Omschakelen kolencentrale Eemshaven gaat veel geld kosten

De regering en de Tweede Kamer willen dat er veel biomassa bijgestookt wordt in de RWE/Essent-kolencentrale in aanbouw aan de Eemshaven. Maar dit bijstoken kost 155 miljoen extra aan investeringen en geeft dure stroom. Of het vanuit milieuoverwegingen goed is, valt nog te bezien.
Lees “Omschakelen kolencentrale Eemshaven gaat veel geld kosten” verder

‘Kernenergie CO2-vrij’ mag niet meer

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft haar beslissing bekend gemaakt. Het energiebedrijf ‘Atoomstroom’ mag niet meer adverteren en radiocommercials uitzenden met de korte kreet dat “Kernenergie CO2-vrij” zou zijn. Jan Juffermans heeft hiertegen geprotesteerd. Als onderbouwing heeft hij een artikel van Herman Damveld gebruikt. Lees het artikel van Juffermans op duurzaam nieuws.
Lees “‘Kernenergie CO2-vrij’ mag niet meer” verder

CO2-afvang en opslag maakt kolencentrale nog duurder

Door CO2-afvang wordt een gemiddelde kolencentrale een half miljard duurder. Transport en opslag van CO2 kost nog eens honderd miljoen euro per jaar. Dat maakt een kolencentrale economisch onaantrekkelijk. Lees “CO2-afvang en opslag maakt kolencentrale nog duurder” verder

Dure kolencentrale Eemshaven gaat verlies opleveren

De CEO van Essent heeft in maart aangegeven dat het rendement van de kolencentrale in aanbouw niet meer economisch is. Netbeheerder Tennet waarschuwt voor een energieoverschot. Het lijkt er daarom sterk op dat de kolencentrale van RWE/ Essent flinke verliezen gaat opleveren.
Lees “Dure kolencentrale Eemshaven gaat verlies opleveren” verder

Slecht plan: CO2 kolencentrale Eemshaven naar Denemarken

Er zijn plannen om CO2 van de kolencentrale van RWE/Essent in gedeeltelijk lege olievelden voor de kust bij Denemarken te spuiten. Maar of het CO2 daar in de ondergrond blijft, is zeer de vraag. Daarom is dit een slecht plan.
Lees “Slecht plan: CO2 kolencentrale Eemshaven naar Denemarken” verder

Zes keer zoveel duurzame als atoomstroom

Vorig jaar gebruikte Nederland zes keer zoveel elektriciteit uit duurzame bronnen als atoomstroom. Dat blijkt uit het rapport Energie in Nederland 2011 van de brancheorganisaties Energie-Nederland en Netbeheer Nederland. Kernenergie maakte vier procent van het gebruik uit. Dat is de kernstroom van de kerncentrale Borssele en de import van atoomstroom samen.
Lees “Zes keer zoveel duurzame als atoomstroom” verder