Grote verschuivingen in Groningse politiek

Afgelopen dinsdag lanceerden we onze CO2-opslag kieswijzer gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van de partijen in de drie Noordelijke provincies. Amper een week later is het politieke landschap rond dit thema in Groningen totaal verschoven. Juist in de week dat minister Verhagen naar het Noorden kwam om zijn plannen te bespreken zijn de VVD, de PvdA en zijn eigen CDA gedraaid. Goed nieuws voor tegenstanders van CO2-opslag, al is er ook kritiek…

VVD ondubbelzinnig tegen
Bij het samenstellen van onze stemwijzer was de Groningse VVD al een lastige. In hun verkiezingsprogramma staat namelijk dat ze voor de opslag van CO2 in de Groningse bodem zijn. Maar op de homepage van hun eigen website stond een nieuwsbericht waarin ze tegen zijn. Gelukkig kregen we snel per mail de volgende bevestiging:

“Het klopt dat wij -bij het opstellen van het programma in september- de landelijke lijn volgden. Deze kun je uitleggen als ‘ja mits’, of ‘nee tenzij’.

Inmiddels kun je concluderen dat aan de voorwaarden waaronder het zou kunnen niet is voldaan. De Tweede Kamerfractie van de VVD heeft in januari bovendien geconstateerd dat vanuit kosten bezien de reductie van CO2 uitstoot de voorkeur verdient en dat opslag dus geen goed idee is. De gemeenteraadsfracties in het betrokken gebied zijn ook tegen.

De VVD Provincie Groningen is het daarmee eens en is ondubbelzinnig tegen de ondergrondse opslag van CO2 in Groningen. Opslag onder de zeebodem zou eventueel nog wel een optie zijn, onder diezelfde voorwaarden van veiligheid en voldoende onderzoek.”

Het VNO-NCW debat: CDA en PvdA ineens ook tegen
Een dag later werden we via twitter gewezen op het debat georganiseerd door VNO-NCW in de Euroborg. Hierin zouden de fractievoorzitters van CDA en PvdA uit Groningen ook aangegeven hebben inmiddels tegen te zijn.

Daarop hebben we direct gemaild met de officiële contactpersonen van CDA en PvdA. Van het CDA hebben we tot op heden geen reactie gehad. Gelukkig vonden we wel een blog van lijsttrekker Marc Jager waarin hij het volgende zegt:

“Op dit moment is er onder de Groninger bevolking, en in de Groninger Provinciale Staten géén draagvlak voor een opslagproject op land. Dat lijkt ook te gelden voor Drenthe en Friesland. Eén van de redenen waarom het draagvlak ontbreekt is dat er nog heel veel vragen zijn rond de opslag van CO2 (nut,noodzaak, veiligheid). Daarom willen we dat er een noordelijke dialoog wordt opgestart waarin die vragen centraal staan. Voor- en tegenstanders moeten de ruimte hebben om uitvoerig te discussiëren.

Belangrijk is dat die dialoog open gevoerd moet kunnen worden, zonder dat je in een fuik lijkt te zwemmen. Daarom adviseren wij Verhagen om niet verder te gaan met een demonstratieproject waarbij de CO2 bijvoorbeeld in het Westerkwartier ondergronds moet worden opgeslagen.

Gaat daarmee de CO2 uit de nieuwe centrale van RWE volledig de lucht in? Wat ons betreft niet! Wij zijn niet tegen CO2 afvang, integendeel. Door een deel van de uit te stoten CO2 af te vangen wordt de mogelijkheid gecreëerd om die CO2 her te gebruiken. Bijvoorbeeld in de Chemie in Delfzijl. Daarnaast is ook opslag op zee mogelijk. Wat ons betreft worden die twee opties gecombineerd.”

Moorlag: Verhagen heeft het verprutst
Van de PvdA kregen we wel netjes antwoord. Sterker: We kregen een videoboodschap waarin lijsttrekker William Moorlag het standpunt van de Groningse PvdA uit de doeken doet:

Moorlag: “Verhagen heeft het hier in het Noorden helemaal verprutst. In de eerste plaatst is de communicatie heel lomp en stug verlopen. Daarna is er in het regeerakkoord een onzinnelijke koppeling gelegd tussen CO2-opslag en kernenergie. En nadat Verhagen aankondigde dat hij het niet meer in Barendrecht wilde opslaan, wendde hij zich tot het Westerkwartier en zou het daar maar moeten worden opgeslagen. Daar past de PvdA voor. Wij doen niet meer mee, de CO2 moet eerst maar naar zee.”

Tegen CO2-opslag maar voor kolencentrales?
Inmiddels zijn dus zo’n beetje alle partijen in Noord-Nederland tegen de ondergrondse opslag van CO2 in onze bodem. Maar dat betekent niet dat het niet meer uitmaakt wat u straks stemt. Want wie goed oplet ziet nog steeds grote verschillen in de standpunten.

Deze partijen zijn nog steeds voor CO2-opslag, ze willen het alleen niet in het Westerkwartier hebben. Ze blijven allemaal inzetten op de bouw van nieuwe kolencentrales in de Eemshaven. En omdat die nou eenmaal te veel CO2 uitstoten om aan internationale milieuafspraken te voldoen, moeten we die dus ergens wegstoppen. PVV, CDA, PvdA en VVD zetten dus nog steeds in op CO2-opslag alleen willen ze het nu onder zee stoppen.

Jelmer Uitentuis van Greenpeace plaatste de volgende tweet om dat punt te maken:
PvdA, VVD, CDA en PVV Groningen zijn voor kolencentrales in de Eemshaven. En “tegen” co2opslag. Dat kan niet samen.

Een aantal andere partijen wil helemaal geen CO2-opslaan en is dus ook tegen de bouw van die nieuwe kolencentrales. Afhankelijk van uw argumenten om voor- of tegen te zijn, is het dus verstandig het verkiezingsprogramma van uw partij(en) er even op na te slaan.

vanbeekum@gmail.com'

Auteur: Remi van Beekum

Remi is zelfstandig ondernemer en richt zich onder andere op marketing van betekenisvolle bedrijven bij Kiemfabiek. Hij adviseerde de Stichting Co2ntramine tot 2017 bij haar online activiteiten zoals de website en sociale media.

Eén gedachte over “Grote verschuivingen in Groningse politiek”

  1. De instemming met CCS laten afhangen van onderzoek is lekenpraat. Er bestaat geen onderzoek dat uitsluitsel biedt over de risico’s van lekkages op zeer lange termijn.
    Een lekkage onder de zeebodem kan ernstige gevolgen hebben voor aantasting van de zuurgraad (pH) van het water. Zelfs een kleine verlaging van de pH kan het mariene millieu ongeschikt maken voor de aanmaak van kalkskeletten van schelpdieren en koralen.
    Geen geknoei met CO2 in de bodem! Nergens!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.