CO2-opslag als oplossing tegen aardbevingen in Groningen?

CO2-opslag samen met de stof olivijn, zou Groningen de komende jaren kunnen behoeden van verdere aardschokken. Die stelling neemt emiritus hoogleraar Wim Turkenburg. Turkenburg mag zijn opmerkelijke stelling op BNR komen toelichten in het programma “BNR Duurzaam”. Moeten we dit serieus nemen? “CO2-opslag als oplossing tegen aardbevingen in Groningen?” verder lezen

Niemand weet hoe de diepe ondergrond zich gedraagt

Vrijdag j.l. werden de fractievoorzitters van de gemeente Loppersum gebeld door de burgermeester dat er belangrijke informatie van het ministerie van Economische Zaken naar ons toe zou komen. Eind van de middag was die informatie in ons bezit. Een omvangrijke brief met informatie over de mogelijkheid dat er in het Noorden van ons land heel veel zwaardere aardbevingen zouden kunnen voorkomen als er niet anders met de gaswinning zou worden omgegaan. Aardbevingen die een kracht kunnen hebben tussen de 4 en 5 op de schaal van Richter met een intensiteit van klasse VII. Dergelijke aardbevingen zijn verwoestend van aard. In het materiaal van het ministerie staat een koele opsomming van welke gevolgen een dergelijke beving heeft:

Vrijdag j.l. werden de fractievoorzitters van de gemeente Loppersum gebeld door de burgermeester dat er belangrijke informatie van het ministerie van Economische Zaken naar ons toe zou komen. Eind van de middag was die informatie in ons bezit. Een omvangrijke brief met informatie over de mogelijkheid dat er in het Noorden van ons land heel veel zwaardere aardbevingen zouden kunnen voorkomen als er niet anders met de gaswinning zou worden omgegaan. Aardbevingen die een kracht kunnen hebben tussen de 4 en 5 op de schaal van Richter met een intensiteit van klasse VII. Dergelijke aardbevingen zijn verwoestend van aard. In het materiaal van het ministerie staat een koele opsomming van welke gevolgen een dergelijke beving heeft:

VII Schade veroorzakend

a. De meeste mensen zijn geschrokken en proberen naar buiten te rennen. Velen hebben moeite om zich staande te houden, met name op hoger gelegen verdiepingen.

b. Meubilair verschuift en topzwaar meubilair kan omvallen. Voorwerpen vallen in grote aantallen van schappen. Water spoelt over uit vaten, tanks en zwembaden.

c. Veel gebouwen van klasse B en enkele van klasse C lijden schade met gradatie 2. Veel gebouwen van klasse A en enkele van klasse B schade met gradatie 3; enkele gebouwen van klasse A lijden schade met gradatie 4. De schade treedt met name op in de hoger gelegen delen van gebouwen.

Voor de duidelijkheid in Nederland zijn veel gebouwen van klasse B. Gradatie 2 betekent matige schade, gradatie 3 aanzienlijke tot zware schade en gradatie 4 zeer zware schade.

Wat nu het meeste irriteert is dat al die zogenaamde deskundigen al die jaren verteld hebben dat het aardbevingsrisico beperkt zou blijven tot bevingen met een maximale kracht van 3.9 op de schaal van Richter. En jaren voor die uitspraak wist men wetenschappelijk aan te tonen dat de aardbevingen in het Noorden van het land niet veroorzaakt konden worden door de gaswinning. En nu deze nieuwste inzichten.

Het toont maar weer eens aan dat niemand inzicht heeft in hoe de diepe ondergrond zich gedraagt. Zelfs van een gaswinningproces dat al decennia loopt is het onduidelijk hoe de aarde zich zal gedragen.

Het is dan ook bijna onvoorstelbaar dat diezelfde deskundigen de Noorderlingen kwamen vertellen dat CO2 prima ondergronds kan worden opgeslagen. Niet voor enkele jaren maar voor de eeuwigheid. En met droge ogen beweren dat het veilig kan. Wederom blijkt maar weer eens dat bij dergelijke grootschalige projecten niemand weet wat er kan gebeuren. In ieder geval hoeven we niet meer naar die deskundigen te luisteren.

Zondag komt minister Henk Kamp naar onze regio en blijft hier een paar dagen. Misschien dat we de kans krijgen om hem te vragen om in het vervolg naar de inwoners te luisteren in plaats van naar al die deskundigen.


De brief die Henk Kamp stuurde is hier geheel te lezen (doc).

Dit nieuws toont duidelijk aan wat wij al jaren zeggen: “De deskundigen zijn niet deskundig”, maar daarnaast zijn er nog veel argumenten tegen CO2-opslag, zie: Vijftien redenen waarom ondergrondse CO2-opslag niet mag gebeuren

Bron foto: 112groningen

Rotmans: Gemeente Rotterdam houdt kritisch rapport CO2-opslag achter

De gemeente van Rotterdam heeft een kritisch rapport over CO2-opslag achtergehouden in de besluitvorming over 2 kolencentrales.

De Gemeente Rotterdam houdt kritisch rapport CO2-opslag achter. Dit stelt Jan Rotmans, hoogleraar en medeopsteller van het rapport, tegenover RTV Rijnmond. In het rapport staat dat de techniek om CO2 op te slaan nog in ontwikkeling is. “Rotmans: Gemeente Rotterdam houdt kritisch rapport CO2-opslag achter” verder lezen

Hoorzitting 6.000 bezwaren tegen kolencentrale RWE/Essent op 26 oktober

Op vrijdag 26 oktober zullen de provincies Groningen, Drenthe en Friesland in een openbare hoorzitting een aantal van de 6.000 binnengekomen bezwaren tegen de verlening van de Natuurbeschermingswetvergunning aan RWE behandelen. RWE is bezig de grootste kolencentrale van Nederland te bouwen en een bonte verzameling van particulieren, overheidsinstanties, boeren-, regio, en milieorganisaties waaronder co2ntramine maakte bezwaar. “Hoorzitting 6.000 bezwaren tegen kolencentrale RWE/Essent op 26 oktober” verder lezen

Protest tegen CO2-opslag bij Duitse buren

Aankomende vrijdag, 21 september, is er om 15:00 een protest tegen CO2-opslag bij onze Oosterburen. Het protest “CCS- Protest trifft Kunst” vindt plaats in Flensburg.
Meer informatie is te vinden op de website van Kein CO2 endlager.

Aankomende vrijdag, 21 september, is er om 15:00 een protest tegen CO2-opslag bij onze Oosterburen. Het protest “CCS- Protest trifft Kunst” vindt plaats in Flensburg.
Meer informatie is te vinden op de website van Kein CO2 endlager.

Toont gaslek NAM aan dat CO2-opslag gevaarlijk is?

Vorige week is bij een lek op een gaswinlokatie van de NAM in Bedum een ‘grote hoeveelheid’ gas ontsnapt. 18 medewerkers moesten worden geëvacueerd en het treinverkeer dat vlak langs de locatie komt moest worden stilgelegd. Er waren gelukkig geen gewonden. De vraag rijst of dit aantoont dat CO2-opslag gevaarlijk is. “Toont gaslek NAM aan dat CO2-opslag gevaarlijk is?” verder lezen

CO2-opslag Duitsland gaat niet door

De Duitse minister van Milieu, Peter Altmaier, ziet geen toekomst voor de ondergrondse opslag van CO2. Een belangrijke reden is de tegenstand van de bevolking: “We moeten realistisch zijn. Tegen de wil van de bevolking in is opslag van CO2 in de ondergrond niet te verwezenlijken, ”zei hij op 23 juli in de media.

Net als in Nederland zien ook in Duitsland de overheid en een deel van het bedrijfsleven de opslag van CO2 uit kolencentrales als een bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van CO2, een gas dat bijdraagt aan klimaatverandering door het broeikaseffect. Zo wilde het energiebedrijf Vattenfall in de deelstaat Brandenburg een proefcentrale voor CO2-afvang bouwen. En de Duitse Bondsregering had al 408 mogelijke opslagplaatsen ondergronds uitgezocht, vooral in de deelstaten Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen in Noord-Duitsland.

Net als in Nederland is er ook in Duitsland veel protest tegen die opslag met als argumenten dat CO2-afvang en –opslag geen echte oplossing is voor het broeikaseffect en dat het om een dure technologie gaat die de verdere uitbouw van duurzame energie verhindert. Dat protest leidde ertoe dat Vattenfall de bouw van de proefcentrale eind vorig jaar heeft uitgesteld.

Dat de milieuminister de opslag van CO2 afblaast, is een onverwachte ontwikkeling. Immers, eind juni hadden de Bondsregering en de deelstaten na een maandenlange discussie een wet aangenomen over ondergrondse opslag van CO2. Volgens die wet zou er per opslagplek maximaal 1,3 miljoen ton CO2 per jaar opgeslagen kunnen worden. In de media verschenen daarop berichten dat de weg vrij is gemaakt voor opslag van CO2. Daarbij werd een belangrijke paragraaf in de wet even over het hoofd gezien. De regeringen van de deelstaten hadden namelijk bedongen dat in de wet een veto opgenomen werd: de deelstaten mogen de CO2-opslag verbieden. De regering van Sleeswijk-Holstein heeft meteen van dit vetorecht gebruik gemaakt om de opslag te verbieden. En volgens milieuminister Altmaier heeft tot nu toe geen enkele deelstaat medewerking voor die opslag aangeboden. Daarom gaat de CO2-opslag niet door.

Bron: Spiegel, 23 juli 2012.

Bron: Tagesschau, 23 juli 2012.