Toont gaslek NAM aan dat CO2-opslag gevaarlijk is?

Vorige week is bij een lek op een gaswinlokatie van de NAM in Bedum een ‘grote hoeveelheid’ gas ontsnapt. 18 medewerkers moesten worden geëvacueerd en het treinverkeer dat vlak langs de locatie komt moest worden stilgelegd. Er waren gelukkig geen gewonden. De vraag rijst of dit aantoont dat CO2-opslag gevaarlijk is. “Toont gaslek NAM aan dat CO2-opslag gevaarlijk is?” verder lezen

CO2-opslag Duitsland gaat niet door

De Duitse minister van Milieu, Peter Altmaier, ziet geen toekomst voor de ondergrondse opslag van CO2. Een belangrijke reden is de tegenstand van de bevolking: “We moeten realistisch zijn. Tegen de wil van de bevolking in is opslag van CO2 in de ondergrond niet te verwezenlijken, ”zei hij op 23 juli in de media.

Net als in Nederland zien ook in Duitsland de overheid en een deel van het bedrijfsleven de opslag van CO2 uit kolencentrales als een bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van CO2, een gas dat bijdraagt aan klimaatverandering door het broeikaseffect. Zo wilde het energiebedrijf Vattenfall in de deelstaat Brandenburg een proefcentrale voor CO2-afvang bouwen. En de Duitse Bondsregering had al 408 mogelijke opslagplaatsen ondergronds uitgezocht, vooral in de deelstaten Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen in Noord-Duitsland.

Net als in Nederland is er ook in Duitsland veel protest tegen die opslag met als argumenten dat CO2-afvang en –opslag geen echte oplossing is voor het broeikaseffect en dat het om een dure technologie gaat die de verdere uitbouw van duurzame energie verhindert. Dat protest leidde ertoe dat Vattenfall de bouw van de proefcentrale eind vorig jaar heeft uitgesteld.

Dat de milieuminister de opslag van CO2 afblaast, is een onverwachte ontwikkeling. Immers, eind juni hadden de Bondsregering en de deelstaten na een maandenlange discussie een wet aangenomen over ondergrondse opslag van CO2. Volgens die wet zou er per opslagplek maximaal 1,3 miljoen ton CO2 per jaar opgeslagen kunnen worden. In de media verschenen daarop berichten dat de weg vrij is gemaakt voor opslag van CO2. Daarbij werd een belangrijke paragraaf in de wet even over het hoofd gezien. De regeringen van de deelstaten hadden namelijk bedongen dat in de wet een veto opgenomen werd: de deelstaten mogen de CO2-opslag verbieden. De regering van Sleeswijk-Holstein heeft meteen van dit vetorecht gebruik gemaakt om de opslag te verbieden. En volgens milieuminister Altmaier heeft tot nu toe geen enkele deelstaat medewerking voor die opslag aangeboden. Daarom gaat de CO2-opslag niet door.

Bron: Spiegel, 23 juli 2012.

Bron: Tagesschau, 23 juli 2012.

Wetenschappers: CO2-opslag bijna overal gevaarlijk

Michael Zoback en Steven Gorelick van de Stanford Universiteit in Californië deden uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden van CO2-opslag. Ze tonen onder andere aan dat ook lichte aardbevingen in aardbevingsarme gebieden kunnen zorgen voor lekken. En daarmee is CO2-opslag bijna overal op aarde gevaarlijk.
“Wetenschappers: CO2-opslag bijna overal gevaarlijk” verder lezen

Zienswijze aanvraag vergunning natuurbeschermingswet voor bouw elektriciteitscentrale RWE in Eemshaven

RWE/ Essent heeft een nieuwe aanvraag gedaan voor een vergunning op basis van de natuurbeschermingswet voor de bouw van een elektriciteitscentrale aan de Eemshaven. De provincie Groningen zal zich binnenkort over die aanvraag buigen en heeft belanghebbende partijen gevraagd hun commentaar, kanttekeningen en opmerkingen sturen. Stichting co2ntramine maakt graag van die gelegenheid gebruik en stuurde daarom gisteren onderstaande zienswijze naar de provincie Groningen.

RWE/ Essent heeft een nieuwe aanvraag gedaan voor een vergunning op basis van de natuurbeschermingswet voor de bouw van een elektriciteitscentrale aan de Eemshaven. De provincie Groningen zal zich binnenkort over die aanvraag buigen en heeft belanghebbende partijen gevraagd hun commentaar, kanttekeningen en opmerkingen sturen. Stichting co2ntramine maakt graag van die gelegenheid gebruik en stuurde daarom gisteren onderstaande zienswijze naar de provincie Groningen.
“Zienswijze aanvraag vergunning natuurbeschermingswet voor bouw elektriciteitscentrale RWE in Eemshaven” verder lezen

Open brief aan Skorupska van RWE/Essent

Op 25 april verscheen in het Dagblad van het Noorden een interview met Nina Skorupska van RWE/Essent waarin ze onder meer aangeeft dat ze de bevolking van Noord-Nederland niets wil opdringen, maar met ons wil overleggen. Als reactie zonden we de volgende brief: lees verder…

Op 25 april verscheen in het Dagblad van het Noorden een interview met Nina Skorupska van RWE/Essent waarin ze onder meer aangeeft dat ze de bevolking van Noord-Nederland niets wil opdringen, maar met ons wil overleggen. Als reactie zonden we de volgende brief:
“Open brief aan Skorupska van RWE/Essent” verder lezen

Jan Langenkamp op RTV Drenthe over CO2-opslag

Jan Langenkamp, o.a. lid van het bestuur van co2ntramine en actief voor Groenlinks in de provincie Drenthe, werd door RTV Drenthe geïnterviewd over de ontwikkelingen rond Essent en met name de uitspraken van VNO-NCW Noord voorzitter Van der Haar over CO2-opslag.
Het interview is via deze link te beluisteren op de website van RTV Drenthe.

Jan Langenkamp, o.a. lid van het bestuur van co2ntramine en actief voor Groenlinks in de provincie Drenthe, werd door RTV Drenthe geïnterviewd over de ontwikkelingen rond Essent en met name de uitspraken van VNO-NCW Noord voorzitter Van der Haar over CO2-opslag.

Het interview is via deze link te beluisteren op de website van RTV Drenthe.

VNO-NCW wil CO2-opslag, maar mist kennis

Bert van der Haar, voorzitter van VNO-NCW Noord, pleit ervoor ondergrondse opslag van CO2 in het Noorden opnieuw op de agenda te zetten. De argumenten die Van der Haar daar voor aanvoert getuigen van een compleet gebrek aan kennis over het onderwerp en daarom is het eigenlijk belachelijk dat diverse media zijn betoog klakkeloos overnemen. Daarom zullen we het hier feitelijk weerleggen.

Wat zegt VNO-NCO over CO2-opslag?

Van der Haar heeft in zijn betoog de volgende 4 argumenten voor CO2-opslag in Noord-Nederland gebruikt:

  1. De ondergrondse opslag van CO2 moet terug op de agenda, anders haalt Nederland haar klimaatdoelstellingen niet.
  2. Het noorden heeft een imagoprobleem
  3. Volgens de voorzitter liggen er enorme kansen om zo de werkloosheid aan te pakken. ”De belangrijkste voorwaarde is het vergroten van kennis. Daarom is de Energy Academy, die op 1 september van start zal gaan, van groot belang”, aldus Van der Haar. Verder stelt hij dat we de aankomende 25 jaar geen werkeloosheid in Noord Nederland hebben als we CO2-opslag doen.
  4. De afgelopen zes jaar werden in EU-verband verschillende projecten uitgevoerd met ondergrondse CO2-opslag. De resultaten zijn onlangs in Parijs gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: ondergrondse CO­2-opslag kan veilig plaatsvinden, want het koolstofdioxide bleef in alle onderzochte opslagprojecten doeltreffend opgeslagen.

Deze zijn terug te lezen en te luisteren bij RTV Drenthe.

Wat klopt hier niet?

Volgens van der Haar halen we de klimaatdoelstellingen niet als we geen CO2-opslag doen.

Of we de klimaatdoelstellingen halen hangt af van de keuzes die we met z’n allen maken. Als we nieuwe kolencentrales bouwen en de investeringen in duurzame energie blijven uitstellen, halen we die doelstellingen inderdaad niet. Met CCS (co2 opvang, transport en opslag) kunnen we slechts een klein deel van de CO2 van een kolencentrale opvangen. Het grootste deel verdwijnt nog steeds gewoon in de lucht.

En als we dan bedenken wat Nederland op dit moment meerdere nieuwe kolencentrales bouwt, terwijl we een energieoverschot hebben, dan kan iedereen zien dat er niets niet klopt. Wat VNO-NCW hier voorstelt is “maak maar gewoon een hele hoop troep en schuif een klein del onder het tapijt, dan komt het allemaal wel goed”.

Volgens VNO-NCW heeft het Noorden een imagoprobleem.
Als het Noorden al een imagoprobleem heeft, wat ik sterk bestrijd, dan is het dat we achter zouden lopen op de rest. Nu investeren in fossiele energie is consolidatie van dat imago.

De rest van de wereld begint langzaam te beseffen dat we over moeten stappen naar zon, wind en water. Dat is niet makkelijk en daar moeten tal van problemen opgelost worden. Maar dat is wel de weg die we op moeten gaan. Wat de fossiele brandstoffen raken eenvoudigweg op.

Nu investeren in CO2-opslag is kiezen om langer vast te houden aan oude gewoontes. En daar wordt ons imago zeker niet beter van.

Volgens Van der Haar levert CO2-opslag veel banen op
Van der Haar claimt “als we CO2-opslag voor elkaar krijgen hebben we de aankomende 25 tot 30 jaar in Noord Nederland geen werkeloosheid”.

Dit argument is om twee redenen onzin:
1. Er zijn een hele hoop mensen in Noord Nederland die geen verstand van chemie, werktuigbouwkunde en natuurkunde hebben. Eventuele extra vraag op de arbeidsmarkt zal dus niet door mensen uit Noord Nederland worden opgevangen, maar door mensen met de juiste kennis. En in Noord Nederland zullen dus gewoon werkelozen overblijven.

Bovendien leven we in een kapitalistische maatschappij. En die kan helemaal niet functioneren zonder een klein groepje werkelozen. Pleiten dat we helemaal geen werkeloosheid meer hebben is dan ook volslagen lariekoek.

2. Uit onderzoek blijkt dat de bouw van de nieuwe centrales in de Eemshaven en de bijbehorende CO2-opslag op korte termijn inderdaad flink wat banen oplevert. Maar dat is slechts tijdelijk. En deze worden voor een groot deel door bouwvakkers uit Oost-Europa opgevuld.

Zouden we een vergelijkbare hoeveelheid energie opwekken met duurzame energiebronnen, dan levert dat maar een klein beetje minder banen op, maar die banen zijn wel blijvend. Per saldo levert duurzame energie dus meer werk op.

VNO-NCW zegt dat CO2-opslag veilig is
Er zijn enkele kleine testen met CO2-opslag gedaan. En na 6 jaar concludeert Van der Haar dat de CO2 nog steeds in de grond zit, dus dan zal het wel veilig zijn.

Maar CO2-opslag is een oplossing voor eeuwig. 6 jaar zegt dus helemaal niets. We kunnen helemaal niet overzien welke natuurrampen ons over 25 jaar zullen treffen. Of onze kinderen over 50 jaar. Of onze achter- achter- achter kleinkinderen over 300 jaar.

Iemand die na 6 jaar concludeert dat iets voor altijd en eeuwig veilig is, heeft nog nooit van statistische significantie gehoord en heeft dus per definitie geen wetenschappelijke onderbouwing bij zijn verhaal.

Klakkeloos napraten

Het volledige betoog van Bert van der Haar is dus gebaseerd op drijfzand. Er zit niet één zinnig argument in het verhaal. Dat is triest. Want VNO-NCW zegt de belangen te behartigen van de werkgevers in Noord-Nederland. Maar het heeft er alle schijn van dat ze eigenlijk alleen de belangen van een handjevol bedrijven uit de oude economie steunen en klakkeloos de eenzijdige informatie van die bedrijven napraten.

Beste Bert van der Haar,

Ga eens op onderzoek uit. Haal je kennis over CO2-opslag niet alleen bij de gasunie, shell, essent, nuon en anderen die belang bij CO2-opslag hebben. Ga ook eens praten met mensen van de universiteit, met mensen van kleine bedrijven, met onderzoeksbureaus, met ons of met de omwonenden van de lege gasvelden. En vorm dan een mening op basis van echte informatie vanuit verschillende standpunten.

Uiteraard moet VNO-NCW opkomen voor de werkgevers. Maar dat betekent niet dat je ook al je kennis en informatie daar moet halen.