Basiskennis aardgas en aardbevingen in 27 argumenten

De Nederlandse aardgasvoorraad onder het vasteland en de Noordzee neemt af. Van de 4300 miljard kubieke meter (m3) is nog 900 miljard m3 over. Dat is 21% van de gasvoorraad die aanvankelijk in de grond zat. Tot eind 2027 is voor het binnenland 520 miljard m3 gas nodig en voor de export 360 miljard m3, samen 880 miljard m3. Het Nederlandse gas is over 12 jaar op; hierbij is de aanname dat het loont om alle gas uit de grond te halen. De gasprijs is het afgelopen jaar echter met een kwart gedaald, waardoor het niet meer haalbaar is om moeilijk winbaar gas op te pompen. De voorraad van 900 miljard m3 is dus het absolute maximum. “Basiskennis aardgas en aardbevingen in 27 argumenten” verder lezen

Vloerisolatie kiezen en laten aanleggen: Mijn ervaringen

Wil je gas besparen, dan is vloerisolatie in veel gevallen een prima oplossing. Met vloerisolatie doe je wat voor het milieu, je portemonnee en tegen de aardbevingen. Daarnaast verhoog je het comfort in je huis, omdat je minder snel koude voeten hebt. Maar er zijn allerlei verschillende isolatiematerialen en opties waaruit je kunt kiezen. Wat is de beste manier om je vloer te isoleren? De afgelopen maanden verdiepte ik me in de mogelijkheden en heb ik onze kruipruimte laten isoleren. Hier een overzicht van de soorten vloerisolatie die ik tegenkwam en de keuze die ik maakte. “Vloerisolatie kiezen en laten aanleggen: Mijn ervaringen” verder lezen

Regering vraagt Europa uitstel voor opslagplannen kernafval in zoutkoepels of kleilagen

De Europese Commissie (EC) heeft in 2011 in een richtlijn bepaald dat elke lidstaat uiterlijk 23 augustus 2015 een Nationaal Programma voor eindberging van radioactief afval moet maken; daarbij is inspraak van de burgers een vereiste. Maar de Nederlandse regering vraagt uitstel voor de opslag in zoutkoepels of kleilagen.
In een email van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), aan de anti-kernenergie-organisatie WISE staat: “Het ontwerp Nationaal Programma wordt na het zomerreces aan de minister van IenM aangeboden en zal daarna ter inzage gelegd worden.” De vraag waarom de regering niet tijdig de vereiste inspraak heeft georganiseerd, wordt niet beantwoord. Wel geeft de ANVS aan dat de Europese Commissie al op de hoogte gesteld is. “Regering vraagt Europa uitstel voor opslagplannen kernafval in zoutkoepels of kleilagen” verder lezen

Waaraan wordt de Regeling Waardevermeerdering uitgegeven?

Sinds november 2014 is de tijdelijke regeling voor waardevermeerdering van woningen van kracht in het aardbevingsgebied in Groningen. Mensen die in een van de 11 gemeenten wonen en minimaal voor € 1.000,- schade hebben door de gasbevingen, kunnen een subsidie aanvragen voor maximaal € 4.000,- voor energiebesparende maatregelen. Het meest zichtbare effect van de regeling is het grote aantal daken met zonnepanelen. Al snel ontstaat de indruk dat de regeling vooral gebruikt wordt om stroom op te wekken. Maar is die indruk terecht? Ik vroeg de cijfers op bij SNN. “Waaraan wordt de Regeling Waardevermeerdering uitgegeven?” verder lezen

Politiek: Wat staat er in de gascontracten met het buitenland?

De regering blijft er alles aan doen om de NAM te helpen zo veel mogelijk gas te winnen. Eerst werd er flink getreuzeld met het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Toen ging die, tegen de adviezen van de SODM in, maar een klein beetje dicht. Ondertussen geeft de overheid de NAM 325 miljoen euro verborgen subsidie per jaar. En nu wil Henk Kamp extra gas winnen op de Noordzee. Waarom al die moeite? We exporteerden ongeveer de helft van ons gas. En ook nu gaat nog 40% van ons gas naar het buitenland. Als we daar mee stoppen kan de gasproductie toch met 40% omlaag? “Politiek: Wat staat er in de gascontracten met het buitenland?” verder lezen

Henk Kamp (VVD) is een protectionist

De VVD is trots op haar liberale roots. Ze nemen het op voor homoseksualiteit en euthanasie. Vrijheid van het individu is immers waar het allemaal om draait in de liberale ideologie. Vrijheid leidt immers tot ontplooiing en groei en leidt dus tot innovatie en economische groei. Maar in het energiebeleid van de regering, onder leiding van Rutte en minister Henk Kamp van de VVD, is dat liberalisme vervangen door conservatief-protectionisme. De lijst voorbeelden van dat standpunt zijn eindeloos, dus ik zal me beperken tot enkele voorbeelden van de afgelopen weken. “Henk Kamp (VVD) is een protectionist” verder lezen

Uitbreiding gasopslag Norg vergroot kans zwaardere aardbevingen

De ondergrondse opslag van aardgas in het Drentse Norg is uitgebreid. Daardoor gaat er meer gas in en uit het gasveld. Dat geeft op drie kilometer diepte grotere drukverschillen en daardoor kans op zwaardere aardbevingen dan tot nu toe zijn voorgekomen. Daar heeft minister Kamp van Economische Zaken op 6 augustus jl. mee ingestemd. “Uitbreiding gasopslag Norg vergroot kans zwaardere aardbevingen” verder lezen