Regering vraagt Europa uitstel voor opslagplannen kernafval in zoutkoepels of kleilagen

De Europese Commissie (EC) heeft in 2011 in een richtlijn bepaald dat elke lidstaat uiterlijk 23 augustus 2015 een Nationaal Programma voor eindberging van radioactief afval moet maken; daarbij is inspraak van de burgers een vereiste. Maar de Nederlandse regering vraagt uitstel voor de opslag in zoutkoepels of kleilagen.
In een email van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), aan de anti-kernenergie-organisatie WISE staat: “Het ontwerp Nationaal Programma wordt na het zomerreces aan de minister van IenM aangeboden en zal daarna ter inzage gelegd worden.” De vraag waarom de regering niet tijdig de vereiste inspraak heeft georganiseerd, wordt niet beantwoord. Wel geeft de ANVS aan dat de Europese Commissie al op de hoogte gesteld is. “Regering vraagt Europa uitstel voor opslagplannen kernafval in zoutkoepels of kleilagen” verder lezen

Waaraan wordt de Regeling Waardevermeerdering uitgegeven?

Sinds november 2014 is de tijdelijke regeling voor waardevermeerdering van woningen van kracht in het aardbevingsgebied in Groningen. Mensen die in een van de 11 gemeenten wonen en minimaal voor € 1.000,- schade hebben door de gasbevingen, kunnen een subsidie aanvragen voor maximaal € 4.000,- voor energiebesparende maatregelen. Het meest zichtbare effect van de regeling is het grote aantal daken met zonnepanelen. Al snel ontstaat de indruk dat de regeling vooral gebruikt wordt om stroom op te wekken. Maar is die indruk terecht? Ik vroeg de cijfers op bij SNN. “Waaraan wordt de Regeling Waardevermeerdering uitgegeven?” verder lezen

Politiek: Wat staat er in de gascontracten met het buitenland?

De regering blijft er alles aan doen om de NAM te helpen zo veel mogelijk gas te winnen. Eerst werd er flink getreuzeld met het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Toen ging die, tegen de adviezen van de SODM in, maar een klein beetje dicht. Ondertussen geeft de overheid de NAM 325 miljoen euro verborgen subsidie per jaar. En nu wil Henk Kamp extra gas winnen op de Noordzee. Waarom al die moeite? We exporteerden ongeveer de helft van ons gas. En ook nu gaat nog 40% van ons gas naar het buitenland. Als we daar mee stoppen kan de gasproductie toch met 40% omlaag? “Politiek: Wat staat er in de gascontracten met het buitenland?” verder lezen

Henk Kamp (VVD) is een protectionist

De VVD is trots op haar liberale roots. Ze nemen het op voor homoseksualiteit en euthanasie. Vrijheid van het individu is immers waar het allemaal om draait in de liberale ideologie. Vrijheid leidt immers tot ontplooiing en groei en leidt dus tot innovatie en economische groei. Maar in het energiebeleid van de regering, onder leiding van Rutte en minister Henk Kamp van de VVD, is dat liberalisme vervangen door conservatief-protectionisme. De lijst voorbeelden van dat standpunt zijn eindeloos, dus ik zal me beperken tot enkele voorbeelden van de afgelopen weken. “Henk Kamp (VVD) is een protectionist” verder lezen

Uitbreiding gasopslag Norg vergroot kans zwaardere aardbevingen

De ondergrondse opslag van aardgas in het Drentse Norg is uitgebreid. Daardoor gaat er meer gas in en uit het gasveld. Dat geeft op drie kilometer diepte grotere drukverschillen en daardoor kans op zwaardere aardbevingen dan tot nu toe zijn voorgekomen. Daar heeft minister Kamp van Economische Zaken op 6 augustus jl. mee ingestemd. “Uitbreiding gasopslag Norg vergroot kans zwaardere aardbevingen” verder lezen

Gratis gas voor de NAM

De NAM krijgt gratis evenveel gas als 328.000 huishoudens gebruiken. Zo af en toe staan belangrijke gegevens over aardgas in rapporten waar je het niet in zou verwachten. Er ging al een tijd een gerucht dat de NAM gratis gas krijgt. Of dat zo is en hoeveel, dat was onbekend. Maar nu heeft minister Kamp van Economische Zaken dat op 13 juli jl. opgeschreven bij de zogeheten begrotingsstaten van zijn ministerie. “Gratis gas voor de NAM” verder lezen

Fracken in Nederland en de Verenigde Staten: geld staat voorop

frackingGas winnen via fracken heeft een negatieve klank gekregen door de onverantwoorde manier waarop het in de Verenigde Staten is gebeurd. Daar ging het weliswaar om schaliegas. De NAM is echter van plan om in Nederland het fracken bij de kleine gasvelden voort te zetten, nadat het daar al zo’n 200 keer is toegepast. Hierbij is het net als in de Verenigde Staten de vraag of we vanwege geldelijk gewin chemische stoffen mogen of willen achterlaten in de ondergrond.

“Fracken in Nederland en de Verenigde Staten: geld staat voorop” verder lezen