Groningse aardbevingsproblematiek ook in Duitsland nieuws

Damveld-2Onze oosterburen gebruiken voor een deel Gronings gas. De problemen die we in Groningen hebben zijn ze echter niet ontgaan. Herman Damveld, onderzoeker en publicist over kernenergie, gaswinning en CO2-opslag bij co2ntramine werd geïnterviewd door Greenpeace Duitsland. In het interview onder meer hoe een aardbeving voelt, wat de problemen zijn met schade aan veel woningen en gebouwen, hoe de Nederlandse regering reageert en de duurzame alternatieven voor gas. “Groningse aardbevingsproblematiek ook in Duitsland nieuws” verder lezen

Opslag kernafval ook een financieel risico

Er is niet genoeg geld opzij gelegd om de eindopslag van radioactief afval te kunnen betalen uit het zogeheten Waarborgfonds Eindberging. Dit fonds groeit al 12 jaar minder dan gepland en in sommige jaren krimpt het. Daarmee is opslag van radioactief afval niet alleen een veiligheidsrisico, maar ook een financieel risico. “Opslag kernafval ook een financieel risico” verder lezen

27 miljard kuub Gronings gas nodig in een gemiddeld jaar

minimum-gasHet nieuwe bestuur van de provincie Groningen wil de gaskraan direct terugdraaien naar 27 miljard kubieke meter per jaar. Dit is het begin, want de gaswinning moet zo snel als mogelijk terug naar 12 miljard m3. Dit getal van 27 miljard m3 lijkt nieuw, maar komt voor in een rapport van de Gasunie van januari 2014 waar tot nu toe weinig aandacht aan is gegeven. Volgens de Gaswet kan minister Kamp het provinciebestuur echter dwarsbomen.

De afgelopen jaren doen allerlei getallen over de gaswinning de ronde, uiteenlopend van 12 miljard m3 (geeft de meeste veiligheid voor de Groningers) tot 54 miljard m3 (was de gaswinning in 2013 en gaf de meeste aardgasbaten voor de regering).
Behalve de veiligheid is het de vraag hoeveel gas er minimaal uit de Groninger grond gehaald moet worden om te voldoen aan de vraag naar dit gas in binnen- en buitenland. Op die vraag is geen eenvoudig antwoord te geven. We weten allemaal dat we bij een warme winter minder gas gebruiken dan bij een koude winter. Om wat te kunnen zeggen over de gaswinning in de nabije toekomst moeten we daarom met verschillende mogelijkheden rekening houden.
Er zijn daarnaast ook wettelijke eisen. In de Gaswet staat dat er genoeg gas geleverd moet worden ook als het 17 graden vriest, gerekend over de hele dag. Een citaat uit het Besluit leveringszekerheid Gaswet van 13 april 2004, dat de regering in maart van dit jaar nog eens bekrachtigd heeft: “De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zorgt voor alle voorzieningen op het gebied van gasinkoop, flexibiliteitsdiensten en gastransport op het landelijke gastransportnet, nodig om vergunninghouders in staat te stellen de pieklevering te verzorgen voor alle kleinverbruikers in Nederland. Deze voorzieningen moeten volstaan om pieklevering te kunnen verzorgen op een dag met een gemiddelde effectieve etmaal-temperatuur in De Bilt van – 17 °C (graden Celsius).” (bron)

Een winter met deze lage temperatuur hebben wel sinds 1985 niet meer gehad. Hoeveel gas moet er gewonnen worden bij een gemiddelde winter? Daarover heeft de Gasunie in 2014 een rapport uitgebracht. De Gasunie noemt in dat rapport met een groot aantal verschillende omstandigheden. Doorslaggevend zijn de gemiddelde temperatuur en de omvang van de gasopslag bij Norg om daar in de winter gas uit te kunnen halen. Ook is de verbrandingswaarde van het gas (de zogeheten Wobbe-index) en de omvang van de import van belang. We gaan hier niet op alle details van de berekeningen in, maar geven alleen de uitkomst voor de gaswinning uit Groningen weer. De conclusie is dat er bij een gemiddeld jaar 27 miljard m3 gas uit het Groningen-veld gehaald moet worden en bij een koude winter 33 miljard m3. De winning daalt naar 17 miljard m3 in 2024 omdat de exportcontracten dan af beginnen te lopen en bij een koude winter gaat het om 21 miljard m3 gas uit Groningen (zie figuur 1). (bron)

De omvang van de gaswinning bij een gemiddeld jaar is volgens de Gasunie 27 miljard m3. Dit is precies de hoeveelheid die het nieuwe college van Gedeputeerde Staten Groningen noemt. Dat roept de vraag op of minister Kamp het provinciebestuur zal dwarsbomen door te stellen dat ook dit bestuur zich moet houden aan de Gaswet, waarin staat dat er veel meer gas gewonnen moet kunnen worden.

Figuur 1: Gaswinning uit het Groningen-veld in 2014, 2019 en 2024
minimum-gas-groningen

Raad van State geeft Groningers onvoldoende veiligheid

Raad-van-StateUit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat de gaswinning voor 2015 hooguit 37 miljard kubieke meter mag bedragen. Dat is weliswaar minder dan de bijna 40 miljard kuub die de regering wilde, maar onvoldoende. Om de Groningers de grootst mogelijke veiligheid te geven zou er jaarlijks niet meer dan 12 miljard kuub gas uit het Groningen-veld gehaald mogen worden. Dat is de reactie van Herman Damveld, adviseur van de Stichting Co2ntramine te Groningen. “Raad van State geeft Groningers onvoldoende veiligheid” verder lezen

Aardgaswinning en aardbevingen: tientallen rapporten samengevat

aardbevingen-gaswinning-rapport-damveld-export-gasDe afgelopen jaren verscheen het ene na het andere onderzoek over de aardgaswinning in Groningen. De regering en de Tweede Kamer hebben het er vaak over. Intussen gebeurt de ene na de andere aardbeving die schade oplevert. We hebben duizenden bladzijden informatie gerangschikt en samengevat in het rapport “Basisinzichten aardgaswinning en aardbevingen”, 23 pagina’s met 15 illustraties. De volgende onderwerpen komen aan bod: “Aardgaswinning en aardbevingen: tientallen rapporten samengevat” verder lezen

Kernafvalvat ontploft door kattenbakvulling

Door 26 kilo kattenbakvulling in een vat met kernafval is dit vat in februari 2014 ontploft. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Energie de vorige week meegedeeld. Het gaat om radioactief afval in de opslagmijn WIPP (Waste Isolation Pilot Plant) in New Mexico. “Kernafvalvat ontploft door kattenbakvulling” verder lezen