Minister Kamp vindt aardbeving met 110 doden aanvaardbaar

kamp208De Stichting Co2ntramine heeft grote bezwaren tegen het gasbesluit van minister Kamp van Economische Zaken. Met het besluit geeft hij de inwoners van Groningen niet de veiligheid waar ze recht op hebben. “Minister Kamp vergroot de onveiligheid, hoewel hij het in zijn woordkeuze doet voorkomen alsof hij het over veilig wonen heeft. In feite aanvaardt hij een ongeluk waarbij 110 doden kunnen vallen”, stelt Herman Damveld, lid van de raad van advies van Co2ntramine. “Minister Kamp vindt aardbeving met 110 doden aanvaardbaar” verder lezen

Nederlands aardgas geen nationaal eigendom door toedoen van Joop den Uyl

Na de ontdekking in 1959 van het aardgas onder Groningen was er een meningsverschil over het eigendom van dit gas. Is het gas eigendom van iedereen of van het bedrijfsleven? De rechtse en linkse politieke partijen hadden daar een verschillende visie op. Uiteindelijk besliste de regering in het voordeel van het bedrijfsleven. Joop den Uyl als belangrijke voorman van de PvdA zei hierover: “Nationalisatie zou mijns inziens economische dwaasheid zijn.” Zo kregen de oliemaatschappijen Shell en Esso via de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) veel macht en invloed. De instemming van de PvdA beslechtte het pleit in het voordeel van de rechtse partijen. Dat de NAM deze macht en invloed anno 2014 niet zomaar af wil staan is dus logisch, de politiek heeft het immers zelf zo gewild. “Nederlands aardgas geen nationaal eigendom door toedoen van Joop den Uyl” verder lezen

Aardgasbaten: 333 miljard euro

De aardgasinkomsten van overheid en NAM bedragen naar verwachting 333 miljard euro. Het gaat om de periode 1963 tot eind 2017. Tot die conclusie komt Herman Damveld na zorgvuldige bestudering van beschikbare gegevens. Als het Noorden daarvan 2 miljard krijgt, is dat iets meer dan een half procent. “Aardgasbaten: 333 miljard euro” verder lezen

Hoge Flux Reactor Petten: Een oud apparaat met gebreken

Petten-kernreactorHoge Flux Reactor (HFR) in het Noord-Hollandse Petten is in 2013 maar 3,5 maanden in bedrijf geweest. De reactor is 52 jaar oud en vertoont de laatste jaren gebreken net als alle oude machines. Ook komen regelmatig problemen met de veiligheidscultuur aan het licht en gebeuren er in feite onverantwoorde zaken, zoals op 18 oktober 2014 naar buiten kwam.
Toch wil de regering dat de HFR in bedrijf blijft tot 2023 en heeft daarvoor op 17 oktober 2014 een lening van 82 miljoen euro verstrekt. Maar of de HFR die einddatum haalt is de vraag.
Daarnaast bleek in maart 2014 dat de omschakeling van hoog- naar laagverrijkt uranium niet gaat zoals bedoeld. Dit is een kwestie die al speelt vanaf 1989.
Tijd voor een terugblik. “Hoge Flux Reactor Petten: Een oud apparaat met gebreken” verder lezen

Aardgasbaten Groningen-veld 12 miljard euro in 2013

De overheidsinkomsten uit het aardgasveld in Groningen waren vorig jaar 12 miljard euro. Dat bedrag is van dezelfde orde van grootte als de hypotheekrente-aftrek. Geen wonder dat de regeringspartijen PvdA en VVD de aardgaswinning niet echt willen verminderen. Dat is een fact of life. “Aardgasbaten Groningen-veld 12 miljard euro in 2013” verder lezen

Asse: lekkende vaten radioactief afval kosten miljarden

asse-kernafvalDe opslagmijn met kernafval in de Duitse zoutkoepel Asse dreigt in te storten en vol water te lopen. Het plan is om de vaten weer op te graven. Het kost veel geld om de mijn in stand te houden. Alleen al in 2015 gaat het om 190 miljoen euro. In totaal komen de kosten op zo’n 3,9 miljard euro. “Asse: lekkende vaten radioactief afval kosten miljarden” verder lezen

Kerncentrales kunnen niet zonder subsidie

De bouw van nieuwe kerncentrales hangt af van overheidssubsidies en –garanties. Dat stelde Nadira Barkatullah, directeur van het Regulation and Supervision Bureau van de Verenigde Arabische Emiraten (VEA) op een congres van de World Nuclear Association in Londen.
Dat is opmerkelijk aangezien in de VEA twee kerncentrales in aanbouw zijn en er deze week een vergunning is gegeven voor nog eens twee kerncentrales. Daarbij was Barkatullah betrokken.

De bouw van nieuwe kerncentrales hangt af van overheidssubsidies en –garanties. Dat stelde Nadira Barkatullah, directeur van het Regulation and Supervision Bureau van de Verenigde Arabische Emiraten (VEA) op een congres van de World Nuclear Association in Londen.
Dat is opmerkelijk aangezien in de VEA twee kerncentrales in aanbouw zijn en er deze week een vergunning is gegeven voor nog eens twee kerncentrales. Daarbij was Barkatullah betrokken. “Kerncentrales kunnen niet zonder subsidie” verder lezen