Aardgaswinning en aardbevingen: tientallen rapporten samengevat

aardbevingen-gaswinning-rapport-damveld-export-gasDe afgelopen jaren verscheen het ene na het andere onderzoek over de aardgaswinning in Groningen. De regering en de Tweede Kamer hebben het er vaak over. Intussen gebeurt de ene na de andere aardbeving die schade oplevert. We hebben duizenden bladzijden informatie gerangschikt en samengevat in het rapport “Basisinzichten aardgaswinning en aardbevingen”, 23 pagina’s met 15 illustraties. De volgende onderwerpen komen aan bod: “Aardgaswinning en aardbevingen: tientallen rapporten samengevat” verder lezen

Kernafvalvat ontploft door kattenbakvulling

Door 26 kilo kattenbakvulling in een vat met kernafval is dit vat in februari 2014 ontploft. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Energie de vorige week meegedeeld. Het gaat om radioactief afval in de opslagmijn WIPP (Waste Isolation Pilot Plant) in New Mexico. “Kernafvalvat ontploft door kattenbakvulling” verder lezen

Gevolgen aardbevingen Groningen vergelijkbaar met zware bevingen Zuid-Europa

De gevolgen van ernstige aardbevingen in Groningen zijn van gelijke orde als de effecten van zware natuurlijke bevingen in Italië, Griekenland en Turkije. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd omdat we bij aardbevingen in die landen beelden hebben van verwoeste dorpen. Ook wordt ons verteld dat die aardbevingen veel krachtiger zijn dan die in Groningen. Dat is op zich juist, maar de gevolgen zijn vergelijkbaar. De informatie die de overheid verstrekt is onvolledig en zo ontstaat een onjuiste beeldvorming. Dat is een van de onderwerpen die worden besproken in het rapport “Basisinzichten aardgaswinning en aardbevingen”. “Gevolgen aardbevingen Groningen vergelijkbaar met zware bevingen Zuid-Europa” verder lezen

Aardgasproductie onveilig en eindig

Fact-check-vvd-pvdaDe afgelopen weken benadrukken de regeringspartijen PvdA en VVD ten onrechte dat de veiligheid voorop staat bij de gaswinning. Alleen al de verplichte gaslevering aan het buitenland brengt de veiligheid van de Groningers in gevaar. Bovendien hebben deze partijen het er niet over dat de gasbel snel leeg raakt. Van de oorspronkelijke hoeveelheid gas is nog 25% over. De aangetoonde en economisch winbare gasvoorraad gaat nog 14 jaar mee, tot 2029. Daarom wil de regering via fracken en schaliegas winnen het gastijdperk verlengen. Of daarmee de veiligheid van Groningers en overige Nederlanders gediend is, blijft zeer de vraag. “Aardgasproductie onveilig en eindig” verder lezen

Open brief structuurvisie diepe ondergrond

Geachte minister,

U geeft iedereen van 10 februari tot en met 23 maart 2015 de mogelijkheid om te reageren op het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het milieueffectrapport van de Structuurvisie Ondergrond. Daarvan maakt de Stichting Co2ntramine graag gebruik. Aangezien wij het van belang achten dat in bredere zin kennis genomen kan worden van onze visie, geven we meer uitleg dan voor een zienswijze strikt noodzakelijk is.
“Open brief structuurvisie diepe ondergrond” verder lezen

Aantal en ernst aardbevingen door gaswinning stijgt

aantal-en-ernst-aardbevingen-neemt toeMet elke kubieke meter gas die gewonnen wordt uit het Groningen-veld neemt het aantal en de ernst van de aardbevingen door gaswinning in het Groningen-veld toe. Tot 2023 is er een kans van 50% op een aardbeving die anderhalf keer zo ernstig is als de aardbeving te Huizinge in augustus 2012. Dat is de conclusie van een studie van medewerkers van Shell Nederland en van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). “Aantal en ernst aardbevingen door gaswinning stijgt” verder lezen

SODM: 1200 ingestorte huizen, 118 doden

aardbevingHet Staatstoezicht op de Mijnen heeft het rapport “Risico Analyse Aardgasbevingen Groningen” uitgebracht over de gevaren van gaswinning. Het rapport bespreekt de gevolgen van een aardbeving met een kracht van 5.0 op de schaal van Richter. De conclusie is dat bij zo’n aardbeving “meer dan 1200 huizen zouden kunnen instorten waarbij, als de aardbeving overdag gebeurt, 118 dodelijke slachtoffers kunnen vallen en als de beving ’s nachts gebeurt 106 dodelijke slachtoffers kunnen vallen.” “SODM: 1200 ingestorte huizen, 118 doden” verder lezen