Minister Kamp, wees eerlijk en rechtvaardig over aardbevingen

Tot donderdag 24 april kunt u minister Kamp laten weten wat u van zijn plan voor het winnen van aardgas uit het Groningen-veld vindt. U kunt een zogeheten zienswijze indienen.
De Stichting Co2ntramine heeft een korte zienswijze gemaakt met vier argumenten waarom de minister het plan voor de gaswinning af moet keuren. Als u deze argumenten onderschrijft kunt u deze zienswijze afdrukken, ondertekenen en opsturen. “Minister Kamp, wees eerlijk en rechtvaardig over aardbevingen” verder lezen

Provincie Groningen door de mand over schone kolencentrale

Rond 2006 verschenen er berichten over schone kolen. Aan de Eemshaven zou RWE samen met Essent zelfs de schoonste kolencentrale ter wereld gaan bouwen. Nu blijkt dat de provincie Groningen ons een rookgordijn heeft voorgehouden. “Provincie Groningen door de mand over schone kolencentrale” verder lezen

Co2ntramine zegt samenwerking met ministerie op inzake structuurvisie ondergrond

structuurvisie-ondergrond-afvalDe stichting Co2ntramine heeft vorig jaar meegewerkt in het programma STRONG van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We hebben daarbij onze standpunten uiteengezet en onze visie gegeven op het gebruik van de ondergrond. We hebben daar, onbezoldigd, veel tijd in gestopt. Kortgeleden ontvingen we de resultaten tot nu toe en een nieuwe uitnodiging voor vervolggespreken. Inmiddels bereikten ons ook andere berichten. Beide reden om aan het ministerie de volgende brief te schrijven: “Co2ntramine zegt samenwerking met ministerie op inzake structuurvisie ondergrond” verder lezen

Opslag CO2 onder Groningen weer in beeld

In de tweede helft van dit jaar komt minister Kamp van Economische Zaken met een plan voor opslag en berging van CO2 in lege aardgasvelden. Het gaat om een visie voor de lange termijn. Daarin komen ook de behoefte aan ondergrondse opslag en berging van CO2 op land en het op elkaar afstemmen van vraag (bovengronds) en aanbod (ondergronds) aan de orde. Daarmee komen de bijna lege gasvelden in Groningen en Drenthe weer in beeld . Er zijn Groningers die dat willen.

In de tweede helft van dit jaar komt minister Kamp van Economische Zaken met een plan voor opslag en berging van CO2 in lege aardgasvelden. Het gaat om een visie voor de lange termijn. Daarin komen ook de behoefte aan ondergrondse opslag en berging van CO2 op land en het op elkaar afstemmen van vraag (bovengronds) en aanbod (ondergronds) aan de orde. Daarmee komen de bijna lege gasvelden in Groningen en Drenthe weer in beeld . Er zijn Groningers die dat willen. “Opslag CO2 onder Groningen weer in beeld” verder lezen

NAM: 9 miljard aardgasbaten vanaf 2006

De NAM heeft in de periode 2006 tot en met 2013 in totaal 9 miljard inkomsten gekregen uit aardgas uit het Groningen-veld. Tot nu toe wisten we dat niet.
Te midden van al die rapporten van de regering over de gaswinning zijn twee mededelingen van ministers ondergesneeuwd. Maar die zijn wel belangrijk om te weten.

Als je een poging doet om via de website van de NAM te vinden hoeveel ze hebben verdiend aan de winning van aardgas uit het Groningen-veld, krijg je geen resultaten. Ook in de openbare Jaarverslagen van de NAM is dat niet te vinden. Maar via een brief van minister Kamp van Economische Zaken zijn we nu wel op de hoogte. Hij stelt daarin dat over de aardgasbaten van de NAM alleen gegevens beschikbaar zijn vanaf 2006, zonder aan te geven waarom die gegevens pas vanaf dan en niet al vanaf 1963 beschikbaar zijn. De minister laat weten dat de NAM vanaf 2006 aan aardgasbaten een bedrag van 8,95 miljard euro heeft binnengehaald. Vorig jaar ging het om 1,3 miljard euro.
In diezelfde periode heeft de regering aan aardgasbaten 68,85 miljard euro binnengekregen, uitsluitend uit gas uit het Groningen-veld. In 2013 ging het om 11,9 miljard euro, zonder vennootschapsbelasting. De totale aardgasbaten uit het Groningen-veld waren in 2013 dus 1,3 + 11,9 = 13,2 miljard euro. Let wel, Groningen krijgt 1,2 miljard euro van de regering dat is dus 10% van de aardgasbaten die regering en NAM samen alleen al vorig jaar uit het Groningen-veld hebben verkregen.
Maar behalve het Groningen-veld, heb je ook de zogeheten kleine gasvelden, verspreid over het land. Minister Kamp legt uit dat de overheid vanaf 1963 in totaal 265 miljard euro aan aardgasbaten heeft ontvangen uit alle gasvelden tezamen (167 miljard euro in 1963-2005 en 98 miljard euro in 2006-2013). De afgelopen acht jaar zijn dus flink wat gasbaten ontvangen en dat komt door de hoge olieprijs. De gasprijs is gekoppeld aan de olieprijs, dus hoe hoger de olieprijs, hoe hoger ook die van gas. De 98 miljard euro van die 8 jaar komt dus voor 69 miljard euro uit het Groningen-veld en 29 miljard euro uit de kleine velden.
Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de cijfers nog wat aangevuld. Zo blijkt dat vorig jaar de aardgasbaten inclusief vennootschapsbelasting maar liefst 15 miljard euro waren. De minister verwacht dit jaar 12,7 miljard euro binnen te krijgen en dat daalt naar 10,3 miljard euro in 2017. Dit als gevolg van een maximum aan de winning van Groningen-gas.
Er zal dus meer bezuinigd moeten worden de komende jaren. Of, zoals de minister het stelt: “Bij de berekening van het houdbaarheidstekort (in de begroting, H.D.) wordt ook rekening gehouden met deze afloop van de gasbaten.”

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/05/kamerbrief-inkomsten-uit-groningengas.html.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/05/kamerbrief-over-de-verwerking-van-de-aflopende-gasopbrengsten-in-de-begroting.html.

Aardgas-dialoog gaat niet over hoeveel we uit de grond halen

Onlangs is de zogeheten dialoogtafel over aardgas ingesteld onder leiding van J. Wallage, de vroegere burgemeester van Groningen. Er is kritiek op de riante vergoeding die Wallage en anderen daarvoor krijgen, maar daar heb ik het nu niet over. Bij een dialoogtafel verwacht je dat de deelnemers het kunnen hebben wat ze belangrijk vinden. Het idee is ook om tot een gezamenlijk besluit te komen waar iedereen (onder andere de NAM, de overheid en de milieuvertegenwoordiger en de Groninger Bodem Beweging) zich aan moet houden. Dat lijkt heel mooi, maar er zit een grote adder onder het gras, bleek bij het debat in de Tweede Kamer op 5 februari jl.

Onlangs is de zogeheten dialoogtafel over aardgas ingesteld onder leiding van J. Wallage, de vroegere burgemeester van Groningen. Er is kritiek op de riante vergoeding die Wallage en anderen daarvoor krijgen, maar daar heb ik het nu niet over. Bij een dialoogtafel verwacht je dat de deelnemers het kunnen hebben wat ze belangrijk vinden. Het idee is ook om tot een gezamenlijk besluit te komen waar iedereen (onder andere de NAM, de overheid en de milieuvertegenwoordiger en de Groninger Bodem Beweging) zich aan moet houden. Dat lijkt heel mooi, maar er zit een grote adder onder het gras, bleek bij het debat in de Tweede Kamer op 5 februari jl. “Aardgas-dialoog gaat niet over hoeveel we uit de grond halen” verder lezen