NAM: 9 miljard aardgasbaten vanaf 2006

De NAM heeft in de periode 2006 tot en met 2013 in totaal 9 miljard inkomsten gekregen uit aardgas uit het Groningen-veld. Tot nu toe wisten we dat niet.
Te midden van al die rapporten van de regering over de gaswinning zijn twee mededelingen van ministers ondergesneeuwd. Maar die zijn wel belangrijk om te weten.

Als je een poging doet om via de website van de NAM te vinden hoeveel ze hebben verdiend aan de winning van aardgas uit het Groningen-veld, krijg je geen resultaten. Ook in de openbare Jaarverslagen van de NAM is dat niet te vinden. Maar via een brief van minister Kamp van Economische Zaken zijn we nu wel op de hoogte. Hij stelt daarin dat over de aardgasbaten van de NAM alleen gegevens beschikbaar zijn vanaf 2006, zonder aan te geven waarom die gegevens pas vanaf dan en niet al vanaf 1963 beschikbaar zijn. De minister laat weten dat de NAM vanaf 2006 aan aardgasbaten een bedrag van 8,95 miljard euro heeft binnengehaald. Vorig jaar ging het om 1,3 miljard euro.
In diezelfde periode heeft de regering aan aardgasbaten 68,85 miljard euro binnengekregen, uitsluitend uit gas uit het Groningen-veld. In 2013 ging het om 11,9 miljard euro, zonder vennootschapsbelasting. De totale aardgasbaten uit het Groningen-veld waren in 2013 dus 1,3 + 11,9 = 13,2 miljard euro. Let wel, Groningen krijgt 1,2 miljard euro van de regering dat is dus 10% van de aardgasbaten die regering en NAM samen alleen al vorig jaar uit het Groningen-veld hebben verkregen.
Maar behalve het Groningen-veld, heb je ook de zogeheten kleine gasvelden, verspreid over het land. Minister Kamp legt uit dat de overheid vanaf 1963 in totaal 265 miljard euro aan aardgasbaten heeft ontvangen uit alle gasvelden tezamen (167 miljard euro in 1963-2005 en 98 miljard euro in 2006-2013). De afgelopen acht jaar zijn dus flink wat gasbaten ontvangen en dat komt door de hoge olieprijs. De gasprijs is gekoppeld aan de olieprijs, dus hoe hoger de olieprijs, hoe hoger ook die van gas. De 98 miljard euro van die 8 jaar komt dus voor 69 miljard euro uit het Groningen-veld en 29 miljard euro uit de kleine velden.
Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de cijfers nog wat aangevuld. Zo blijkt dat vorig jaar de aardgasbaten inclusief vennootschapsbelasting maar liefst 15 miljard euro waren. De minister verwacht dit jaar 12,7 miljard euro binnen te krijgen en dat daalt naar 10,3 miljard euro in 2017. Dit als gevolg van een maximum aan de winning van Groningen-gas.
Er zal dus meer bezuinigd moeten worden de komende jaren. Of, zoals de minister het stelt: “Bij de berekening van het houdbaarheidstekort (in de begroting, H.D.) wordt ook rekening gehouden met deze afloop van de gasbaten.”

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/05/kamerbrief-inkomsten-uit-groningengas.html.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/05/kamerbrief-over-de-verwerking-van-de-aflopende-gasopbrengsten-in-de-begroting.html.

Aardgas-dialoog gaat niet over hoeveel we uit de grond halen

Onlangs is de zogeheten dialoogtafel over aardgas ingesteld onder leiding van J. Wallage, de vroegere burgemeester van Groningen. Er is kritiek op de riante vergoeding die Wallage en anderen daarvoor krijgen, maar daar heb ik het nu niet over. Bij een dialoogtafel verwacht je dat de deelnemers het kunnen hebben wat ze belangrijk vinden. Het idee is ook om tot een gezamenlijk besluit te komen waar iedereen (onder andere de NAM, de overheid en de milieuvertegenwoordiger en de Groninger Bodem Beweging) zich aan moet houden. Dat lijkt heel mooi, maar er zit een grote adder onder het gras, bleek bij het debat in de Tweede Kamer op 5 februari jl.

Onlangs is de zogeheten dialoogtafel over aardgas ingesteld onder leiding van J. Wallage, de vroegere burgemeester van Groningen. Er is kritiek op de riante vergoeding die Wallage en anderen daarvoor krijgen, maar daar heb ik het nu niet over. Bij een dialoogtafel verwacht je dat de deelnemers het kunnen hebben wat ze belangrijk vinden. Het idee is ook om tot een gezamenlijk besluit te komen waar iedereen (onder andere de NAM, de overheid en de milieuvertegenwoordiger en de Groninger Bodem Beweging) zich aan moet houden. Dat lijkt heel mooi, maar er zit een grote adder onder het gras, bleek bij het debat in de Tweede Kamer op 5 februari jl. “Aardgas-dialoog gaat niet over hoeveel we uit de grond halen” verder lezen

18 argumenten tegen kernenergie

Een jaar of drie geleden schreef Herman Damveld hier 17 argumenten tegen kernenergie. Onder meer de kleine rol die kernenergie speelt en kan spelen, de veiligheidsrisico’s, de hoge kosten en het probleem met kernafval kwamen aan bod. Nu de aardgaswinning uit het Groningen-veld heftiger aardbevingen veroorzaakt, leidt dit tot veel discussie, actie en tot een roep om andere energiebronnen te gebruiken. En dus kijken mensen ook weer naar kernenergie.

Daarom heeft Herman nu een herziene versie van zijn eerdere overzicht gemaakt. De samenvatting is hier te lezen. Het gehele document met literatuurverwijzingen kunt u hier downloaden als PDF.

Een jaar of drie geleden schreef Herman Damveld hier 17 argumenten tegen kernenergie. Onder meer de kleine rol die kernenergie speelt en kan spelen, de veiligheidsrisico’s, de hoge kosten en het probleem met kernafval kwamen aan bod. Nu de aardgaswinning uit het Groningen-veld heftiger aardbevingen veroorzaakt, leidt dit tot veel discussie, actie en tot een roep om andere energiebronnen te gebruiken. En dus kijken mensen ook weer naar kernenergie.

Daarom heeft Herman nu een herziene versie van zijn eerdere overzicht gemaakt. De samenvatting is hier te lezen. Het gehele document met literatuurverwijzingen kunt u hier downloaden als PDF.

Actie bij rechtszitting Raad van State over vergunning aan de RWE kolencentrale

Op maandag 3 februari om 10.30 u. vindt de zitting plaats van de Raad van State over de natuur-vergunning, die door de Provincie Groningen aan de RWE-kolencentrale in de Eemshaven is verleend. Er bestaat een gerede kans, dat deze vergunning weer vernietigd wordt vanwege onvoldoende compensatie van stikstof-neerslag, zoals ook gebeurde bij de kolencentrales in de Maasvlakte, in oktober j.l. “Actie bij rechtszitting Raad van State over vergunning aan de RWE kolencentrale” verder lezen

Leren leven met aardbevingen?

Over het aardgas uit het Groningen-veld en de verwarming van de huizen
Onze gastoestellen voor koken en verwarming zijn afgestemd op het aardgas uit het Groningen-veld. Dit aardgas heeft unieke eigenschappen en kan niet simpel worden vervangen door gas uit andere bronnen. Halvering van de ene dag op de andere bijvoorbeeld van de winning van het Groningen-gas is niet mogelijk: het betekent dat dan op veel plekken de verwarming uitvalt. Doorgaan met de gasproductie zoals de regering dat wil, geeft – naast aardgasbaten voor de regering – een grotere kans op zware aardbevingen. Tot die conclusies kom ik op grond van de mij beschikbare gegevens. Het zijn geen aangename conclusies. Ik hoop dat iemand mij kan aantonen dat mijn gegevens niet juist zijn. “Leren leven met aardbevingen?” verder lezen