Basiskennis aardgas: Winning, gebruik en aardbevingen

gas-groningen-nam-aardbevingenNoord-Nederland is letterlijk geschokt door de aardbevingen als gevolg van de winning van aardgas. De afgelopen periode ontstond de roep om minder aardgas uit de grond te halen of om over te stappen op andere energiebronnen. Maar waar gaat het dan om, wat zijn de belangrijkste feiten over aardgas? En hoe zit het met de aardbevingen? Daar wil de Stichting Co2ntramine in dit artikel een antwoord op geven. “Basiskennis aardgas: Winning, gebruik en aardbevingen” verder lezen

Minder aardgas winnen verhindert ernstige aardbevingen niet

jaknikker-gas-groningenAls de NAM minder aardgas wint, stoppen de aardbevingen niet. De aardgaswinning strekt zich dan uit over een langere periode en de aardbevingen – waaronder de zwaardere – ook. Injectie van CO2 kan de bevingen niet verhinderen. Dat stelt de NAM in antwoord op onze vragen. “Minder aardgas winnen verhindert ernstige aardbevingen niet” verder lezen

Eemshaven blijft op lijst voor kerncentrale

GroningenDe Eemshaven komt nog steeds in aanmerking voor de bouw van kerncentrales. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken op 16 april 2013 aan Gedeputeerde Staten laten weten. Onbegrijpelijk dat een regering met de PvdA, die zegt tegen kernenergie te zijn, dit beleid steunt. De regering gaat hiermee in tegen een grote meerderheid in de Provinciale Staten van Groningen.
“Eemshaven blijft op lijst voor kerncentrale” verder lezen

Co2ntramine met 12 andere organisaties naar de rechter om RWE

Gisteren hebben de provincie Groningen en het ministerie van Economische Zaken de natuurvergunning voor de kolencentrale van Essent/RWE aan de Waddenzee op detailniveau iets aangescherpt. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de ruim 6.000 bezwaren die binnenkwamen tegen de centrale. Nut en noodzaak van de grote kolencentrale zijn nog steeds niet aangetoond en dus stapt Co2ntramine met 12 andere organisaties naar de rechter om de vergunning opnieuw tegen te houden. “Co2ntramine met 12 andere organisaties naar de rechter om RWE” verder lezen

Natuur en Milieufederatie Groningen gaat de mist in bij opslag kernafval

De Natuur en Milieufederatie Groningen gebruikt aantoonbare onjuistheden in een reactie op plannen om kernafval op te slaan in zoutkoepels.
Volgens Boris Pents van de Federatie heeft Duitsland plannen om in het dorpje Wahn, net over de grens bij Ter Apel, kernafval op te slaan onder de grond. Daarmee reageert Pents op berichten in de media. Maar die berichten zijn onjuist. Wat is er aan de hand? “Natuur en Milieufederatie Groningen gaat de mist in bij opslag kernafval” verder lezen

Hoge Flux Reactor Petten: Een overzicht

In 1961 vond de eerste kernsplijting plaats in de toen splinternieuwe Hoge Flux Reactor (HFR) in het Noord-Hollandse Petten, die nu dus 52 jaar oud is.
De afgelopen 25 jaar is er regelmatig discussie geweest over de HFR.
1. In de jaren negentig ging het vooral over de omschakeling van deze reactor van hoog- verrijkt uranium dat ook geschikt is voor de aanmaak van kernwapens naar laagverrijkt uranium.
2. Begin deze eeuw kwam de veiligheid ter discussie.
3. De laatste jaren deden zich nogal wat ernstige storingen voor in de HFR die moeilijk te repareren waren. Dit als gevolg van de veroudering van de reactor. Ook nu ligt de HFR stil door een storing en is het de vraag hoe de reactor gerepareerd kan worden.

In 1961 vond de eerste kernsplijting plaats in de toen splinternieuwe Hoge Flux Reactor (HFR) in het Noord-Hollandse Petten, die nu dus 52 jaar oud is.

De afgelopen 25 jaar is er regelmatig discussie geweest over de HFR.

1. In de jaren negentig ging het vooral over de omschakeling van deze reactor van hoog- verrijkt uranium dat ook geschikt is voor de aanmaak van kernwapens naar laagverrijkt uranium.

2. Begin deze eeuw kwam de veiligheid ter discussie.

3. De laatste jaren deden zich nogal wat ernstige storingen voor in de HFR die moeilijk te repareren waren. Dit als gevolg van de veroudering van de reactor. Ook nu ligt de HFR stil door een storing en is het de vraag hoe de reactor gerepareerd kan worden.
“Hoge Flux Reactor Petten: Een overzicht” verder lezen