Regering: risico aardbevingen neemt toe

De regering stelt dat de veiligheid voorop staat bij de aardgaswinning. Maar dat is niet geloofwaardig omdat – ook volgens de regering – het risico op aardbevingen toeneemt. Er kunnen dus ernstiger aardbevingen voorkomen dan tot nu toe. En dat kan ook morgen gebeuren. “Regering: risico aardbevingen neemt toe” verder lezen

Olielekkage net over de grens bij Enschede, waarschijnlijk uit zoutlaag.

Wat deskundigen voor onmogelijk hielden dreigt nu toch werkelijkheid te worden. Alle onderzoeken naar de in het nabij Enschede gelegen Duitse natuurgebied Amtsvenn al veertien dagen opborrelende olie, wijzen op een lekkage van een zoutholte waarin ruwe olie is opgeslagen. „Dit wijst erop dat lange termijn veiligheid in een zoutlaag niet gegarandeerd kan worden”, stelt Dirk Jansen, directeur van de milieuorganisatie BUND-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. “Olielekkage net over de grens bij Enschede, waarschijnlijk uit zoutlaag.” verder lezen

Aardbevingen begin 2014 bij Sappemeer? Lag oorzaak bevingen “boven het zout”?

zoutIn Groningen ligt het grootste gasveld van Europa onder een dikke zoutlaag waarvan de dikte sterk varieert van 200 meter tot 1800 meter (zoutkussens) en nog dikker (>2800 meter bij zoutpijlers). KNMI zegt dat het zout de kracht van de bevingen afzwakt. Maar is dat wel zo, gezien de sterk gevoelde aardbevingen van februari en maart van dit jaar. Of bewijzen deze twee sterk gevoelde bevingen (magnitudes resp. 1,3 en 1,6) dat er niet alleen aardbevingen op reservoirniveau plaatsvinden maar ook erboven? Het wordt tijd dat spanningen in de ondergrond door de opwaartse kracht van zout worden meegenomen bij onafhankelijk aardbevingonderzoek. Immers daar waar reservoircompactie zorgt voor neerwaartse druk zou bodemdaling in combinatie met de tegengestelde opwaartse kracht van het zout aanleiding kunnen geven voor reactivering van ondiepe breuken.

zoutIn Groningen ligt het grootste gasveld van Europa onder een dikke zoutlaag waarvan de dikte sterk varieert van 200 meter tot 1800 meter (zoutkussens) en nog dikker (>2800 meter bij zoutpijlers). KNMI zegt dat het zout de kracht van de bevingen afzwakt. Maar is dat wel zo, gezien de sterk gevoelde aardbevingen van februari en maart van dit jaar. Of bewijzen deze twee sterk gevoelde bevingen (magnitudes resp. 1,3 en 1,6) dat er niet alleen aardbevingen op reservoirniveau plaatsvinden maar ook erboven? Het wordt tijd dat spanningen in de ondergrond door de opwaartse kracht van zout worden meegenomen bij onafhankelijk aardbevingonderzoek. Immers daar waar reservoircompactie zorgt voor neerwaartse druk zou bodemdaling in combinatie met de tegengestelde opwaartse kracht van het zout aanleiding kunnen geven voor reactivering van ondiepe breuken. “Aardbevingen begin 2014 bij Sappemeer? Lag oorzaak bevingen “boven het zout”?” verder lezen

Duurzame energie goedkoper dan kolen en kernenergie

duurzaam-goedkoperDe afgelopen 20 jaar is er een revolutie geweest in de ontwikkeling van de kosten van duurzame energie. Daarom is elektriciteit uit zon en wind nu goedkoper dan stroom uit kernenergie of kolen. Dat blijkt uit een studie van het Berlijnse onderzoeksinstituut Prognos in opdracht van de Duitse denktank Agora Energiewende. “Duurzame energie goedkoper dan kolen en kernenergie” verder lezen

Kernafval in zout: ontsnapt plutonium en lekkende vaten

Carlsbad-plutoniumWereldwijd zijn er drie plaatsen waar in zoutmijnen radioactief afval is opgeborgen. Bij alle drie zijn er grote problemen. Bij de Duitse zoutkoepels te Asse en Morsleben lekken de vaten en kost het de belastingbetaler 6,1 miljard euro om daar wat aan te doen. Bij de opslagmijn in een zoutlaag in de Verenigde Staten is plutonium ontsnapt.
“Kernafval in zout: ontsnapt plutonium en lekkende vaten” verder lezen

“Dan doen we de gaskraan dicht”

groningen-stad-aardbevingen“Als we in 2016 de maximale productie van het Groningse aardgas bereikt hebben, dan doen we de gaskraan dicht, ook al is er nog vraag”. Dat stelde Jos de Groot, directeur Energiemarkt van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) op 2 april jl. desgevraagd bij een informatiemarkt over gaswinning in Roodeschool. ““Dan doen we de gaskraan dicht”” verder lezen

Minister Kamp, wees eerlijk en rechtvaardig over aardbevingen

Tot donderdag 24 april kunt u minister Kamp laten weten wat u van zijn plan voor het winnen van aardgas uit het Groningen-veld vindt. U kunt een zogeheten zienswijze indienen.
De Stichting Co2ntramine heeft een korte zienswijze gemaakt met vier argumenten waarom de minister het plan voor de gaswinning af moet keuren. Als u deze argumenten onderschrijft kunt u deze zienswijze afdrukken, ondertekenen en opsturen. “Minister Kamp, wees eerlijk en rechtvaardig over aardbevingen” verder lezen