Aardgas-dialoog gaat niet over hoeveel we uit de grond halen

Onlangs is de zogeheten dialoogtafel over aardgas ingesteld onder leiding van J. Wallage, de vroegere burgemeester van Groningen. Er is kritiek op de riante vergoeding die Wallage en anderen daarvoor krijgen, maar daar heb ik het nu niet over. Bij een dialoogtafel verwacht je dat de deelnemers het kunnen hebben wat ze belangrijk vinden. Het idee is ook om tot een gezamenlijk besluit te komen waar iedereen (onder andere de NAM, de overheid en de milieuvertegenwoordiger en de Groninger Bodem Beweging) zich aan moet houden. Dat lijkt heel mooi, maar er zit een grote adder onder het gras, bleek bij het debat in de Tweede Kamer op 5 februari jl.

Onlangs is de zogeheten dialoogtafel over aardgas ingesteld onder leiding van J. Wallage, de vroegere burgemeester van Groningen. Er is kritiek op de riante vergoeding die Wallage en anderen daarvoor krijgen, maar daar heb ik het nu niet over. Bij een dialoogtafel verwacht je dat de deelnemers het kunnen hebben wat ze belangrijk vinden. Het idee is ook om tot een gezamenlijk besluit te komen waar iedereen (onder andere de NAM, de overheid en de milieuvertegenwoordiger en de Groninger Bodem Beweging) zich aan moet houden. Dat lijkt heel mooi, maar er zit een grote adder onder het gras, bleek bij het debat in de Tweede Kamer op 5 februari jl. “Aardgas-dialoog gaat niet over hoeveel we uit de grond halen” verder lezen

18 argumenten tegen kernenergie

Een jaar of drie geleden schreef Herman Damveld hier 17 argumenten tegen kernenergie. Onder meer de kleine rol die kernenergie speelt en kan spelen, de veiligheidsrisico’s, de hoge kosten en het probleem met kernafval kwamen aan bod. Nu de aardgaswinning uit het Groningen-veld heftiger aardbevingen veroorzaakt, leidt dit tot veel discussie, actie en tot een roep om andere energiebronnen te gebruiken. En dus kijken mensen ook weer naar kernenergie.

Daarom heeft Herman nu een herziene versie van zijn eerdere overzicht gemaakt. De samenvatting is hier te lezen. Het gehele document met literatuurverwijzingen kunt u hier downloaden als PDF.

Een jaar of drie geleden schreef Herman Damveld hier 17 argumenten tegen kernenergie. Onder meer de kleine rol die kernenergie speelt en kan spelen, de veiligheidsrisico’s, de hoge kosten en het probleem met kernafval kwamen aan bod. Nu de aardgaswinning uit het Groningen-veld heftiger aardbevingen veroorzaakt, leidt dit tot veel discussie, actie en tot een roep om andere energiebronnen te gebruiken. En dus kijken mensen ook weer naar kernenergie.

Daarom heeft Herman nu een herziene versie van zijn eerdere overzicht gemaakt. De samenvatting is hier te lezen. Het gehele document met literatuurverwijzingen kunt u hier downloaden als PDF.

Actie bij rechtszitting Raad van State over vergunning aan de RWE kolencentrale

Op maandag 3 februari om 10.30 u. vindt de zitting plaats van de Raad van State over de natuur-vergunning, die door de Provincie Groningen aan de RWE-kolencentrale in de Eemshaven is verleend. Er bestaat een gerede kans, dat deze vergunning weer vernietigd wordt vanwege onvoldoende compensatie van stikstof-neerslag, zoals ook gebeurde bij de kolencentrales in de Maasvlakte, in oktober j.l. “Actie bij rechtszitting Raad van State over vergunning aan de RWE kolencentrale” verder lezen

Leren leven met aardbevingen?

Over het aardgas uit het Groningen-veld en de verwarming van de huizen
Onze gastoestellen voor koken en verwarming zijn afgestemd op het aardgas uit het Groningen-veld. Dit aardgas heeft unieke eigenschappen en kan niet simpel worden vervangen door gas uit andere bronnen. Halvering van de ene dag op de andere bijvoorbeeld van de winning van het Groningen-gas is niet mogelijk: het betekent dat dan op veel plekken de verwarming uitvalt. Doorgaan met de gasproductie zoals de regering dat wil, geeft – naast aardgasbaten voor de regering – een grotere kans op zware aardbevingen. Tot die conclusies kom ik op grond van de mij beschikbare gegevens. Het zijn geen aangename conclusies. Ik hoop dat iemand mij kan aantonen dat mijn gegevens niet juist zijn. “Leren leven met aardbevingen?” verder lezen

Ministerie Economische Zaken vertelt niet de waarheid over de gaswinning

Het ministerie van Economische Zaken stelde op 17 januari: “De winning van aardgas in Groningen wordt de komende drie jaar gericht verminderd. De komende vijf jaar komt in totaal bijna 1,2 miljard euro beschikbaar voor het versterken van gebouwen, huizen en infrastructuur en om de leefbaarheid van het gebied te verbeteren. Ook wordt er geïnvesteerd in de regionale economie.”

Even verder in de brief van minister Kamp kunnen we lezen: “De totale gasproductie uit het Groningerveld wordt voor de jaren 2014, 2015 en 2016 begrensd op respectievelijk 42,5, 42,5 en 40 miljard m3”. (kabinetsbesluit).

Waarschijnlijk doelt de regering hier op een vermindering ten opzichte van de piek in de gasproductie van 53,8 miljard kuub gas vorig jaar. In feite is de geplande productie helemaal in lijn met wat eerder is afgesproken. Tot en met 2020 – dus voor de komende 7 jaar – mag de NAM volgens het vorige gaswinningsplan nog 297,3 miljard kuub produceren uit het Groningen-veld. Als we dat over gelijke porties verdelen, komen we op een productie van 42,4 miljard kuub per jaar. Dat is dus wat de regering voor dit en volgend jaar heeft vastgesteld. Een gerichte vermindering met 40% zoals het overheidsorgaan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM, dat onder het ministerie van Economische Zaken valt) een jaar geleden noemde, komt nu helemaal niet aan de orde, want dan zou de productie niet hoger mogen zijn dan zo’n 27 miljard kuub. De regering stelt voor de productie op 5 locaties te verminderen, maar dan gaat het dus elders omhoog. Kortom, de regering vertelt de onwaarheid over de gaswinning.

Aangepaste kaart, waarop ook locaties waar méér gas gewonnen zal worden zijn aangegeven
meer-minder-gaswinning-kaart

Ook de ernst van de aardbevingen wordt niet weggenomen met dit plan van de regering. In het winningsplan van de NAM staat dat er een kans is van 10% op aardbeving sterker is dan 4,8 in de komende tien jaar. En bij 4,4 op de schaal van Richter storten volgens de NAM zwakkere gebouwen in. (Aanbiedingsbrief winningsplan Groningen 2013). Een aardbeving van 4,8 op de schaal van Richter is 16 keer zo zwaar als die in Huizinge in augustus 2012 en daarop is de kans dus 10%. De risico’s voor de bevolking worden daarom niet kleiner.

Nog een opvallend punt is de duidelijke kritiek van het SodM op het winningsplan van de NAM, dat volgens het SodM “op de meest essentiële onderdelen tekortkomingen vertoont..” Twee argumenten van het SodM: “De NAM geen adequaat inzicht geeft in de aardbevingsrisico’s”. en: “Het seismisch risico in Groningen wordt door NAM aanzienlijk onderschat”.
Daarom adviseert SodM minister Kamp niet in te stemmen met het winningsplan Groningen 2013 en stelt : “NAM sluit op zo kort mogelijke termijn van de negenentwintig beschikbare productieclusters, de vijf clusters in het meest risicovolle gebied rond Loppersum (‘t Zandt, Overschild, De Paauwen, Ten Post en Leermens), voor een periode van
ten minste drie jaar.” (Aanbiedingsbrief advies SodM).

Dat is harde en tot nu toe ongehoorde kritiek op de NAM. Ook een punt waar minister Kamp niet op inging in zijn persconferentie. De reden: minister Kamp sluit de gaswinning uit die vijf productieputten voor 80% en dus niet helemaal. Dat hij het advies van zijn eigen adviesorgaan niet opvolgt, daarover zwijgt hij blijkbaar liever.

Vorig jaar is met instemming van de regering 10 miljard kuub aardgas meer gewonnen dan gemiddeld was toegestaan aan de NAM. Dat levert de regering 2 miljard euro aan extra aardgasbaten op. De regering stelt nu 1,2 miljard euro beschikbaar aan Groningen, zodat nog 800 miljoen euro extra in de schatkist vloeit.

Kans op ernstige aardbeving neemt toe

Dit is deel 2 van een korte serie over aardgaswinning en aardbevingen. In het eerste deel ging het over de gestegen aardgaswinning in 2013. Nu is het thema de ernst van de aardbevingen en hoe ze worden gemeten.
Nog nooit waren er zoveel aardbevingen in Noord-Nederland als vorig jaar. Dat blijkt uit gegevens van de NAM en het KNMI. Daarmee stijgt de kans op een ernstige aardbeving.

Dit is deel 2 van een korte serie over aardgaswinning en aardbevingen. In het eerste deel ging het over de gestegen aardgaswinning in 2013. Nu is het thema de ernst van de aardbevingen en hoe ze worden gemeten.
Nog nooit waren er zoveel aardbevingen in Noord-Nederland als vorig jaar. Dat blijkt uit gegevens van de NAM en het KNMI. Daarmee stijgt de kans op een ernstige aardbeving. “Kans op ernstige aardbeving neemt toe” verder lezen