Niemand weet hoe de diepe ondergrond zich gedraagt

Vrijdag j.l. werden de fractievoorzitters van de gemeente Loppersum gebeld door de burgermeester dat er belangrijke informatie van het ministerie van Economische Zaken naar ons toe zou komen. Eind van de middag was die informatie in ons bezit. Een omvangrijke brief met informatie over de mogelijkheid dat er in het Noorden van ons land heel veel zwaardere aardbevingen zouden kunnen voorkomen als er niet anders met de gaswinning zou worden omgegaan. Aardbevingen die een kracht kunnen hebben tussen de 4 en 5 op de schaal van Richter met een intensiteit van klasse VII. Dergelijke aardbevingen zijn verwoestend van aard. In het materiaal van het ministerie staat een koele opsomming van welke gevolgen een dergelijke beving heeft:

Vrijdag j.l. werden de fractievoorzitters van de gemeente Loppersum gebeld door de burgermeester dat er belangrijke informatie van het ministerie van Economische Zaken naar ons toe zou komen. Eind van de middag was die informatie in ons bezit. Een omvangrijke brief met informatie over de mogelijkheid dat er in het Noorden van ons land heel veel zwaardere aardbevingen zouden kunnen voorkomen als er niet anders met de gaswinning zou worden omgegaan. Aardbevingen die een kracht kunnen hebben tussen de 4 en 5 op de schaal van Richter met een intensiteit van klasse VII. Dergelijke aardbevingen zijn verwoestend van aard. In het materiaal van het ministerie staat een koele opsomming van welke gevolgen een dergelijke beving heeft:

VII Schade veroorzakend

a. De meeste mensen zijn geschrokken en proberen naar buiten te rennen. Velen hebben moeite om zich staande te houden, met name op hoger gelegen verdiepingen.

b. Meubilair verschuift en topzwaar meubilair kan omvallen. Voorwerpen vallen in grote aantallen van schappen. Water spoelt over uit vaten, tanks en zwembaden.

c. Veel gebouwen van klasse B en enkele van klasse C lijden schade met gradatie 2. Veel gebouwen van klasse A en enkele van klasse B schade met gradatie 3; enkele gebouwen van klasse A lijden schade met gradatie 4. De schade treedt met name op in de hoger gelegen delen van gebouwen.

Voor de duidelijkheid in Nederland zijn veel gebouwen van klasse B. Gradatie 2 betekent matige schade, gradatie 3 aanzienlijke tot zware schade en gradatie 4 zeer zware schade.

Wat nu het meeste irriteert is dat al die zogenaamde deskundigen al die jaren verteld hebben dat het aardbevingsrisico beperkt zou blijven tot bevingen met een maximale kracht van 3.9 op de schaal van Richter. En jaren voor die uitspraak wist men wetenschappelijk aan te tonen dat de aardbevingen in het Noorden van het land niet veroorzaakt konden worden door de gaswinning. En nu deze nieuwste inzichten.

Het toont maar weer eens aan dat niemand inzicht heeft in hoe de diepe ondergrond zich gedraagt. Zelfs van een gaswinningproces dat al decennia loopt is het onduidelijk hoe de aarde zich zal gedragen.

Het is dan ook bijna onvoorstelbaar dat diezelfde deskundigen de Noorderlingen kwamen vertellen dat CO2 prima ondergronds kan worden opgeslagen. Niet voor enkele jaren maar voor de eeuwigheid. En met droge ogen beweren dat het veilig kan. Wederom blijkt maar weer eens dat bij dergelijke grootschalige projecten niemand weet wat er kan gebeuren. In ieder geval hoeven we niet meer naar die deskundigen te luisteren.

Zondag komt minister Henk Kamp naar onze regio en blijft hier een paar dagen. Misschien dat we de kans krijgen om hem te vragen om in het vervolg naar de inwoners te luisteren in plaats van naar al die deskundigen.


De brief die Henk Kamp stuurde is hier geheel te lezen (doc).

Dit nieuws toont duidelijk aan wat wij al jaren zeggen: “De deskundigen zijn niet deskundig”, maar daarnaast zijn er nog veel argumenten tegen CO2-opslag, zie: Vijftien redenen waarom ondergrondse CO2-opslag niet mag gebeuren

Bron foto: 112groningen

Kolencentrale Eemshaven: vervuilend en overbodig

Vandaag, vrijdag 26 oktober, vindt de hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming plaats inzake de natuurbeschermingswetvergunning RWE Eemshaven. De stichting Co2ntramine is een van de partijen waarvan het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk is verklaard. Hieronder de toelichting die wij in de hoorzitting geven op ons bezwaarschrift. Wij zijn van mening dat er geen grond is om RWE de gevraagde vergunning te verlenen omdat de RWE centrale niet voldoet aan de nieuwste milieueisen en dat er voor de centrale “geen dwingende reden van groot openbaar belang is”. Hieronder vindt u de argumentatie zoals we die vandaag uitspreken op de hoorzitting.

Vandaag, vrijdag 26 oktober, vindt de hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming plaats inzake de natuurbeschermingswetvergunning RWE Eemshaven. De stichting Co2ntramine is een van de partijen waarvan het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk is verklaard. Hieronder de toelichting die wij in de hoorzitting geven op ons bezwaarschrift. Wij zijn van mening dat er geen grond is om RWE de gevraagde vergunning te verlenen omdat de RWE centrale niet voldoet aan de nieuwste milieueisen en dat er voor de centrale “geen dwingende reden van groot openbaar belang is”. Hieronder vindt u de argumentatie zoals we die vandaag uitspreken op de hoorzitting.
Lees “Kolencentrale Eemshaven: vervuilend en overbodig” verder

Zienswijze aanvraag vergunning natuurbeschermingswet voor bouw elektriciteitscentrale RWE in Eemshaven

RWE/ Essent heeft een nieuwe aanvraag gedaan voor een vergunning op basis van de natuurbeschermingswet voor de bouw van een elektriciteitscentrale aan de Eemshaven. De provincie Groningen zal zich binnenkort over die aanvraag buigen en heeft belanghebbende partijen gevraagd hun commentaar, kanttekeningen en opmerkingen sturen. Stichting co2ntramine maakt graag van die gelegenheid gebruik en stuurde daarom gisteren onderstaande zienswijze naar de provincie Groningen.

RWE/ Essent heeft een nieuwe aanvraag gedaan voor een vergunning op basis van de natuurbeschermingswet voor de bouw van een elektriciteitscentrale aan de Eemshaven. De provincie Groningen zal zich binnenkort over die aanvraag buigen en heeft belanghebbende partijen gevraagd hun commentaar, kanttekeningen en opmerkingen sturen. Stichting co2ntramine maakt graag van die gelegenheid gebruik en stuurde daarom gisteren onderstaande zienswijze naar de provincie Groningen.
Lees “Zienswijze aanvraag vergunning natuurbeschermingswet voor bouw elektriciteitscentrale RWE in Eemshaven” verder

Open brief aan Skorupska van RWE/Essent

Op 25 april verscheen in het Dagblad van het Noorden een interview met Nina Skorupska van RWE/Essent waarin ze onder meer aangeeft dat ze de bevolking van Noord-Nederland niets wil opdringen, maar met ons wil overleggen. Als reactie zonden we de volgende brief: lees verder…

Op 25 april verscheen in het Dagblad van het Noorden een interview met Nina Skorupska van RWE/Essent waarin ze onder meer aangeeft dat ze de bevolking van Noord-Nederland niets wil opdringen, maar met ons wil overleggen. Als reactie zonden we de volgende brief:
Lees “Open brief aan Skorupska van RWE/Essent” verder

Provinciale Staten, keer terug nu het nog kan

Open brief aan Provinciale Staten van Groningen.

Geachte leden van de Staten,

Steenkolen zijn de meest vervuilende brandstof om energie uit op te wekken en dragen het meeste bij aan negatieve klimaatverandering. Kolencentrales verdringen de duurzame energieopties uit de markt omdat kolencentrales niet flexibel zijn, waardoor de noodzakelijke overgang naar een duurzame energievoorziening ernstige vertraging oploopt.

Open brief aan Provinciale Staten van Groningen.

Geachte leden van de Staten,

Steenkolen zijn de meest vervuilende brandstof om energie uit op te wekken en dragen het meeste bij aan negatieve klimaatverandering. Kolencentrales verdringen de duurzame energieopties uit de markt omdat kolencentrales niet flexibel zijn, waardoor de noodzakelijke overgang naar een duurzame energievoorziening ernstige vertraging oploopt.
Lees “Provinciale Staten, keer terug nu het nog kan” verder