Een kerncentrale naast de deur?

“De wereld hangt aan een zijden draad en die zijden draad is de menselijke geest”

Een discussieavond georganiseerd door de Partij van de Arbeid, begon met deze indringende boodschap van de Zwitserse bekende psychiater Carl Gustaf Jung. Het citaat is afkomstig uit een interview dat hij in 1959 op 84-jarige leeftijd via de BBC, aan de wereld meegaf. Het is de menselijke geest die de wereld kan maken of breken. Destijds gesproken in een andere tijd, maar nog even actueel. Een verslag van een discussieavond over kernenergie en de mogelijke alternatieven.
Lees “Een kerncentrale naast de deur?” verder