Bekende Noorderlingen steunen strijd tegen CO2-opslag

Bekende Noorderlingen als zanger Harry Loco en waddenschilder Geurt Busser steunen de stichting Co2ntramine. Daarnaast heeft John Brossens, de voorzitter van de stichting Co2isNee uit Barendracht zitting in het comité van aanbeveling, net als onder andere oud-directeur van Schiphol Karel Noordzij en prof. drs. Wessel Ganzevoort.
We zijn er vanzelfsprekend trots op dat we zoveel steun mogen ontvangen en bekende en minder bekende Nederlanders die expliciet aangeven tegen ondergrondse opslag van CO2 te zijn.

Bekende Noorderlingen als zanger Harry Loco en waddenschilder Geurt Busser steunen de stichting Co2ntramine. Daarnaast heeft John Brossens, de voorzitter van de stichting Co2isNee uit Barendracht zitting in het comité van aanbeveling, net als onder andere oud-directeur van Schiphol Karel Noordzij en prof. drs. Wessel Ganzevoort.
We zijn er vanzelfsprekend trots op dat we zoveel steun mogen ontvangen en bekende en minder bekende Nederlanders die expliciet aangeven tegen ondergrondse opslag van CO2 te zijn.

Leden comite van aanbeveling stichting Co2ntramine

Ir. K.J. Noordzij – oud-directeur NV Luchthaven Schiphol, oud-voorzitter en directeur Transport en Logistiek Nederland, oud-president directeur a.i. NS, oud-voorzitter Hoofddirectie PGGM

John Brosens – voorzitter stichting CO2isNee Barendrecht

Harry Loco – singer/songwriter

Pim van Lommel – cardioloog, auteur ‘Eindeloos Bewustzijn’

Prof. Drs. Wessel Ganzevoort – hoogleraar Organisatiedynamiek en Innovatie

Johan Bontje – directeur Boparo bv

Jan de Dood – Financial Strategist verbonden aan het Center for Human Emergence

Drs. Tineke Segaar – gz-psycholoog, gz-psycholoog-psychotherapeut

Jelle de Jong – directeur IVN Nederland

Niels van Loon – programma-manager / interim-manager, met een ambitie om Nederland structureel te verbeteren

Drs. Marleen Oosterhof-van der Poel – gz-psycholoog, freelancer

Pauline Schueler – verleidkundige

Fred Matser – humanitarian

Geurt Busser – Waddenschilder

Gert Sennema – artiest

Engbert Breuker – voorzitter Social Venture Network Nederland

vanbeekum@gmail.com'

Auteur: Remi van Beekum

Remi is zelfstandig ondernemer en richt zich onder andere op marketing van betekenisvolle bedrijven bij Kiemfabiek. Hij adviseerde de Stichting Co2ntramine tot 2017 bij haar online activiteiten zoals de website en sociale media.

Eén gedachte over “Bekende Noorderlingen steunen strijd tegen CO2-opslag”

  1. Na kennis te hebben genomen van de brief van de heer Verhagen, minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, aan de gemeenteraad van Assen, wil ik graag het volgende opmerken:
    Voor Barendrecht gold de aanwezigheid van draagvlak onder de bevolking als een conditio sine qua non. Het lijkt niet meer dan redelijk dat duidelijk wordt gemaakt waarom dit voor de periferie van de Randstad wordt teruggebracht tot een “ factor die in de besluitvorming zal worden meegewogen”.
    Als gesproken wordt over het onderzoek naar de veiligheidsaspecten van CCS dan is het noodzakelijk dat aangegeven wordt, hoe dat onderzoek uitsluitsel kan geven over de veiligheidsaspecten van een proces dat zich moet gaan afspelen over een periode van vele duizenden jaren. Onderzoek is geen tovermiddel. De omstandigheden in ogenschouw genomen kan van waarborgen voor de veiligheid niet worden gesproken. Het komt mij voor dat geen volksvertegenwoordiger zich verantwoordelijk zou willen stellen voor een experiment met de aan hem toevertrouwde populatie.
    Geologie is een wetenschap die voor een groot deel berust op aanname. Laboratoriummodellen zijn per definitie niet beschikbaar. Chemische reacties kunnen door de ontbrekende tijdsfactor en de heterogene materie moeilijk worden begroot. De “afdichtende” zoutlagen, waarop de NAM zich beroept hebben een ongewisse structuur. Het ooit ingedroogde zout kan in vochtige toestand in een plastische massa voorkomen. In droge toestand bestaat het zoutmineraal Haliet uit een kristal met een hoge splijting. Zout dat in Nederland is gewonnen, werd altijd opgespoeld, zodat wij over de staat waarin de laag verkeert, moeten afgaan op de met de boorspoeling aangetaste monsters van de NAM.
    Ooit stelde de NAM dat bodemdaling onder invloed van de gaswinning zeer onwaarschijnlijk zou zijn. Onder de Delftse mijnbouwers gold een halve eeuw geleden reeds : “Nemen, NAM, genomen”. De nu volgende stellige bewering dat lekkage van CO2 hier als uitgesloten moet worden beschouwd, wordt dan met extra wantrouwen aangehoord. Immers, de daling kan alleen maar hebben plaats gehad na zekere scheurvorming van de omringende formaties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.