Wat is er tot nu gebeurd rond CO2-opslag in Noord Nederland?

En hoe heeft de voorbereiding en de communicatie over de beoogde CO2-opslag tot op heden plaatsgevonden?

De regering heeft in juni jongstleden drie plaatsen uitgekozen voor opslag van CO2: Boerakker en Sebaldeburen in de provincie Groningen en Eleveld in Drenthe. De regering vindt draagvlak onder de bevolking belangrijk en zal daarom voor “informatievoorziening op maat” zorgen, want “de wensen en zorgen van omwonenden nemen we serieus”, schreef de regering. Hoe dit tot nu toe heeft gelopen wordt hieronder geschetst:

Op 15 september kondigde de provincie Drenthe een samenwerking tussen de drie Noordelijke provincies, de rijksoverheid en de drie Noordelijke Natuur- en Milieufederaties aan. De samenwerking heeft als doel de bevolking op een goede manier te informeren. De overheden zorgen voor informatiebijeenkomsten en de Natuur en Milieufederaties voor een Noordelijke dialoog onder leiding van Henk Kroes.

De informatievoorziening gebeurde via drie bijeenkomsten in september 2010. Het Dagblad van het Noorden berichtte daarover met koppen als: “Nog geen cent wijzer. Geen duidelijk verhaal, laat staan een discussie. Teleurgesteld druipen de meeste bezoekers af”, “Opzet CO2-avonden kan niet bekoren; ook avond in Tolbert wekt vooral irritatie bij bewoners” en “Schijterig en flets; de angst regeerde bij het ministerie”.

Op 30 september verscheen het regeerakkoord van VVD en CDA. Daarin staat: “Om de CO2-reductie te realiseren en minder afhankelijk te worden bij de energievoorziening, is meer kernenergie nodig.” En: “Opslag van CO2 kan ondergronds plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak. Deze opslag komt pas aan de orde na verlening van de vergunning voor een nieuwe kerncentrale.”

De Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe reageerden op 5 oktober met “Kabinet chanteert discussie over CO2-opslag. Een zinvol debat over opslag van CO2 in Noord-Nederland is onmogelijk als het kabinet een oneigenlijke koppeling blijft maken met de komst van nieuwe kerncentrales. Met een discussie over CO2-opslag zou tegelijkertijd de deur open worden gezet voor vergunningverlening aan kerncentrales, waarvoor ook de Eemshaven in beeld is.” Daarom gaan de federaties niet door met de geplande Noordelijke dialoog. Tegelijkertijd heeft het ministerie van VROM alle bijeenkomsten geschrapt, want: “We hebben geen goed beeld wat de passage in het regeerakkoord behelst”.

Op 4 november 2010 besloot de regering daarop te stoppen met ondergrondse opslag in Barendrecht: “Stoppen met Barendrecht betekent niet het einde van CO2-opslag in Nederland. Opslag op zee vindt al plaats en we zijn in een vergevorderd stadium voor een nieuw CO2-opslagtraject op zee. Daarnaast is vanuit Noord-Nederland het initiatief gekomen om CO2 op land op te slaan. Ik zal op korte termijn met de bestuurders in Noord-Nederland overleggen. Daarna wordt bezien hoe CO2-opslag in het Noorden zeker gesteld kan worden”, aldus minister Verhagen van Economische Zaken.

En: “De komende tijd zal ik met bestuurders en overige betrokken partijen in Noord-Nederland om tafel gaan zitten om te bespreken hoe we, met het regeerakkoord in gedachten, de geplande CO2-opslag zeker kunnen stellen.” Daarop stelden gedeputeerden Marc Jager (Groningen) en Tanja Klip (Drenthe) aan met Verhage te willen praten, maar CO2-opslag te willen koppelen aan een nieuw energieakkoord voor Noord-Nederland. Het zal maanden duren voordat het overleg hierover rond is. Ook is het de vraag waarom er in het Noorden wel draagvlak is voor deze opslag. Daarover is op 11 november overlegd in Den Haag.

andere vragen over CO2-opslag
Wat zegt het Regeerakkoord over CO2-opslag?
Waarom heeft de regering haast?
Hoe zeker is het dat co2-opslag gebeurt?

Bron: Basiskennis CO2 opslag (PDF) – Herman Damveld