Nuclear Energy Not CO2-Free

Nuclear energy is often presented as a solution for the greenhouse effect. The emissions of carbon (CO2) would drastically decrease by using nuclear power plants. There are two arguments opposing this view. Firstly, in the current Dutch situation the reduction of CO2–emissions will be much less as often claimed, if compared with a highly efficient combined heat and power (CHP) plant. This power station almost halves the decrease in CO2–emissions gained by nuclear energy. And, secondly, nuclear energy it selves contributes to the greenhouse effect. Due to these two factors, the CO2 gain by nuclear energy decreases even further and will reach zero in the long run.
Lees “Nuclear Energy Not CO2-Free” verder

Radioactieve neerslag Fukushima tot op 1700 kilometer; geen eigendom Tepco

Het Japanse ministerie van Wetenschap heeft een rapport uitgebracht over radioactieve neerslag van Fukushima. Daaruit blijkt dat er cesium is neergekomen tot op 1700 kilometer van de in maart verongelukte kerncentrale. Eigenaar Tepco verklaart nu in een rechtszaak geen eigenaar te zijn van radioactieve stof.
Lees “Radioactieve neerslag Fukushima tot op 1700 kilometer; geen eigendom Tepco” verder

Regering wil kernafval loskoppelen van nieuwe kerncentrale

De voorliefde van de regering voor de bouw van nieuwe kerncentrales is de afgelopen vijf jaar steeds sterker geworden. Terwijl de ondergrondse opslag van kernafval eerst nog een voorwaarde was voor de vergunning voor kerncentrales, is daar nu geen sprake meer van. Zo legt de regering de loper uit voor de energiebedrijven Essent en Delta om in Zeeland een tweede kerncentrale te bouwen.
Lees “Regering wil kernafval loskoppelen van nieuwe kerncentrale” verder

‘Kernenergie CO2-vrij’ mag niet meer

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft haar beslissing bekend gemaakt. Het energiebedrijf ‘Atoomstroom’ mag niet meer adverteren en radiocommercials uitzenden met de korte kreet dat “Kernenergie CO2-vrij” zou zijn. Jan Juffermans heeft hiertegen geprotesteerd. Als onderbouwing heeft hij een artikel van Herman Damveld gebruikt. Lees het artikel van Juffermans op duurzaam nieuws.
Lees “‘Kernenergie CO2-vrij’ mag niet meer” verder

Zes keer zoveel duurzame als atoomstroom

Vorig jaar gebruikte Nederland zes keer zoveel elektriciteit uit duurzame bronnen als atoomstroom. Dat blijkt uit het rapport Energie in Nederland 2011 van de brancheorganisaties Energie-Nederland en Netbeheer Nederland. Kernenergie maakte vier procent van het gebruik uit. Dat is de kernstroom van de kerncentrale Borssele en de import van atoomstroom samen.
Lees “Zes keer zoveel duurzame als atoomstroom” verder

Opslag kernafval niet voor eeuwig

De discussie rond opslag van kernafval in de bodem is niet nieuw. Ruim 30 jaar geleden deed de onderzoeksgroep Ionogene Materialen o.l.v. Prof. Dr. H.W. den Hartog van de Rijksuniversiteit Groningen al onderzoek naar opslag van radioactief afval in zoutkoepels. De onderzoekers vroegen zich af of steenzout stabiel genoeg zou zijn om het afval voor onbeperkte tijd op te kunnen slaan. Ze stelden dat je het afval er te allen tijde weer uit moet kunnen halen zodra er een definitieve oplossing wordt gevonden voor de verwerking. Lees “Opslag kernafval niet voor eeuwig” verder