Open brief aan de Provinciale Staten van de Provincie Groningen

Open brief aan de Provinciale Staten van de Provincie Groningen. Aan alle politieke partijen in de provincie Groningen.

Veiligheid?
Volgens het conceptrapport van het Onderzoeksraad voor de Veiligheid blijkt veiligheid bij de gaswinning in Nederland tot 2013 geen enkele rol te hebben gespeeld. Maar alle aandacht gaat nog steeds naar het revitaliseren van het gebied en het bevingsbestendig maken van woningen.

 • Revitaliseren van het gebied is echter alleen mogelijk wanneer veiligheid
  geborgd is.
  Het gevaar van bevingen voor de zeedijken alsook reguliere dijken wordt evenwel
  nauwelijks serieus genomen. Gedeeltelijk herstel van de dijken is geen alternatief!
 • Dat bevingsbestendig maken van woningen bijna niet mogelijk is, wordt niet als optie meegenomen. De effecten van de bevingsgolven in het landschap op de huizen in combinatie met de grote verschillen over zeer kleine afstanden in de ondiepe ondergrond worden namelijk niet of nauwelijks onderzocht.

Democratie?
Aan de bewoners in Groningen wordt niet gevraagd welke maatregelen zij het liefste zelf zien. Maatwerk is ondergeschikt aan algemeen belang. De dialoogtafel wordt door een groot aantal inwoners niet gezien als een evenwichtige vertegenwoordiging van de totale bevolking.
Er wordt aangekoerst op één grote gemeente in het gaswinningsgebied in Noord-Oost Groningen. En wat zal er straks gebeuren wanneer een nieuwe rijksdienst gaat beslissen over de gaswinning en haar gevolgen?

De bewoners vallen in de nabije toekomst onder dichtgetimmerde wet- en regelgeving en worden letterlijk onderdanig geacht. Het monopolyspel van de olie- en gasboeren kan wereldwijd onverminderd doorgaan. De democratie wankelt op alle fronten.

Goede voorlichting?
De inwoners van Groningen worden aan alle kanten gemasseerd opdat zo weinig mogelijk weerstand geboden wordt tegen de gaswinning. Voorlichting door NAM e.a. laat zien hoe goed alles geregeld is. Maar halve waarheden zijn erger dan leugens. Transparantie is blijkbaar niet gewenst.

Goed onderzoek?
Tot nu toe is gebleken dat zo’n 70% van de onderzoeken betaald door de NAM/Shell/Overheid moet worden bijgesteld terwijl onafhankelijk onderzoek betrouwbaarder is gebleken dan onderzoeken door de aan bovengenoemde instellingen gelieerde bureaus.

Ook is tot op heden onvoldoende en onvoldoende goed gemeten om o.a. een correct risicoprofiel op te kunnen stellen. De voorspellende waarde van NAM’s bodemdalingsmodellen is ronduit slecht. De veronderstelde theoretische relatie tussen aardgaswinning en bodembeweging wordt keer op keer door de metingen tegengesproken. De precisie van waterpas metingen is voldoende voor controle op de juistheid (of onjuistheid in dit geval) van het theoretisch model. Essentieel is dat het maximale uit de metingen gehaald gaat worden om het theoretisch model scherp en snel te kunnen corrigeren. NAM/SodM/TCBB/TNO verzetten zich al een decennium tegen toepassing van de scherpst mogelijke analyse van de metingen.

Naast de gebieden waar wel klachten vandaan komen en desondanks niet onder het risicogebied vallen, zijn er ook nog steeds regio’s in Groningen waar gas gewonnen en/of opgeslagen wordt of waar injectie plaatsvindt, maar waar geen medewerking verleend wordt aan het plaatsen van meetapparatuur, ondanks dat door bewoners wel trillingen of laagfrequente geluiden worden ervaren. Voorbeelden zijn de ‘waterinjectie’ bij Borgsweer, waar onder hoge druk afvalvloeistoffen van de gaswinning geïnjecteerd worden, en de gasopslag bij Grijpskerk, waar onder hoge druk gas wordt geïnjecteerd en uit gehaald.

Waarom onafhankelijk (meetkundig) onderzoek?
Groningen schijnt het best bemeten stukje ter wereld te zijn, maar door de besloten bedrijfscultuur komt hiervan weinig tot niets naar buiten. Het doel is om snel en efficiënt onafhankelijk en transparant onderzoek te laten doen naar de gevolgen van de gaswinning.
Deze zaak hoort in de raadzaal, niet in de rechtszaal. U, de overheid, hoort de burger te respecteren en respect af te dwingen van de NAM. Niet andersom.

Namens vele inwoners, stichting Co2ntramine en de stichting Oneindig Wad! vragen wij u om bij de verkiezingen duidelijk stelling te nemen ten aanzien van de bovenstaande punten.

Het doen van openbaar, onafhankelijk onderzoek is alvast een stap in de goede richting.

Namens bovengenoemde stichtingen en inwoners, d.d. 28-1-15
Geurt Busser- Waddenschilder

Eén gedachte over “Open brief aan de Provinciale Staten van de Provincie Groningen”

 1. Geachte redactie,
  Graag wijs ik nog eens op de mogelijkheid van onderzoek door onafhankelijke bedrijven op het gebied van Risk Management. RMS in Newark (CAL) brengt risico’s van tektoniek in kaart en verkoopt de gegevens aan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.