Vijftien wetenswaardigheden over kernenergie

Inleiding

Regelmatig lezen we dat kernenergie voordelen heeft. We noemen er een paar:

er zou geen broeikasgas CO2 vrijkomen;

de veiligheid van kerncentrales is sterk verbeterd;

de opslag van kernafval kan veilig; 

de voorraden uranium en thorium zijn ruim voldoende;

een kerncentrale heeft weinig ruimte nodig.

Hieronder zullen we de verschillende onderwerpen bespreken. 

Lees “Vijftien wetenswaardigheden over kernenergie” verder

Kernafval en kernethiek, ethiek en risico’s toegelicht

Dit document is een bewerking van “Kernafval en kernethiek, rapport in hoofdlijnen” dat we in januari 2000 hebben uitgebracht. Enkele thema’s uit dat rapport komen hier uitgebreid aan de orde. Ook al is het rapport 20 jaar oud, de argumenten zijn niet verouderd. Hooguit zouden de voorbeelden vervangen kunnen worden door recentere voorbeelden maar aan de argumentatie doet dit niets af. Alleen recente gegevens over kernenergie en het broeikaseffect zijn toegevoegd, evenals een uitleg over stromingen in de ethiek.

Lees “Kernafval en kernethiek, ethiek en risico’s toegelicht” verder

Plannen opslag kernafval in zoutkoepels of kleilagen, een overzicht van 1960-2020

Er komt een nieuwe discussieronde over de opslag van radioactief afval in zoutkoepels in Noord-Nederland. De regering wil dit liever niet maar moet wel van de Europese Commissie. Deze eist namelijk via een richtlijn die kracht van wet heeft, dat alle landen een plan maken voor de definitieve berging van radioactief afval. Dat plan moest voor september 2015 klaar zijn. De Nederlandse regering stelde het maken van zo’n plan zolang mogelijk uit.

Lees “Plannen opslag kernafval in zoutkoepels of kleilagen, een overzicht van 1960-2020” verder

Duitse uitstoot van broeikasgassen daalt, los van sluiting kerncentrales

We lezen regelmatig dat het besluit van de Duitse regering om te stoppen met kernenergie een grote fout is. Op die manier zou Duitsland de klimaatdoelen namelijk niet halen. Onze analyse laat zien dat die bewering niet juist is.  

Lees “Duitse uitstoot van broeikasgassen daalt, los van sluiting kerncentrales” verder

Valse start nieuwe discussie opslag kernafval

De Europese Commissie wil dat de lidstaten op zoek gaan naar definitieve opslagplaatsen voor kernafval. Om daaraan tegemoet te komen heeft de regering het Rathenau Instituut (RI) de opdracht gegeven een discussie te organiseren. Het RI heeft dat op 11 juli jl. op zijn website aangekondigd met een tekst die vele vragen oproept. Daarmee krijgt de discussie over de definitieve berging van kernafval in met name de Noordelijke zoutkoepels een valse start.

Lees “Valse start nieuwe discussie opslag kernafval” verder

Kernafval en opslag in zoutkoepels: Wat we erover weten

De plannen van de regering voor de opslag van radioactief afval in zoutkoepels in Noord-Nederland zijn telkens uitgesteld maar niet afgesteld. Binnenkort begint de regering een nieuwe discussieronde en komen de plannen weer op tafel. Een reden om hier weer te geven wat we erover weten en wat er vanaf 1976 gebeurd is.

Lees “Kernafval en opslag in zoutkoepels: Wat we erover weten” verder

40 jaar na de kernafval-demonstratie in Gasselte: opslag in zoutkoepels nog steeds actueel; een film van Wil van Bleisem; eind mei 2019.

Lees “40 jaar na de kernafval-demonstratie in Gasselte: opslag in zoutkoepels nog steeds actueel; een film van Wil van Bleisem; eind mei 2019.” verder