Verslag vergadering Provinciale Staten Groningen over CO2

Op 17-11-2010 vergaderde de Provinciale Staten van Groningen over Afvang en Opslag van CO2 (CCS) in Noord-Nederland. Pieter Patje schreef een kort verslag van deze belangrijke vergadering waarin de Groningse “Ja, mits…” veranderde in “Nee, tenzij…”.

Als grootste partij mocht de PVDA het spits afbijten van een, achteraf gezien, interessante, merkwaardige en soms verhitte discussie.

PVDA- Dhr. Rijploeg ( die de kolencentrales heeft binnengehaald met zijn motie 2007 ) begon zijn betoog met veel gemopper over Minister Verhagen die met zijn houding over het nieuw te voeren beleid over het CCS project het Noorden daarmee schoffeert o.a. met betrekking tot Barendrecht als proeftuin voor CCS en waar nu het om het daadwerkelijke CCS gaat, het Noorden nu maar als afvalputje moet fungeren zonder een volwaardige agenda leidende tot de noodzakelijke en gewenste definitieve verduurzaming van de energievoorziening van Nederland in dan in het bijzonder dit in uiting komt in een energieakkoord met Noord-Nederland. In plaats daarvan een, in het regeerakkoord beschreven vergunning te gaan verlenen aan een Kerncentrale, welke misschien ook in Noord-Nederland gebouwd gaat worden en de bijbehorende afval ook maar in Noord-Nederland onder grond opgeslagen gaat worden.

Verder wil de PVDA het debat met het Westerkwartier weer opstarten, men is echter niet bereid actie te gaan voeren om het CCS project definitief te doen stoppen, dit naar aanleiding van een vraag van de SP.
De PVDA heeft een motie 1 ingediend (bijlage), waarbij het Rijk aan een aantal voorwaarden moet voldoen, pas dan kan de PVDA instemmen met CCS in Noord-Nederland wat een tijdelijk toepassing is naar een duurzame energievoorziening.

CDA – is content met de brief van de Minister aan de Tweede Kamer, dat CCS noodzakelijk is om de klimaatdoelstelling van het Rijk te kunnen behalen. CDA Groningen is wel tegen kernenergie, verder vind het CDA een maatschappelijk dialoog, met de inwoners van het Westerkwartier,
belangrijk waarbij het nut, noodzaak en veiligheid goed uitgelegd dient te worden. Ook het CDA ziet CCS als een tijdelijke toepassing naar duurzaamheid (opmerking van ondergetekende, CO2 opslaan is beslist niet tijdelijk, het woordje tijdelijk is in deze discussie zeer paradoxaal).
Waar de PVDA wellicht nog een beetje spijt voelt met het geven van een vergunning voor de bouw van de twee kolencentrales, heeft het CDA totaal geen spijt daarvan!
Wel wil het CDA als wisselgeld voor CCS, het Greendeal voorstel van de Minister binnen halen voor de Provincie Groningen.

VVD – vind het een rijkstaak om de voorlichting naar de burgers toe weer op te starten, verder vind de VVD dat de Groningers wel open staan voor een discussie. Zolang er in POP staat geen kerncentrale – afval in de Provincie Groningen houd de VVD zich daar aan, maar zonder POP…………? De VVD wil, zowel met kernenergie en CO2 opslag, draagkracht van de bevolking en veiligheid.

CU – wil absoluut geen kernenergie, CO2 opslag misschien mits gedegen onderzoek naar o.a. veiligheid, tevens vind de CU draagkracht van de bewoners heel belangrijk. Ook vind CU dat er weer een dialoog op gang moet komen met de bewoners, de CU betwijfeld om het vertrouwen van de bewoners terugkomt, na de mislukte voorlichtingsavonden van het vorig kabinet.

SP – tegen CO2 opslag, dient motie 2 in. (bijlage )

GL – is tegen CO2 opslag op land, maar op zee is bespreekbaar.

D66 – is principe voor als transitie naar duurzaamenergiebeleid, maar ziet veiligheid iets wat zeker bewezen moet worden. Noemt nog het woord ’’ ruimtelijke ordening in de bodem’’ als iets wat ook onderzocht moet worden, dit aanleiding voorlichting TNO over dat onderwerp.
( noot: zeer boeiend onderwerp ruimtelijke ordening in de bodem)

PVDD – tegen CO2 opslag, dient motie 3 in. (bijlage)

PVHN – tegen CO2 opslag , na lange discussies in eigen gelederen.

Lijst BLOM – tegen CO2 opslag, dient motie 4 in. (bijlage)

De Provincie reageerde, via Gedeputeerde Jager, als volgende “Dat het vertrouwen van de Provincie Groningen is geschaad en daarom wij willen van de Minister weten waarom het draagvlak in Barendrecht wel een belangrijke afweging was om het plan af te blazen en waarom dat hier niet zou gelden. De mening van de Provincie over CO2 opslag is volgens Jager vanaf nu dan ook “ Nee, tenzij…..” Iets wat tot voor kort nog “ Ja, mits…..” was. Hierdoor wordt aangesloten bij de Provincie Drenthe.

vanbeekum@gmail.com'

Auteur: Remi van Beekum

Remi is zelfstandig ondernemer en richt zich onder andere op marketing van betekenisvolle bedrijven bij Kiemfabiek. Hij adviseerde de Stichting Co2ntramine tot 2017 bij haar online activiteiten zoals de website en sociale media.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.