September Gasmaand, alle activiteiten en data op een rijtje

De maand september gaat een belangrijke en drukke periode worden rondom Gronings gas. Niet alleen zal deze maand de landelijke politiek zich bezighouden met het aankomende gasbesluit, ook zullen vele organisaties en burgers de straat op gaan en activiteiten organiseren om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Hieronder kunt u een agenda vinden wat betreft de belangrijke politieke momenten en diverse activiteiten welke hierop van toepassing zijn.

Vanuit Co2ntramine ondersteunen wij de diverse activiteiten die door organisaties, burgers en andere groepen worden georganiseerd. Ook nu weer mag benadrukt worden hoe belangrijk het is om in grote bestuurlijke en politieke beslissingen de zorg en wens van de bewoner mee te nemen. Het aankomende gasbesluit heeft een cruciale rol in hoe wij als land de komende tijd met gas om zullen gaan. Wij staan voor een transitie die voor ogen heeft zo snel mogelijk van onze gasverslaving af te geraken, en plaats en mogelijkheid biedt voor een duurzame energievoorziening.

Eerder hebben ook wij, net als vele burgers en andere organisaties, een zienswijze ingediend op het concept gasbesluit van minister Kamp. Onze conclusie is dat het huidige concept gasbesluit zoals deze er nu ligt, niet voldoende tegemoet komt aan de noodzaak gehoor te geven aan de problemen als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld. Ook zijn wij van mening dat het uiterst onverantwoord is een besluit, met dergelijke tekortkomingen en onzorgvuldigheden in haar argumentatie, voor 5 jaar vast te leggen. Daarom luidt ons advies dan ook; minister Kamp, begin opnieuw. Voor meer informatie, zie ons persbericht destijds en onze zienswijze.

Wij roepen dan ook op aan iedereen om aanwezig te zijn op de komende activiteiten, en zo gehoor te geven aan de noodzaak tot een transitie naar een gasloze samenleving en een correcte mens- en milieuwaardige schadeafhandeling.

5 september, maandag: Bezoek Commissie EZ aan provincie Groningen
De commissie Economische Zaken komt op bezoek in de provincie Groningen. Zij zullen met betrokkenen spreken en met de regionale bestuurders vanuit de gemeentes en het provinciehuis. De agenda voor deze dag is nog niet publiekelijk bekend, en zal ook diverse gesloten bijeenkomsten omvatten.

6 t/m 8 september, dinsdag t/m donderdag: Dorpentocht
Milieudefensie en Coalitie Gasverzet Groningen organiseren een drie-daagse fietstocht waarbij zij verschillende Groningse dorpen zullen bezoeken. Met de fietstocht wordt aandacht gevraagd voor de gaswinningsproblematiek in de provincie, maar ook ruimte geschapen om bij de mogelijke oplossingen stil te staan. Zo zullen diverse experts en onderzoekers ook hun kennis en kunde met het publiek delen. Herman Damveld van Stichting Co2ntramine spreekt op 6 september om 19:00 in het Dorpshuis van Wirdum over onder meer de inhoudelijke kant en vraagstukken van het huidige conceptgasbesluit. Meer info op deze pagina.

8 september, donderdag: Hoorzitting Tweede Kamer
Hoorzitting voorafgaand aan het gasdebat in de Tweede Kamer door de Commissie EZ. Tijdens de hoorzitting zullen diverse deskundigen, betrokkenen, gedupeerden en instanties gehoord worden door de commissie, welke zich op deze manier voor zal bereiden op het gasdebat kort daarna. Anders dan voorgaande jaren is ditmaal ook Shell opgeroepen door de Commissie EZ. Of zij aanwezig zullen zijn is nog niet bevestigd. De hoorzitting is live te volgen via diverse online media, en zal (gedeeltelijk) live worden verslagen door o.a. RTV Noord. Ook is zij publiek toegankelijk.

6 t/m 9 september, dinsdag t/m vrijdag: Grootouders voor het Klimaat
Aansluitend op de fietstochten in de provincie zal er deze dagen een fietstocht georganiseerd worden vanuit Den Haag naar Groningen, om op 9 september aan te sluiten bij het Trek aan de Bel evenement in Groningen Stad. Dit is een initiatief van klimaatorganisatie Urgenda, welke zich focust op de mogelijkheden om zo snel mogelijk tot een duurzame energievoorziening- en samenleving te komen. Tijdens de fietstocht wordt aandacht geschonken aan de verschillende oplossingen op het gebied van duurzame energie. Meer informatie over dit initiatief en hoe je je kunt aanmelden via Grootouders voor het klimaat.

9 september, vrijdag: Trek aan de Bel voor Groningen
Ter afsluiting van de fietstocht en lezingen in de voorgaande dagen zal er door Milieudefensie en Coalitie Gasverzet Groningen een slotevenement worden gehouden op de Grote Markt te Groningen. In de middag zal men vanuit de provincie naar de stad fietsen, en bij aanvang van de avond op de Grote Markt diverse acitviteiten, sprekers en een optocht houden om vlak voor het gasdebat in de Tweede Kamer aan, nogmaals te benadrukken hoe belangrijk een transitie naar een gasloze samenleving is. Meer informatie is hier te lezen.

De week van 12 september: Gasdebat
In de week van 12 september zal het gasdebat worden gehouden in de Tweede Kamer. Omdat de definitieve dag en tijd pas een kleine week van tevoren bekend zal worden gemaakt kan nu nog geen datum worden gecorrespondeerd. Tijdens het gasdebat zullen de verschillende politieke partijen in debat gaan met Minister Kamp aangaande zijn concept gasbesluit m.b.t. het Groningenveld. Het debat is publiek toegankelijk in de Tweede Kamer in Den Haag en zal live te volgen zijn via politiek.npo.nl evenals via regionale media als RTV Noord.

23 t/m 25 september: FossielVrij Nederland Trainingsweekend in Assen
FossielVrij Nederland organiseert elk jaar een trainingsweekend in Nederland waarbij stilgestaan wordt bij de energietransitie in Nederland en wat daarvoor nodig is. Dit jaar heeft zij ervoor gekozen om expliciet bij aardgas stil te staan in het kader van de gevolgen van de gaswinning in het Groningenveld. Het doel is om relaties te bouwen tussen de klimaatbeweging en de Groningers die met de aardbevingsproblematiek te maken hebben. En te onderzoeken wat de mensen in de klimaatbeweging & de Groningers aan elkaar kunnen hebben in de strijd tegen klimaatverandering & tegen gas. Meer informatie en inschrijvingen kan via dit formulier.

24 september, zaterdag: Laat de NAM beven
Op deze dag trekken talloze organisaties en burgerinitiatieven vanuit heel Nederland samen op om aandacht te vragen voor de problemen rondom gaswinning in Groningen en haar oplossingen. In de middag zal een manifestatie gehouden worden voor het kantoor van de NAM in Assen. Voorafgaand aan de manifestatie zullen diverse optochten vanuit het noorden vertrekken. Een auto-trekker tocht welke via diverse Groninger dorpen naar Assen rijdt. Een fietstocht vanaf het Groningen Centraal Station naar het NAM gebouw in Assen, en een wandeltocht door Assen heen welke tevens bij de manifestatie zal eindigen. Coalitie Gasverzet Groningen, waar ook de Groninger Bodem Beweging (GBB) en Milieudefensie deel van zijn, heeft het initiatief tot deze activiteiten genomen. De gezamenlijke boodschap vraagt zowel dat de betrokken politiek en verantwoordelijke bedrijven gehoor geven aan de noodzaak om de gevolgen van de gaswinning zo snel en correct mogelijk aan te pakken, maar ook dat wij per direct gaan toewerken naar een gasloze samenleving en een duurzame energievoorziening. Een economie op basis van fossiele brandstoffen is volgens hen onhoudbaar en een gezonde samenleving kan hier niet mee samengaan. Meer informatie is te vinden op o.a. de site van milieudefensie.

Eind september, definitief gasbesluit.
Eind september zal minister Kamp het definitieve gasbesluit publiceren. Het is nog niet bekend wanneer hij dit precies zal doen. Diverse belangenorganisaties verwachten dat dit redelijk laat in de maand zal zijn, omdat de minister alle zienswijzes zal moeten bekijken en beantwoorden alvorens hij het besluit publiceert. Gezien het grote aantal zienswijzes dat is ingediend, zal het ministerie hier de komende weken hun handen vol aan hebben. Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen wij dit bekend maken, en ook zal Co2ntramine nadat het defintieve gasbesluit gepubliceerd is hierover haar bevindingen bekendmaken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.