Wetenswaardigheden over aardgas en energie

Een groot aantal maatschappelijke groeperingen in Groningen heeft op 15 februari 2017 een oproep gedaan aan de Tweede Kamer. Ze willen:

  1. dat de problemen rond de gaswinning zo snel mogelijk worden opgelost;
  2. een verantwoord afbouwplan voor de gaswinning dat ingaat in 2018, zodat de regio en ook alle afnemers van Gronings gas weten waartoe ze zich moeten verhouden;
  3. dat de NAM geen rol meer speelt in de schadeafhandeling;
  4. dat Groningen koploper wordt bij de overgang naar duurzame energie.

De Tweede Kamer heeft daarop per motie bepaald dat de volgende zaken geregeld moeten worden:

  1. de gaswinning verder terugbrengen;
  2. de NAM uit het schadeafhandeling halen;
  3. een uitkoopregeling ontwerpen voor ieder die weg wil uit het gebied;
  4. het vertrouwen van de Groningers terugwinnen.

De vraag is: hoeveel energie gebruiken we eigenlijk en hoeveel elektriciteit? Wat is de rol van duurzame energie? Hoeveel zon en wind hebben we nodig om alle energie duurzaam op te wekken? Hoeveel aardgas zit er nog in het Groningen-veld, waar gebruiken we het voor en hoeveel levert het de overheid en de NAM op? Hoe veilig is de gaswinning en hoeveel aardbevingen zijn er geweest? Op deze en andere energievragen geven we hier in het kort antwoord. “Wetenswaardigheden over aardgas en energie” verder lezen

Veiligheid voorop betekent nog steeds 12 miljard kuub gaswinning uit Groningen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde in juni 2016 een gaswinning van 24 miljard kubieke meter (m3) gas uit het Groningen-veld. Maar het eerdere advies van 12 miljard m3 is beter. Verschillende politieke partijen streven ook naar 12 miljard m3 gas, zoals bleek bij het lijsttrekkersdebat in Groningen op 8 februari 2017.(1)
Het SodM stelde in rapporten van januari 2013 dat aardbevingen die schade veroorzaken snel ophouden als er jaarlijks niet meer dan 12 miljard m3 gas uit het Groningen-veld wordt gepompt.(2) (3) Dat getal wordt sindsdien vaak aangehaald als doel waarna we moeten streven. “Veiligheid voorop betekent nog steeds 12 miljard kuub gaswinning uit Groningen” verder lezen

Weerstand tegen windparken verklaard

Waarom is er verzet tegen windparken? We lezen immers vaak dat duurzame energie uit zon en wind de toekomst heeft. Waarom is er in bijvoorbeeld Drenthe en Groningen zo’n heftig verzet tegen windparken, hoewel velen daar ook te maken hebben met de schadelijke gevolgen van aardgaswinning? Dat heeft prof. dr. Herman Bröring van de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen bestudeerd. Hij heeft het vooral over het Drentse windpark en noemt het een splijtzwam-besluitvorming, waardoor de sociale samenhang (cohesie) verstoord is.
De redactie van Co2ntramine vindt het een belangwekkend artikel. Naar onze mening kan de analyse van Bröring ook toegepast worden op de besluitvorming over opslag van CO2, de winning van aardgas of de opslag van radioactief afval. Daarom plaatsen we het op onze site, niet dat we plotseling tegen windenergie zouden zijn. “Weerstand tegen windparken verklaard” verder lezen

Wetenswaardigheden over aardgas en energie

Hoeveel energie gebruiken we en hoeveel elektriciteit? Wat is de rol van duurzame energie? Hoeveel zon en wind hebben we nodig om alle energie duurzaam op te wekken? Hoeveel aardgas zit er nog in het Groningen-veld, waar gebruiken we het voor en hoeveel levert het de overheid en de NAM op? Hoe veilig is de gaswinning en hoeveel aardbevingen zijn er geweest? Op deze en andere energievragen geven we hier in het kort antwoord. “Wetenswaardigheden over aardgas en energie” verder lezen

Kernenergie op thorium in plaats van aardgas en windenergie?

Met enige regelmaat komt er een pleidooi om over te stappen op kerncentrales die draaien op thorium in plaats van uranium. Steeds vaker sluiten tegenstanders van windenergie zich hierbij aan en noemen thoriumcentrales ook dé oplossing voor aardbevingen door de gaswinning. Ze beweren dat deze vorm van kernenergie goedkope elektriciteit levert, al op korte termijn beschikbaar komt, dat thorium overvloedig aanwezig is, weinig kernafval veroorzaakt, CO2-vrij is en niet geschikt voor de aanmaak van kernwapens. We zullen hier laten zien dat deze beweringen niet juist zijn of stoelen op verwachtingen. Overigens, als de beweringen over thoriumreactoren wel zouden kloppen, waarom zijn die reactoren dan niet allang massaal gebouwd? “Kernenergie op thorium in plaats van aardgas en windenergie?” verder lezen