Aardgas en aardbevingen begin 2016: veiligheid ondergeschoven

De gaswinning uit het Groningen-veld was ook in januari 2016 regelmatig in het nieuws. Als voorbereiding op het debat in de Tweede Kamer op 25 januari verscheen een grote hoeveelheid rapporten, antwoorden op Kamervragen etc. Het debat ging in feite over de gaswinning tot 1 oktober 2016, maar vaak liep men vooruit op de toekomstige gaswinning. Daarbij hoorden en lazen we geregeld dat de veiligheid van de Groningers voorop staat, maar dat is niet zo. De veiligheid is ondergeschikt aan de leveringszekerheid, zoals ook blijkt uit het gasbesluit van minister Kamp van 18 december 2015. Zelfs de door minister Kamp ingestelde commissie-Meijdam vraagt zich af waarom de gaswinning jaarlijks schade mag toebrengen aan huizen. “Aardgas en aardbevingen begin 2016: veiligheid ondergeschoven” verder lezen

Schade bij 60% woningen in kern aardbevingsgebied

Op 21 januari is een rapport verschenen met als belangrijkste conclusie dat de leefbaarheid in het aardbevingsgebied in Groningen zwaar onder druk staat. Bijna een op de drie bewoners van Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum voelt zich onveilig. Ook zijn er veel psychische problemen en de huizenmarkt functioneert niet meer. Het gaat om het rapport ‘Wonen en leven met aardbevingen, meningen, knelpunten en oplossingsrichtingen van burgers’ van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. “Schade bij 60% woningen in kern aardbevingsgebied” verder lezen

Fakkeltocht ‘GAS TERUG’ in Groningen op 15 januari

Laat Kamerleden weten wat Groningen eist en wees er vrijdag bij!

Op vrijdag 15 januari komen Kamerleden naar Groningen om te praten met door de gaswinning gedupeerde bewoners. Om te laten zien dat we de schoorvoetende vermindering van de gaswinning van het kabinet naar 27 miljard m3 per jaar veel te weinig vinden, organiseren Milieudefensie en de Groninger Bodem Beweging, gesteund door o.a. co2ntramine, een fakkeltocht door de binnenstad van Groningen. De veiligheid van Groningen is met dit winningsplan nog steeds ondergeschikt aan de inkomsten van de NAM en de staatskas met onacceptabele risico’s voor de Groningers als gevolg. Daarnaast loopt Nederland zwaar achter op de klimaatdoelen en wordt het tijd dat de overheid met een plan komt om kolen, olie en gas in de grond te laten zitten en onze huizen op een andere manier te verwarmen. Laat de Kamerleden weten dat Groningen meer eist en wees er vrijdag bij! “Fakkeltocht ‘GAS TERUG’ in Groningen op 15 januari” verder lezen

Jaaroverzicht 2015 aardgas en aardbevingen: veiligheid staat niet voorop

De aardgasbaten tot eind 2015 zijn 283 miljard euro

De gaswinning uit het Groningen-veld was ook in 2015 regelmatig in het nieuws. Vaak lazen we dat de veiligheid van de Groningers voorop staat, maar dat is niet zo. De veiligheid is ondergeschikt aan de leveringszekerheid, zoals ook blijkt uit het gasbesluit van minister Kamp van 18 december 2015. Zelfs de door de minister Kamp ingestelde commissie-Meijdam vraagt zich af waarom de gaswinning jaarlijks schade mag toebrengen aan huizen. De veiligheid staat pas echt voorop als jaarlijks niet meer dan 12 miljard kubieke meter dan uit het Groningen-veld gewonnen zou worden. Minister Kamp kiest echter 27 tot 31 miljard kuub tot oktober 2016. De risico’s zijn vergelijkbaar met aardbevingen die in Italië voorkomen. Er is nog voor 15 jaar gas. De aardgasbaten tot eind 2015 zijn 283 miljard euro. De gasprijs op de wereldmarkt halveerde vanaf begin 2014 en dat verklaart voor een groot deel de daling van de aardgasbaten voor de regering. “Jaaroverzicht 2015 aardgas en aardbevingen: veiligheid staat niet voorop” verder lezen

Hoe Hans Alders de dialoogtafel over aardgas opblies

In januari 2014 ontstond de dialoogtafel over aardgas en aardbevingen. Die tafel was naar een idee van Hans Alders om verschillende groeperingen bij elkaar te brengen en zo tot één standpunt te komen. In de loop van 2015 werd Hans Alders benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen over aardgas. En hij blies de dialoogtafel op. Dat blijkt uit een email van een staflid van de dialoogtafel aan mij. Ik had gevraagd of men zich met de veiligheid van de scholen bezig hield en kreeg ongevraagd een uitgebreid antwoord. Met toestemming van het staflid zal ik hierna enkele passages uit de email citeren, die een onthullende inkijk geven in bestuurlijk gedoe. “Hoe Hans Alders de dialoogtafel over aardgas opblies” verder lezen

Te snel blij met de Raad van State

Na de uitspraak van de Raad van State op 18 november jl. ging er gejuich op. De winning van gas uit het Groningen-veld mocht in de periode 1 oktober 2015 tot en met eind september 2016 niet meer zijn dan 27 miljard kubieke meter. Dat was de reden voor gejuich. Ik vond echter iets anders heel belangrijk. De Raad van State heeft vastgesteld dat de risico’s om te overlijden in het aardbevingsgebied groter zijn met de overstromingsrisico’s die in delen van het rivierengebied bestaan. De commissie-Meijdam ging, evenals Hans Alders, ervan uit dat de risico’s even groot zouden zijn. Door de uitspraak van de Raad van State is het fundament onder de rapporten van de commissie-Meijdam en van Hans Alders weggeslagen en hangen de adviezen en plannen in de lucht. “Te snel blij met de Raad van State” verder lezen

Raad van State vermindert gaswinning uit Groningen

De gaswinning uit het Groningen-veld moet naar beneden. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. De regering wilde 33 miljard kuub maar dat moet nu naar beneden naar 27 miljard kuub. Daarmee komt de veiligheid van de Groningers meer centraal te staan en wordt de leveringszekerheid naar het tweede plan verschoven. “Raad van State vermindert gaswinning uit Groningen” verder lezen