Veiligheid voorop eist 12 en geen 24 miljard kuub gaswinning

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde vorige maand een gaswinning van 24 miljard kubieke meter (m3) gas uit het Gronngen-veld. Maar het eerdere advies van 12 miljard m3 is beter. Het SodM stelde in rapporten van januari 2013 dat aardbevingen die schade veroorzaken snel ophouden als er jaarlijks niet meer dan 12 miljard m3 gas uit het Groningen-veld wordt gepompt. Dat getal wordt sindsdien vaak aangehaald als doel waarna we moeten streven.
Het SodM adviseerde op 24 juni jl. echter een winning van maximaal 24 miljard m3 gas. Hoe is dat verschil te verklaren? SodM schrijft daarover in het advies dat de onderbouwing voor de winning van 12 miljard m3 onjuist is: “Bij een hoger niveau van winning dan 12 miljard m3 per jaar zullen jaarlijks meer bevingen optreden, maar dat hoeft niet te leiden tot overschrijding van de recentelijk vastgestelde veiligheidsnorm of tot overschrijding van een schadeniveau dat acceptabel kan zijn.” “Veiligheid voorop eist 12 en geen 24 miljard kuub gaswinning” verder lezen

Besturen Provincie Groningen, Delfzijl en Eemsmond willen CO2-opslag

Groningen Seaports pleit met bedrijven als Shell, Gasunie en GasTerra voor ondergrondse opslag van CO2 – om te beginnen onder de Noordzee en daarna in bijna lege gasvelden in Noord-Nederland. We kunnen “grote hoeveelheden CO2 langdurig en veilig (…) opslaan”, staat in hun brief aan de regering. (1) Mary-Lou Gregoire van Groningen Seaports bevestigde in het Dagblad van het Noorden dat de havenbeheerder nog steeds de ambitie heeft om een proef te doen met de opslag van de CO2, die wordt uitgestoten door de kolencentrale van RWE/Essent. “Dat past in ons beleid voor een duurzame haven”, zegt zij. Eerst gaat het om opslag in lege velden onder de Noordzee. “Later op land”, aldus Gregoire.(2) “Besturen Provincie Groningen, Delfzijl en Eemsmond willen CO2-opslag” verder lezen

Minister Kamp, trek uw gasbesluit in en begin overnieuw.

Trek het besluit over winning van gas uit het Groningen-veld in en zorg ervoor dat er een begrijpelijk en eenduidig gasbesluit komt. Dat schrijft de Groninger stichting Co2ntramine vandaag aan minister Kamp van Economische Zaken.

“Er zijn berekeningen van de NAM, waar het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vergaande kritiek op heeft. De Belgische geoloog Manuel Sintubin heeft vervolgens vergaande kritiek op de berekeningen van het SodM. Dat is voor Co2ntramine voldoende reden om te eisen dat de minister het gasbesluit intrekt. We stellen voor dat minister Kamp ervoor zorgt dat de verschillende partijen het spoedig eens worden over de gehanteerde uitgangspunten en modellen en dat er binnen een half jaar een nieuw ontwerp-winningsbesluit komt.” Aldus Stichting Co2ntramine. “Minister Kamp, trek uw gasbesluit in en begin overnieuw.” verder lezen

Zoutkoepel Gasselte ongeschikt voor opslag kernafval

De zoutkoepel in het Drentse Gasselte is ongeschikt voor de berging van radioactief afval. Dat is een belangrijke conclusie die Herman Damveld trekt in zijn vandaag verschenen boek “Kernafval in zout, Plannen 40 jaar oud”. In dit boek – een uitgave van de stichting Laka – geeft Damveld een overzicht van alle kwesties die zich hebben afgespeeld rond de opslag van kernafval. Volgens recente en nog niet gepubliceerde gegevens van TNO is de zoutkoepel Gasselte relatief klein, smal en spits. Ook heeft deze zoutkoepel een beperkte omvang en is het onbekend hoe diep de koepel ligt; het kan 400, maar ook 800 meter zijn.

“Daaruit concludeer ik dat de zoutkoepel Gasselte niet geschikt is voor de aanleg van een opslagmijn voor kernafval. Deze zoutkoepel, die 40 jaar boven aan de lijst van de regering heeft gestaan en daardoor het centrum van acties en demonstraties was, valt af.”

“Zoutkoepel Gasselte ongeschikt voor opslag kernafval” verder lezen

Aankondiging boek “Kernafval in zout, plannen 40 jaar oud”

Op 11 juni a.s. verschijnt het boek “Kernafval in zout, plannen 40 jaar oud” van Herman Damveld. Het boek beschrijft het Nederlandse kernafvalbeleid in de afgelopen 40 jaar en de doorlopende discussie over kernenergie en de eindberging van kernafval in zoutkoepels en klei. Damveld is al decennia betrokken in dit thema en vat de geschiedenis en de huidige situatie begrijpelijk samen. “Kernafval in zout, plannen 40 jaar oud” is een uitgave van stichting Laka te Amsterdam met medewerking van de stichting co2ntramine te Groningen. Bestellen van het boek is nu mogelijk. “Aankondiging boek “Kernafval in zout, plannen 40 jaar oud”” verder lezen

Noorden blijft in beeld voor aardbevingen en opslag CO2 en aardgas

Als het aan minister Kamp van Economische Zaken en minister Schulz van Infrastructuur en Milieu (beide VVD) ligt blijft Noord-Nederland in beeld voor aardbevingen door aardgaswinning. Daarnaast noemt de minister opslag van het broeikasgas CO2 in bijna lege gasvelden en extra opslagbuffers voor aardgas. Dat blijkt uit de bijlage bij een uitnodiging voor een regionale bijeenkomst over de Structuurvisie Ondergrond. De bijeenkomst is gepland op 23 mei in Drachten. “Noorden blijft in beeld voor aardbevingen en opslag CO2 en aardgas” verder lezen

15 miljard kuub gas nodig om gas uit de Groninger grond te halen

Er zijn steeds meer hulpmiddelen nodig om gas uit het Groningen-veld te halen. Het gaat om pompen, zogeheten compressoren, die op elektriciteit werken. Die elektriciteit komt van een gascentrale. Volgens de NAM vragen de compressoren ongeveer 15 miljard kubieke meter (m3) gas om het Groningen-veld helemaal leeg te pompen. Dat staat in het Winningsplan Groningen Gasveld 2016 dat de NAM op 19 april 2016 heeft uitgebracht. Ter vergelijking een gemideld huishouden gebruikt 1400 m3 gas per jaar. 15 miljard m3 gas komt overeen met wat alle Nederlandse huishoudens in anderhalf jaar gebruiken. “15 miljard kuub gas nodig om gas uit de Groninger grond te halen” verder lezen