jul
21
2014

Geen giftig kwik in de Waddenzee

kwik-duitsland-rwe-essent

De kolencentrale van RWE/ Essent in de Eemshaven stoot jaarlijks naar schatting zo’n 570 kilo aan zware metalen waaronder 95 kg kwik uit. Doordat het vaak (zuid) westen wind is, komt een groot deel van die kwik in het Duitse deel van de Waddenzee terecht. Daarom zijn de Vereniging Zuivere Energie en het Bürgerinitiative Saubere Luft Ostfriesland een petitie begonnen om Milieuminister Wenzel van Niedersachsen op te roepen in actie te komen.

Help mee! Teken de petitie eenvoudig en snel hier.

jul
8
2014

Alternatieve animatie gasbesluit

gaswinning-animatie

Het ministerie van Economische zaken maakte een nogal eenzijdig en positief filmpje over het gasbesluit. Zo wordt er bijvoorbeeld wél vrolijk vertelt dat de winning op 5 locaties verminderd wordt, maar niet dat de winning op andere plekken in de provincie juist omhoog gaat. De Groninger Bodem Beweging heeft het filmpje daarom wat aangepast zodat het een eerlijker weergave van het gasbesluit van minister Kamp is. Wij vinden het in ieder geval geslaagd!
Hieronder de nieuwe animatie:

jul
7
2014

Indirecte zettingsschade en bevingen/trillingen

kaart-bodemdaling

Spanning in gebouwen kan ontstaan door problemen die voortkomen uit de bovengrondse constructie, de fundatie, het materiaal waaruit het gebouw is opgetrokken of door problemen in de ondergrond als gevolg van ongelijkmatige zakking of inklinking (ook wel klink genoemd).
Door bevingen of trillingen kunnen deze spanningen zich ontladen waardoor scheurvorming ontstaat (indirecte zettingsschade).

Problemen in de ondergrond kunnen het gevolg zijn van:

jun
8
2014

Russisch gas slechter voor klimaat dan dat uit Groningen

Rusland-gas

Drie kubieke meter aardgas uit Rusland geeft evenveel uitstoot van het broeikasgas CO2 als vier kubieke meter Gronings gas. Gas uit Rusland heeft daarom meer klimaatgevolgen dan gas uit het Groningen-veld. Dat blijkt uit een rapport van het overheidsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) over gas en olie.

jun
7
2014

Niet alle aardbevingsschade wordt vergoed door de NAM

aardbevingsschade-scheur-muur

De NAM vergoedt niet alle schade door aardbevingen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om schade door achterstallig onderhoud, ouderdom van een woning of zettingsschade. Dit is niet in alle gevallen terecht. Zettingsschade treedt op wanneer zettingsverschillen onder een gebouw tot een zodanige vervorming van het gebouw leiden dat de sterkte van het gebouw overschreden wordt.

jun
7
2014

Schimmenspel over gebruik chemicalien bij aardgaswinning

chemicalien-gaswinning

Bij de Nederlandse gaswinning wordt nu al op grote schaal gebruik gemaakt van middelen om meer gas uit de grond te halen. Daarbij denk je dan meteen aan de chemische stoffen die gebruikt worden bij de winning van schaliegas. Maar of dat zo is, daarover valt geen helderheid te krijgen.

mei
19
2014

Cruciaal beleidsadvies over Groningse aardbevingsrisico’s is beperkt en onevenwichtig

stcrt-2014-7659-001[1]

Het Ontwerp-Instemmingsbesluit van minister Kamp (14 maart 2014) over het gaswinningsplan van de NAM kan niet het stempel dragen van zorgvuldig risicobeleid over de Groningse aardbevingsproblemen. Het Ontwerpbesluit steunt mede op een onevenwichtig rapport van de Radboud Universiteit Nijmegen (Bestuurskunde). Daarin worden ruwe risicoberekeningen en twijfelachtige risiconormen benut voor de conclusie dat de aardbevingsrisico’s aanvaardbaar zijn. Dit schrijven emeritus-hoogleraar omgevingspsychologie Charles Vlek van de Rijksuniversiteit Groningen en directeur Ir. Robert Geerts van Adviesbureau voor Industriële Veiligheid AVIV te Enschede in een kritische beschouwing voor het tijdschrift ‘Ruimtelijke Veiligheid en Risicobeleid’ (mei 2014).

Pages:1234567...32»
Schrijvers gezocht!
Uw advertentie hier?

Veelgestelde vragen

Laatste berichten