CO2-opslag in West-Nederland: mogelijke locaties

De Nederlandse uitstoot van het broeikasgas CO2 komt voor het grootste deel uit de industrie rond Rotterdam en Amsterdam. De regering wil met de bedrijven in vooral die regio’s CO2 gaan afvangen en opslaan. Dat staat in het regeerakkoord. Tot voor kort waren er plannen om CO2 op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee, maar dat kost te veel en daarom zijn die plannen geschrapt. Om die reden ligt het voor de hand dat opslag onder het vasteland weer op de agenda komt. De Gasunie en EBN (Energie Beheer Nederland, een dochteronderneming van het ministerie van Economische Zaken) hebben een aantal velden genoemd: “CO2-opslag in West-Nederland: mogelijke locaties” verder lezen

Jodiumpillen als hulp in nood bij kernongevallen

De regering maakt in de week van 3 oktober 2017 bekend jodiumpillen per post te zullen verzenden aan 1,2 miljoen huishoudens. Vanaf 9 oktober 2017 krijgen de mensen de pillen thuis, stelde minister Schippers van Volksgezondheid op 1 september jl.: ”Zo heeft de juiste doelgroep de jodiumtabletten altijd en direct bij de hand. Zo is Nederland nog beter voorbereid op een mogelijk kernongeval.” (bron) Het is de bedoeling dat mensen die innemen voordat bij een kernongeval een radioactieve wolk overtrekt. Die pillen helpen niet tegen de rest van de radioactieve cocktail die vrijkomt. Dat de regering pillen uitdeelt, laat zien dat we terdege rekening moeten houden met een ernstig kernongeval. Daar komt bij dat verzekeringsmaatschappijen weigeren de schade te dekken die mensen kunnen oplopen door een ongeluk met een kerncentrale. Blijkbaar vinden deze maatschappijen kernenergie een te groot risico en te onveilig. “Jodiumpillen als hulp in nood bij kernongevallen” verder lezen

Fossiele industrie in Nederland gesubsidieerd met 7,6 miljard euro per jaar

We schreven er al vaker over. Duurzame energie heeft de naam onrendabel te zijn en te draaien op subsidie. Rutte framede dat door te zeggen “windmolens draaien op subsidie”. Maar ondertussen krijgt de fossiele industrie in Nederland voor 7,6 miljard euro per jaar aan staatssteun. Dit gebeurt meestal niet in de vorm van een rechtstreekse subsidie, maar in een wirwar aan belastingvrijstellingen, kortingen en garanties. Door gebrek aan transparantie komen onderzoeken naar staatssteun voor de fossiele industrie steeds op andere getallen uit. Een eerder onderzoek beraamde het op 5,8 miljard. Toen al ging er vier keer meer staatssteun naar de fossiele industrie dan naar de energietransitie. “Fossiele industrie in Nederland gesubsidieerd met 7,6 miljard euro per jaar” verder lezen

Nieuwe stikstoffabriek Zuidbroek en windpark Meeden gaan niet samen

De regering neemt binnenkort een besluit over de bouw van een nieuwe stikstoffabriek bij Zuidbroek. In dezelfde omgeving, bij Meeden, moet ook het windpark N33 komen. Maar die twee activiteiten gaan niet samen. Dat blijkt uit stukken die de overheid heeft vrijgegeven op grond van de WOB, de Wet op de Openbaarheid van Bestuur.
Het Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging van het ministerie van Economische Zaken (EZ) stelde op 7 september 2016 dat er “een ruimtelijk conflict” is tussen de plek waar de nieuwe stikstoffabriek gebouwd zou moeten worden en het windpark N33 bij Meeden. Ze zouden namelijk op grotendeels dezelfde plek komen. “De bouw van dit windpark valt samen met de bouw van de stikstofinstallatie als daar over een jaar (in 2017, H.D.) toe wordt besloten.” “Nieuwe stikstoffabriek Zuidbroek en windpark Meeden gaan niet samen” verder lezen

Meer gasopslag in Norg moet minder aardbevingen geven in Groningen

Minder gas uit Groningen vanwege de aardbevingen? Dan meer gasopslag bij Norg in het oude gasveld Langelo. Dat blijkt uit een rapport dat TNO op 31 augustus 2017 heeft uitgebracht.(1) De Raad van State gaat hierin gedeeltelijk mee, staat in een uitspraak van 7 september 2017 over Norg, waarin wordt ingestemd met een verruiming van de opslag van 3 naar 5 miljard m3.(2) Stilzwijgend bevestigt de Raad van State daarmee dat de gasopslag bij Norg een andere rol en betekenis krijgt. Aanvankelijk was de gasopslag bedoeld als aanvulling op gas uit het Groningen-veld. Nu wordt deze gasopslag een belangrijk alternatief voor het Groningen-veld. “Meer gasopslag in Norg moet minder aardbevingen geven in Groningen” verder lezen

Huidige gaswinning verlaagt kans op ernstige aardbevingen niet

De regering heeft besloten de gaswinning uit Groningen omlaag te brengen naar 21,6 miljard kubieke meter (m3) per jaar. Twee jaar geleden was dat nog 27 miljard m3. Deze verlaging vermindert de kans op ernstige aardbevingen tot 2024 echter niet. Dat blijkt uit een artikel van 12 augustus jl. in het vakblad Geophysical Research Letters. De auteurs David Dempsey (Nieuw Zeeland) en Jenny Suckale (Stanford University, USA) waren vanwege hun erkende deskundigheid door de NAM uitgenodigd om hun inzichten te delen. “Huidige gaswinning verlaagt kans op ernstige aardbevingen niet” verder lezen

Boek: “Gas uit Groningen, vijf jaar na de aardbeving bij Huizinge”

Op 16 augustus 2012 was bij Huizinge de sterkste aardbeving tot nu toe door de gaswinning. Sindsdien

  • heeft de NAM 73.563 schademeldingen geaccepteerd,
  • is er 180 miljard kubieke meter gas gewonnen,
  • waren de aardgasbaten zo’n 44 miljard euro, dat is 1 miljoen euro per uur,
  • verdiende de NAM er nog eens 4 miljard euro aan.
  • Dat staat in het boek “Gas uit Groningen, vijf jaar na de aardbeving bij Huizinge”, een uitgave van de SP Provinciale Staten Groningen. Herman Damveld is de hoofdauteur.
    Het boek is in gedrukte vorm gratis te bestellen via SP provincie Groningen (mailadres: sp@ps-provinciegroningen.nl), of digitaal te lezen als PDF via deze link: Gas uit Groningen, vijf jaar na de aardbeving bij Huizinge. “Boek: “Gas uit Groningen, vijf jaar na de aardbeving bij Huizinge”” verder lezen