Regering en NAM verdienen ruim 400 miljard euro aan aardgas

De aardgasbaten voor de overheid tot en met volgend jaar zijn 288 miljard euro, terwijl de NAM naar schatting 28 miljard euro aan de gaswinning heeft verdiend. Samen is dat 316 miljard euro. Er zit nog voor 103 miljard euro in de grond, zodat het totaal van verleden en toekomst op 419 miljard euro uitkomt. “Regering en NAM verdienen ruim 400 miljard euro aan aardgas” verder lezen

Gronings gas goed gebruiken: Presentatie Damveld

Herman Damveld gaf op 6 september in Wirdum (bij Loppersum) de lezing “Gronings gas goed gebruiken”. Het ging over het energiegebruik en de belangrijke rol die aardgas wel maar duurzame energie niet speelt. Hij legde ook uit waarom het gasbesluit van minister Kamp en het winningsplan van de NAM niet kloppen. Tegelijk benadrukte Damveld de eindigheid van de gasvoorraad. Als we doorgaan zoals nu is het Groningen-veld over 15 jaar leeg. We moeten hoe dan ook van het gas af. Dat zou ook nodig zijn als er geen aardbevingen waren. Milieudefensie heeft een plan hoe we snel minder gas kunnen gebruiken. Ook dat komt in de lezing van Damveld aan de orde. “Gronings gas goed gebruiken: Presentatie Damveld” verder lezen

Eén jaar zonnepanelen: Wat is het rendement en de terugverdientijd?

Een jaar geleden kreeg ik zonnepanelen op mijn dak. Na een compleet kalenderjaar is het tijd om de balans op te maken en mijn ervaringen met zonne-energie te delen. Klopte de prognose van de opbrengst van de zonnepanelen die de leverancier gaf? Lukt het om netto energieneutraal te worden? Welk effect hebben de zonnepanelen op andere keuzes en gedrag rond energie in huis? En wat is me verder opgevallen in dat eerste jaar als energieproducent? “Eén jaar zonnepanelen: Wat is het rendement en de terugverdientijd?” verder lezen

September Gasmaand, alle activiteiten en data op een rijtje

De maand september gaat een belangrijke en drukke periode worden rondom Gronings gas. Niet alleen zal deze maand de landelijke politiek zich bezighouden met het aankomende gasbesluit, ook zullen vele organisaties en burgers de straat op gaan en activiteiten organiseren om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Hieronder kunt u een agenda vinden wat betreft de belangrijke politieke momenten en diverse activiteiten welke hierop van toepassing zijn. “September Gasmaand, alle activiteiten en data op een rijtje” verder lezen

Gaswinning kleine velden daalt snel; kunnen daling Groningerveld niet opvangen

De winning van aardgas uit kleine velden zal de komende jaren dalen. De trend van de afgelopen jaren zet door. Dat schrijft Energie Beheer Nederland (EBN), een dochteronderneming van het ministerie van Economische Zaken, in de publicatie Focus on Dutch Oil & Gas 2016. “Gaswinning kleine velden daalt snel; kunnen daling Groningerveld niet opvangen” verder lezen

36 deskundigen: Aardbeving 25 keer zo sterk als Huizinge in 2012 mogelijk

Volgens de NAM is een zware aardbeving door de geplande gaswinning nog steeds mogelijk. In een recent rapport staat dat we rekening moeten houden met een beving met de kracht van 5.0 op de schaal van Richter. Let wel, dat is 25 keer zo sterk als de beving van 3.6 te Huizinge op 16 augustus 2012. Volgens de NAM is er: “Op dit moment (…) geen vanzelfsprekende partij die over de kennis beschikt om de maximale aardbevingsmagnitude (sterkte op de schaal van Richter, H.D.) op gezaghebbende wijze vast te stellen.” Daarom heeft de NAM besloten om er een speciale bijeenkomst aan te wijden. Die vond plaats van 8 tot en met 10 maart 2016 in het World Trade Centre in Amsterdam bij Schiphol. Het verslag daarvan is nu gepubliceerd door de NAM. “36 deskundigen: Aardbeving 25 keer zo sterk als Huizinge in 2012 mogelijk” verder lezen

Veiligheid voorop eist 12 en geen 24 miljard kuub gaswinning

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde vorige maand een gaswinning van 24 miljard kubieke meter (m3) gas uit het Gronngen-veld. Maar het eerdere advies van 12 miljard m3 is beter. Het SodM stelde in rapporten van januari 2013 dat aardbevingen die schade veroorzaken snel ophouden als er jaarlijks niet meer dan 12 miljard m3 gas uit het Groningen-veld wordt gepompt. Dat getal wordt sindsdien vaak aangehaald als doel waarna we moeten streven.
Het SodM adviseerde op 24 juni jl. echter een winning van maximaal 24 miljard m3 gas. Hoe is dat verschil te verklaren? SodM schrijft daarover in het advies dat de onderbouwing voor de winning van 12 miljard m3 onjuist is: “Bij een hoger niveau van winning dan 12 miljard m3 per jaar zullen jaarlijks meer bevingen optreden, maar dat hoeft niet te leiden tot overschrijding van de recentelijk vastgestelde veiligheidsnorm of tot overschrijding van een schadeniveau dat acceptabel kan zijn.” “Veiligheid voorop eist 12 en geen 24 miljard kuub gaswinning” verder lezen