Kernenergie op thorium in plaats van aardgas en windenergie?

Met enige regelmaat komt er een pleidooi om over te stappen op kerncentrales die draaien op thorium in plaats van uranium. Steeds vaker sluiten tegenstanders van windenergie zich hierbij aan en noemen thoriumcentrales ook dé oplossing voor aardbevingen door de gaswinning. Ze beweren dat deze vorm van kernenergie goedkope elektriciteit levert, al op korte termijn beschikbaar komt, dat thorium overvloedig aanwezig is, weinig kernafval veroorzaakt, CO2-vrij is en niet geschikt voor de aanmaak van kernwapens. We zullen hier laten zien dat deze beweringen niet juist zijn of stoelen op verwachtingen. Overigens, als de beweringen over thoriumreactoren wel zouden kloppen, waarom zijn die reactoren dan niet allang massaal gebouwd? “Kernenergie op thorium in plaats van aardgas en windenergie?” verder lezen

7 feiten die iedereen moet weten over de geplande gaswinning rond Assen

Om de nationale gaswinning op peil te houden is de NAM van plan om de komende tijd meer gas uit de kleine gasvelden rondom Assen te halen. Om de Asser gemeenteraad zo volledig mogelijk van informatie te voorzien zodat het debat rondom dit onderwerp goed gevoerd kan worden heeft Co2ntramine een kort document opgesteld met een paar belangrijke feiten over dit onderwerp. Hoewel gemeenten sinds 2016 formeel gezien alleen adviesrecht hebben wanneer het om plannen om meer gas te winnen gaat, vindt Co2ntramine het belangrijk dat burgers en hun volksvertegenwoordigers zo goed mogelijk geïnformeerd worden over deze zaken. Zoals het document laat zien, zijn er namelijk grote risico’s verbonden aan industriële activiteiten in de ondergrond. Op 17 januari organiseert de NAM een informatieavond in Assen voor belangstellende en verontruste bewoners. Hieronder ook voor iedereen die in of rond Assen woont de 7 feiten die iedereen moet weten over de geplande extra gaswinning rond Assen. “7 feiten die iedereen moet weten over de geplande gaswinning rond Assen” verder lezen

Kernafval en kernenergie in 20 argumenten

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu zou in 2016 een klankbordgroep instellen om mogelijke opslagplaatsen voor kernafval te zoeken. Dat had ze in juni 2016 beloofd aan de Europese Commissie. Op 12 december 2016 bleek dat de minister haar belofte niet waar kan maken. De klankbordgroep komt wel, maar in 2017. De discussie over opslag in zoutkoepels of kleilagen zal vervolgens weer op gang komen. Volgens regeringscommissies zouden zeven zoutkoepels in aanmerking komen voor opberging van radioactief afval: Ternaard in Friesland, Pieterburen en Onstwedde in Groningen, Schoonloo in Drenthe en de minder zekere zoutkoepels Gasselte-Drouwen, Hooghalen en Anloo in Drenthe. Daarnaast zouden volgens TNO kleilagen in het zuidwesten van Friesland geschikt zijn. De discussie over opslag in zoutkoepels of kleilagen zal daardoor weer op gang komen. Hoewel er geen oplossing is voor het kernafval wordt er wel weer nagedacht over nieuwe kerncentrales. Een voorbeeld. Op 9 december 2016 stelde dat minister Kamp van Economische Zaken de bouw van een nieuwe kerncentrale niet uit te sluiten.
Dat zijn goede redenen om 20 argumenten over kernenergie te bespreken. “Kernafval en kernenergie in 20 argumenten” verder lezen

Gaswinning steeds meer in tegenspraak met duurzame ontwikkeling

Als de overheid, het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten het hebben over de energievraag van de toekomst, dan beweren ze dat de energievraag zal toenemen. Energie is in hun visie namelijk een afgeleide van de economie. En de economie moet groeien. De regering en de meeste politieke partijen vinden economische groei het belangrijkste uitganspunt voor hun beleid. Ze stellen economische groei op één lijn met toename van de welvaart. Economische groei betekent dat er meer geproduceerd wordt. Het lijkt dan of alle productie goed is, maar dat leidt tot vreemde conclusies. Neem de gaswinning uit het Groningen-veld. De gaswinning maakt deel uit van de totale productie. Dus hoe meer gas er gewonnen wordt, hoe meer economische groei Nederland heeft. Gas winnen betekent echter ook aardbevingen en schade. Het herstel van die schade geeft werk aan klusbedrijven en allerlei organisaties zoals bijvoorbeeld het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). Al dat werk draagt bij aan de economische groei. Hoe meer schade hoe hoger de welvaart, is de wrange conclusie. “Gaswinning steeds meer in tegenspraak met duurzame ontwikkeling” verder lezen

Plannen opslag CO2 in lege gasvelden blijven op tafel; inspraak vanaf 22 november

De regering stopte in 2011 met de plannen voor afvang en opslag van CO2 in bijna lege kleine gasvelden in Drenthe en Groningen. Kort daarvoor werd al een streep gezet door de opslag in Barendrecht. Maar daarmee is het niet van de baan. In de loop van 2016 heeft de regering herhaaldelijk aangedrongen op die opslag. De Tweede Kamer is het daarmee eens. Ook de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland – waarvan zowel ondernemers als vakbonden deel uitmaken – en bedrijven als Gasunie, Shell, NAM en RWE pleitten in 2016 voor opslag van CO2. Groningen Seaports – met in het bestuur vertegenwoordigers van de provincie Groningen en de gemeenten Delfzijl en Eemsmond – ondersteunde dit pleidooi. Op 11 november 2016 liet de regering weten dat CO2-opslag in lege gasvelden onder het vaste land niet uitgesloten is en te gaan onderzoeken “welke specifieke lege gasvelden geschikt zouden kunnen zijn.” De oude discussie staat daarmee opnieuw op de agenda. De plannen komen weer op tafel van 22 november 2016 tot en met 2 januari 2017. “Plannen opslag CO2 in lege gasvelden blijven op tafel; inspraak vanaf 22 november” verder lezen