nov
18
2015

Raad van State vermindert gaswinning uit Groningen

gaskraan-raad-van-state-henk-kamp

De gaswinning uit het Groningen-veld moet naar beneden. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. De regering wilde 33 miljard kuub maar dat moet nu naar beneden naar 27 miljard kuub. Daarmee komt de veiligheid van de Groningers meer centraal te staan en wordt de leveringszekerheid naar het tweede plan verschoven.

nov
17
2015

Regeringscommissie-Meijdam onderschat risico’s aardbevingen

Meijdam-contourenkaart_grondversnelling_groningen_knmi2015-co2ntramine-2

De door minister Kamp ingestelde commissie-Meijdam onderschat de gevaren van aardbevingen door de gaswinning. Door het gebruik van eigenaardige redenaties doet deze commissie het voorkomen alsof de risico’s wel meevallen. Op 21 november komt de commissie in Bedum om te praten met betrokkenen. Ik behoor tot de genodigden en heb ter voorbereiding dit openbare artikel gemaakt, waarin ik enkele kwesties kort bespreek.

nov
12
2015

De omstreden KNMI PGA-kaart

contourenkaart_grondversnelling_groningen_knmi2015-co2ntramine-lead

Gisteren vergaderde de provincie over de door Nationaal Coordinator Alders gepresenteerde plannen voor het aardbevingsgebied. Het meest besproken onderwerp: De nieuwe PGA kaart van het KNMI. Want volgens die contourkaart is het getroffen gebied kleiner en minder ernstig dan tot nu toe in andere onderzoeken stond. Deze nieuwe kaart is dan ook omstreden. Temeer omdat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) niet betrokken is geweest bij de totstandkoming daarvan, zoals wel gebruikelijk is. De kaart zelf is online lastig te vinden. Maar hieronder staat hij, samen met de tekst die Annemarie Heite als inspreker bij de provinciale staten voordroeg.

okt
28
2015

Aardbevingsrisico scholieren onaanvaardbaar groot tot onbekend

school

Het risico dat kinderen in de omgeving van Loppersum lopen als hun school instort door een aardbeving is onaanvaardbaar groot. Het gaat dan om het risico om te overlijden door een aardbeving die het gevolg is van de winning van aardgas. Dat risico is 100 keer zo groot als de overheid elders in Nederland toestaat. Het is onbekend of het risico voor scholieren in bijvoorbeeld Bedum net zo groot is. Dat is ten onrechte niet […]

okt
14
2015

Onderzoek andere benadering van de energievoorziening

gas-gas-gas

Fossiele energiebedrijven hebben het moeilijk. De consument wil groene energie, maar zij zitten met verouderde organisaties, fabrieken en systemen. Toch hebben ze een keuze. De Nederlandse Aardolie Maatschappij kàn de Nederlandse Aardwarmte Maatschappij worden. Doen ze dat niet, dan gaan ze kapot. Dat proces is begonnen, zal enkele decennia duren en is niet te stoppen. Toch probeert onze overheid dit soort bedrijven met allerlei steun, vertragingstechnieken, subsidies en wetgeving in het zadel te houden. Dat is niet alleen onverstandig maar ook aandoenlijk naïef. Een paar dagen geleden verscheen het concept “Onderzoek andere benadering van de gaswinning” met daarin de keuze tussen gas, gas en gas. De échte vraag “hoe komen we van het gas af?” wordt niet gesteld. Het is tijd dat we die vraag wel gaan stellen.

okt
13
2015

Gaswinning Groningen alleen naar beneden bij warme winter

gaswinning-anders-hoogcalorisch-laagcalorisch

De gaswinning uit het Groningen-veld is de komende periode alleen lager dan dit jaar bij een warme winter en als we meer importeren uit Rusland. Dat blijkt uit het rapport “Onderzoek andere benadering van de gaswinning” van het ministerie van Economische Zaken, Gasunie Transport Services (GTS), GasTerra en de NAM. Dit jaar is de winning 30 miljard kubieke meter (m3).

okt
6
2015

Een versneld stijgende lijn van het aantal en de kracht van aardbevingen in Groningen

grafiek-lead

Hoe je ook naar de feitelijke metingen van de aardbevingen kijkt, uit iedere analyse blijkt een stijgende trend van aantal bevingen en kracht van de bevingen. De statistische gegevens van gaswinning en bevingen in dit artikel, zijn gebaseerd op de overzichten van de NAM.
Het is geen wetenschappelijk onderzoek, maar een aantal manieren om naar de feiten te kijken. Feiten vanaf 1965. Het jaar waarin de gaswinning op gang kwam.

Er is voor deze notitie gekeken naar de aantallen bevingen per jaar en de meerjarige trend daarin. Hetzelfde is gedaan voor het aantal bevingen vanaf kracht 1.5 en er is een analyse gemaakt van de som van de kracht van de bevingen per jaar, gedeeld door de gewonnen miljarden m3 gas.

Pages:1234567...41»