Onderzoek moet veilige opslag kernafval in zoutkoepels aantonen

Er wordt een nieuwe veiligheidsanalyse gemaakt over de opslag van kernafval in zoutkoepels om aan te tonen dat deze opslag veilig kan. Dat staat in een nieuw rapport van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) over onder meer de zoutkoepels. De COVRA heeft als taak om radioactief afval eerst tijdelijk en dan definitief op te slaan.[1]

Lees “Onderzoek moet veilige opslag kernafval in zoutkoepels aantonen” verder

De kerncentrale Borssele en de verliesgevende handel in plutonium

In de kerncentrale Borssele ontstaat bij de splijting van uranium naast warmte onder meer plutonium dat 250.000 jaar gevaarlijk blijft. EPZ, de exploitant van Borssele, heeft dit plutonium gedeeltelijk met een verlies van 40 miljoen euro verkocht. De rest valt onder een speciaal en kostbaar contract tot 2034 met de Franse opwerkingsfabriek Orano, zodat het plutonium niet in Nederland opgeslagen hoeft te worden. Zo is voorkomen dat  Nederland 5.600 kilo plutonium moet opslaan.

Lees “De kerncentrale Borssele en de verliesgevende handel in plutonium” verder

Rapport Rathenau Instituut zwijgt terecht over opslag kernafval in zoutkoepels

De Europese Commissie wil dat de lidstaten op zoek gaan naar definitieve opslagplaatsen voor kernafval.[1] Om daaraan tegemoet te komen gaf de regering het Rathenau Instituut de opdracht een discussie te organiseren.[2] Het Rathenau Instituut heeft daarover op 9 juli 2020 een rapport uitgebracht.

Lees “Rapport Rathenau Instituut zwijgt terecht over opslag kernafval in zoutkoepels” verder

Staatstoezicht op de Mijnen over versterking en veiligheid Groningen

Op 3 februari 2020 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een rapport uitgebracht over de gevolgen van de gaswinning in Groningen.[i] Het gaat dan vooral over de versterking van huizen en de veiligheid van de Groningers. Het advies van het SodM om de versterking te versnellen heeft aandacht gekregen in verschillende media. Maar er staat ook een aantal uitspraken in het rapport die de moeite van het vermelden waard zijn. Dat doen we in de vorm van citaten met waar nodig een korte toelichting.

Lees “Staatstoezicht op de Mijnen over versterking en veiligheid Groningen” verder

Vijftien wetenswaardigheden over kernenergie

Inleiding

Regelmatig lezen we dat kernenergie voordelen heeft. We noemen er een paar:

er zou geen broeikasgas CO2 vrijkomen;

de veiligheid van kerncentrales is sterk verbeterd;

de opslag van kernafval kan veilig; 

de voorraden uranium en thorium zijn ruim voldoende;

een kerncentrale heeft weinig ruimte nodig.

Hieronder zullen we de verschillende onderwerpen bespreken. 

Lees “Vijftien wetenswaardigheden over kernenergie” verder

Kernafval en kernethiek, ethiek en risico’s toegelicht

Dit document is een bewerking van “Kernafval en kernethiek, rapport in hoofdlijnen” dat we in januari 2000 hebben uitgebracht. Enkele thema’s uit dat rapport komen hier uitgebreid aan de orde. Ook al is het rapport 20 jaar oud, de argumenten zijn niet verouderd. Hooguit zouden de voorbeelden vervangen kunnen worden door recentere voorbeelden maar aan de argumentatie doet dit niets af. Alleen recente gegevens over kernenergie en het broeikaseffect zijn toegevoegd, evenals een uitleg over stromingen in de ethiek.

Lees “Kernafval en kernethiek, ethiek en risico’s toegelicht” verder

Plannen opslag kernafval in zoutkoepels of kleilagen, een overzicht van 1960-2020

Er komt een nieuwe discussieronde over de opslag van radioactief afval in zoutkoepels in Noord-Nederland. De regering wil dit liever niet maar moet wel van de Europese Commissie. Deze eist namelijk via een richtlijn die kracht van wet heeft, dat alle landen een plan maken voor de definitieve berging van radioactief afval. Dat plan moest voor september 2015 klaar zijn. De Nederlandse regering stelde het maken van zo’n plan zolang mogelijk uit.

Lees “Plannen opslag kernafval in zoutkoepels of kleilagen, een overzicht van 1960-2020” verder