Bij gasopslag Norg/Langelo even zware aardbevingen als in Groningen mogelijk

De NAM wil 7 miljard kubieke meter (m3) gas opslaan bij Norg in het oude gasveld Langelo, onder de gemeenten Noordenveld en Leek. De vergunning stond echter hooguit 5,9 miljard m3 toe. Een uitspraak van de Raad van State van 7 september 2017 heeft dat in de praktijk tot 5 miljard m3 beperkt. Voordat de gasopslag 5,9 miljard m3 mag worden, moet de minister van Economische Zaken volgens de Raad van State “eerst een nieuw besluit nemen waarin hij de verruiming van de gasdruk beter motiveert. Minister Kamp van Economische Zaken legde dat op 23 oktober 2017 uit als: “Dit betekent dat de NAM in ieder geval tot medio maart 2018 niet 5.6-6.1 miljard m3 gas kan opslaan maar 4.8-5.3 miljard m3 gas. De gasopslag Norg is hiermee beperkter inzetbaar deze winter.”

Bij een gasopslag van 7 miljard m3 is volgens de NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een aardbeving tussen de 3.6 en 4.0 op de schaal van Richter mogelijk. Dat staat in een nog niet gepubliceerd rapport van het SodM dat Co2ntramine in handen heeft. Het rapport is al van juli 2017, maar het SodM was er nog niet aan toegekomen het op de site te zetten. Ter vergelijking: de zwaarste aardbeving in Groningen tot nu toe was in augustus 2012 bij Huizinge en had een kracht van 3.6 op de schaal van Richter. Een aardbeving van 4.0 is 2,5 keer zo zwaar als die bij Huizinge en er komt 4 keer zoveel energie bij vrij. “Bij gasopslag Norg/Langelo even zware aardbevingen als in Groningen mogelijk” verder lezen

Aardgasbel loopt snel leeg; Daling gaswinning sneller dan daling gasvraag

De toegestane aardgaswinning uit het Groningen-veld is nu minimaal 21,6 miljard kubieke meter (m3) per jaar en blijft de komende vier jaar op dit niveau. Daarna gaat de winning naar beneden en komt in 2030, dus over 13 jaar, uit op ongeveer 10 miljard m3 per jaar. Dat staat in de Nationale Energieverkenning die op 19 oktober jl. verschenen is. Bijgaande figuur geeft dat duidelijk aan. Het is van belang dat dit rapport geen rekening houdt met minder gaswinning als gevolg van acties van de bevolking of vanwege ernstige aardbevingen. Het Groningen-veld raakt langzaam leeg en dan kan er gewoon per jaar niet meer gas gewonnen worden.
“Aardgasbel loopt snel leeg; Daling gaswinning sneller dan daling gasvraag” verder lezen

Nieuwe stikstoffabriek Zuidbroek en windpark Meeden gaan niet samen

De regering neemt binnenkort een besluit over de bouw van een nieuwe stikstoffabriek bij Zuidbroek. In dezelfde omgeving, bij Meeden, moet ook het windpark N33 komen. Maar die twee activiteiten gaan niet samen. Dat blijkt uit stukken die de overheid heeft vrijgegeven op grond van de WOB, de Wet op de Openbaarheid van Bestuur.
Het Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging van het ministerie van Economische Zaken (EZ) stelde op 7 september 2016 dat er “een ruimtelijk conflict” is tussen de plek waar de nieuwe stikstoffabriek gebouwd zou moeten worden en het windpark N33 bij Meeden. Ze zouden namelijk op grotendeels dezelfde plek komen. “De bouw van dit windpark valt samen met de bouw van de stikstofinstallatie als daar over een jaar (in 2017, H.D.) toe wordt besloten.” “Nieuwe stikstoffabriek Zuidbroek en windpark Meeden gaan niet samen” verder lezen

Meer gasopslag in Norg moet minder aardbevingen geven in Groningen

Minder gas uit Groningen vanwege de aardbevingen? Dan meer gasopslag bij Norg in het oude gasveld Langelo. Dat blijkt uit een rapport dat TNO op 31 augustus 2017 heeft uitgebracht.(1) De Raad van State gaat hierin gedeeltelijk mee, staat in een uitspraak van 7 september 2017 over Norg, waarin wordt ingestemd met een verruiming van de opslag van 3 naar 5 miljard m3.(2) Stilzwijgend bevestigt de Raad van State daarmee dat de gasopslag bij Norg een andere rol en betekenis krijgt. Aanvankelijk was de gasopslag bedoeld als aanvulling op gas uit het Groningen-veld. Nu wordt deze gasopslag een belangrijk alternatief voor het Groningen-veld. “Meer gasopslag in Norg moet minder aardbevingen geven in Groningen” verder lezen

Huidige gaswinning verlaagt kans op ernstige aardbevingen niet

De regering heeft besloten de gaswinning uit Groningen omlaag te brengen naar 21,6 miljard kubieke meter (m3) per jaar. Twee jaar geleden was dat nog 27 miljard m3. Deze verlaging vermindert de kans op ernstige aardbevingen tot 2024 echter niet. Dat blijkt uit een artikel van 12 augustus jl. in het vakblad Geophysical Research Letters. De auteurs David Dempsey (Nieuw Zeeland) en Jenny Suckale (Stanford University, USA) waren vanwege hun erkende deskundigheid door de NAM uitgenodigd om hun inzichten te delen. “Huidige gaswinning verlaagt kans op ernstige aardbevingen niet” verder lezen

Boek: “Gas uit Groningen, vijf jaar na de aardbeving bij Huizinge”

Op 16 augustus 2012 was bij Huizinge de sterkste aardbeving tot nu toe door de gaswinning. Sindsdien

 • heeft de NAM 73.563 schademeldingen geaccepteerd,
 • is er 180 miljard kubieke meter gas gewonnen,
 • waren de aardgasbaten zo’n 44 miljard euro, dat is 1 miljoen euro per uur,
 • verdiende de NAM er nog eens 4 miljard euro aan.
 • Dat staat in het boek “Gas uit Groningen, vijf jaar na de aardbeving bij Huizinge”, een uitgave van de SP Provinciale Staten Groningen. Herman Damveld is de hoofdauteur.
  Het boek is in gedrukte vorm gratis te bestellen via SP provincie Groningen (mailadres: sp@ps-provinciegroningen.nl), of digitaal te lezen als PDF via deze link: Gas uit Groningen, vijf jaar na de aardbeving bij Huizinge. “Boek: “Gas uit Groningen, vijf jaar na de aardbeving bij Huizinge”” verder lezen

  Minder gas uit Groningen, meer uit andere Nederlandse gasvelden

  Minister Kamp van Economische Zaken heeft op 26 mei jl. besloten de gaswinning uit Groningen met 10% te verlagen. Groningen vond dat een stap in de goede richting.
  Verstopte boodschap van Kamp: er moet wel gas uit bijvoorbeeld de Drentse kleine velden rond Westerveld blijven komen, want anders is toch meer gas uit Groningen nodig. Drenthe protesteert.
  Kortom, snel van het gas af is het enige middel om verdeeldheid in het Noorden tegen te gaan. “Minder gas uit Groningen, meer uit andere Nederlandse gasvelden” verder lezen