Stichting Co2ntramine

De stichting Co2ntramine vormt hét platform waar de tegenstanders van CO2 opslag onder het grondgebied van Noord Nederland zich met elkaar verbinden, versterken en verbreden om samen te streven naar besluitvorming op alle relevante niveaus, waarbij voor afvang, transport en opslag van koolstofdioxide geen plaats is. De stichting streeft een omslag van het huidige energiebeleid na waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van duurzame en hernieuwbare energiebronnen.

Meer weten over onze missie, visie en kernwaarden, ons bestuur, de raad van advies, het comité van aanbeveling. Of neem contact met ons op.