Missie, visie en kernwaarden

Onze Missie
De stichting CO2NTRAMINE vormt hét platform waar de tegenstanders van CO2 opslag onder het grondgebied van Noord Nederland zich met elkaar verbinden, versterken en verbreden om samen te streven naar besluitvorming op alle relevante niveaus, waarbij voor afvang, transport en opslag van koolstofdioxide geen plaats is. De stichting streeft een omslag van het huidige energiebeleid na waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van duurzame en hernieuwbare energiebronnen.

Visie
De stichting CO2NTRAMINE wenst het Noorden van Nederland te vrijwaren van CO2 opslag onder haar grondgebied en draagt bij om de daarmee uit te sparen investeringen aan te wenden ten behoeve van duurzamere vormen van energieopwekking uit hernieuwbare bronnen. De stichting draagt aldus op een structurele wijze bij aan een oplossing voor het klimaatprobleem.

Uit deze visie op de toekomst vloeien vervolgens onze doelen voort. In onze statuten hebben we daartoe de volgende doelen vastgelegd:

 • Het bevorderen van de samenwerking tussen individuele (natuur en milieu)organisaties, welke zich richten op het afwijzen van de afvang- , transport- en opslag van CO2 onder de bodem in Noord-Nederland.
 • Het mobiliseren van burgers, afdelingen van (politieke) partijen en overige (maatschappelijke) organisaties om uitdrukking te geven aan de bezwaren welke kleven aan de afvang- , transport- en opslag van CO2 onder de bodem in Noord-Nederland.
 • Het actief verstrekken van eerlijke en open informatie over de bezwaren van afvang- , transport- en opslag van CO2 onder de bodem in Noord-Nederland en;
 • Het organiseren en uitvoering geven aan (publieks)acties en verder alle, de stichting ten dienst staande activiteiten, waaronder het voeren van (juridische) procedures ter voorkoming van de afvang- , transport- en opslag van CO2 onder de bodem in Noord-Nederland.

De door de stichting CO2ntramine na te streven doelen zijn allen gekozen tegen de achtergrond dat zij zich richten op een toekomstige situatie waarbij op een duurzame wijze energie zal worden opgewekt met behulp van hernieuwbare bronnen.

De kernwaarden welke wij van belang vinden zijn:

 • Een professionele organisatie in te richten, met enthousiaste en deskundige medewerkers en vrijwilligers welke worden aangestuurd door een besluitvaardig en ter zake kundig bestuur, die zich daarbij desgewenst laat bijstaan door met naam en faam gekwalificeerde adviseurs.
 • Prioriteit te geven aan het verkrijgen en behouden van een gezonde financiële structuur, waarbij actief inhoud wordt gegeven aan het verwerven van voldoende financiële middelen.
 • Een herkenbaar en éénduidig geluid te laten horen in onze contacten met de omgeving, waarbij bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de Public affairs, welke gericht is op het beïnvloeden van de besluitvorming door middel van het voeren van lobby’s , het opstellen van persberichten, het verstrekken van fact-sheets aan de doelgroepen, het monitoren van relevante ontwikkelingen in de omgeving en het inzicht geven over de eigen positie binnen het politieke en maatschappelijke speelveld. Dit laatste door middel van het uitbrengen van positionpapers.
 • Een duurzame bedrijfsvoering te hanteren waarbij respectvol wordt omgegaan met alles wat groeit en bloeit.

In steekwoorden als volgt krachtig samengevat:

 • Professioneel,
 • Vitaal,
 • Onderscheidend en
 • Duurzaam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.