Twaalf redenen waarom de kolencentrale er niet moet komen

In de Eemshaven wordt gewerkt aan de bouw van de RWE/Essent kolencentrale. De RWE Kolencentrale gaat maar liefst 8 Megaton CO2 per jaar uitstoten. RWE is nu al de grootste CO2 vervuiler van Europa.

De rampzalige milieu effecten van de RWE/Essent kolencentrale in de Eemshaven:

 1. Deze kolencentrale stoot evenveel CO2 uit als 3 miljoen auto’s en is daarmee een enorme bedreiging van het klimaat..
 2. De centrale heeft een jaarlijkse uitstoot van 100 ton fijnstof.
 3. Uitstoot van ruim 2 miljoen kilo stikstofoxide wat zeer schadelijk is voor kwetsbare natuurgebieden.
 4. De RWE/Essent centrale stoot jaarlijks zo’n 570 kilo aan zware metalen uit waaronder 95 kg kwik.
 5. De aanvoerroutes moeten regelmatig uitgebaggerd worden wat schadelijk is voor de Waddenzee.
 6. De kolen wordt voornamelijk aangevoerd uit Colombia, waar het onder erbarmelijke omstandigheden wordt gedolven.
 7. Bij het lossen van de kolen komt veel fijnstof en kolengruis vrij.
 8. Opslag van kolen bij de centrales zorgt eveneens voor het vrijkomen van fijnstof en kolengruis.
 9. Afvoer van koelwater zorgt voor ongewenste opwarming van de Waddenzee.
 10. Kolen zijn ouderwets en vies. Met kolen gaan we tientallen jaren terug in de tijd. Het verbranden van steenkool is een vieze en ouderwetse techniek. De energiebedrijven zeggen dat hun kolencentrales steeds schoner worden en dat ze de broeikasgassen die vrijkomen bij het verbranden van steenkool, kunnen verminderen. Zo is er overwogen om de technologie van het vergassen van kolen toepassen. Hierbij wordt de steenkool niet meteen verbrand maar eerst omgezet in een brandbaar gasmengsel. Kolenvergassing produceert echter net zoveel, zo niet méér, CO2-uitstoot als de traditionele verbrandingstechnologie.
 11. Kolenstroom = exportstroom. We hebben helemaal geen kolencentrales nodig! Nederland heeft genoeg stroom. Alle extra stroom die de kolencentrales produceren is bedoeld voor de export.
 12. CO2-opslag is onzeker en ongewenst. De energiebedrijven zeggen dat ze de vervuilende CO2 die de centrales gaan produceren gaan opslaan. Ze hebben echter nog geen idee hoe dit zou moeten. Onderzoek laat bovendien zien dat het proces van CO2-afvang zoveel energie kost dat in de nu al inefficiënte kolencentrales nog eens 25 tot 40 procent extra steenkool nodig is om dezelfde hoeveelheid stroom op te kunnen wekken. De kosten zijn torenhoog: onderzoek en uitvoering hiervan wordt begroot op minstens 2,5 miljard euro. Dat geld kan beter in echte duurzame energie gestoken worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *