Veiligheid voorop betekent nog steeds 12 miljard kuub gaswinning uit Groningen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde in juni 2016 een gaswinning van 24 miljard kubieke meter (m3) gas uit het Groningen-veld. Maar het eerdere advies van 12 miljard m3 is beter. Verschillende politieke partijen streven ook naar 12 miljard m3 gas, zoals bleek bij het lijsttrekkersdebat in Groningen op 8 februari 2017.(1)
Het SodM stelde in rapporten van januari 2013 dat aardbevingen die schade veroorzaken snel ophouden als er jaarlijks niet meer dan 12 miljard m3 gas uit het Groningen-veld wordt gepompt.(2) (3) Dat getal wordt sindsdien vaak aangehaald als doel waarna we moeten streven. “Veiligheid voorop betekent nog steeds 12 miljard kuub gaswinning uit Groningen” verder lezen

Weerstand tegen windparken verklaard

Waarom is er verzet tegen windparken? We lezen immers vaak dat duurzame energie uit zon en wind de toekomst heeft. Waarom is er in bijvoorbeeld Drenthe en Groningen zo’n heftig verzet tegen windparken, hoewel velen daar ook te maken hebben met de schadelijke gevolgen van aardgaswinning? Dat heeft prof. dr. Herman Bröring van de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen bestudeerd. Hij heeft het vooral over het Drentse windpark en noemt het een splijtzwam-besluitvorming, waardoor de sociale samenhang (cohesie) verstoord is.
De redactie van Co2ntramine vindt het een belangwekkend artikel. Naar onze mening kan de analyse van Bröring ook toegepast worden op de besluitvorming over opslag van CO2, de winning van aardgas of de opslag van radioactief afval. Daarom plaatsen we het op onze site, niet dat we plotseling tegen windenergie zouden zijn. “Weerstand tegen windparken verklaard” verder lezen

Wetenswaardigheden over aardgas en energie

Hoeveel energie gebruiken we en hoeveel elektriciteit? Wat is de rol van duurzame energie? Hoeveel zon en wind hebben we nodig om alle energie duurzaam op te wekken? Hoeveel aardgas zit er nog in het Groningen-veld, waar gebruiken we het voor en hoeveel levert het de overheid en de NAM op? Hoe veilig is de gaswinning en hoeveel aardbevingen zijn er geweest? Op deze en andere energievragen geven we hier in het kort antwoord. “Wetenswaardigheden over aardgas en energie” verder lezen

Kernenergie op thorium in plaats van aardgas en windenergie?

Met enige regelmaat komt er een pleidooi om over te stappen op kerncentrales die draaien op thorium in plaats van uranium. Steeds vaker sluiten tegenstanders van windenergie zich hierbij aan en noemen thoriumcentrales ook dé oplossing voor aardbevingen door de gaswinning. Ze beweren dat deze vorm van kernenergie goedkope elektriciteit levert, al op korte termijn beschikbaar komt, dat thorium overvloedig aanwezig is, weinig kernafval veroorzaakt, CO2-vrij is en niet geschikt voor de aanmaak van kernwapens. We zullen hier laten zien dat deze beweringen niet juist zijn of stoelen op verwachtingen. Overigens, als de beweringen over thoriumreactoren wel zouden kloppen, waarom zijn die reactoren dan niet allang massaal gebouwd? “Kernenergie op thorium in plaats van aardgas en windenergie?” verder lezen

7 feiten die iedereen moet weten over de geplande gaswinning rond Assen

Om de nationale gaswinning op peil te houden is de NAM van plan om de komende tijd meer gas uit de kleine gasvelden rondom Assen te halen. Om de Asser gemeenteraad zo volledig mogelijk van informatie te voorzien zodat het debat rondom dit onderwerp goed gevoerd kan worden heeft Co2ntramine een kort document opgesteld met een paar belangrijke feiten over dit onderwerp. Hoewel gemeenten sinds 2016 formeel gezien alleen adviesrecht hebben wanneer het om plannen om meer gas te winnen gaat, vindt Co2ntramine het belangrijk dat burgers en hun volksvertegenwoordigers zo goed mogelijk geïnformeerd worden over deze zaken. Zoals het document laat zien, zijn er namelijk grote risico’s verbonden aan industriële activiteiten in de ondergrond. Op 17 januari organiseert de NAM een informatieavond in Assen voor belangstellende en verontruste bewoners. Hieronder ook voor iedereen die in of rond Assen woont de 7 feiten die iedereen moet weten over de geplande extra gaswinning rond Assen. “7 feiten die iedereen moet weten over de geplande gaswinning rond Assen” verder lezen