Hoe zeker is het dat co2-opslag gebeurt?

Het CO2 dat opgeslagen moet worden, komt uit de centrales in aanbouw in de Eemshaven. RWE bouwt al aan de poederkoolcentrale, Nuon bouwt nu een gascentrale en wil daar later een kolenvergasser naast bouwen. “Nuon onderzoekt momenteel de haalbaarheid van grootschalige CO2-afvang bij deze centrale.” RWE “bestudeert de mogelijkheden” om van de kolencentrale “op grote schaal CO2 af te vangen en op te slaan”. Er wordt dus nog gestudeerd op CO2-afvang.

Steffart Buijs, woordvoerder van de stichting Borg (een samenwerkingsverband van Noordelijke energiebedrijven), verwijst naar een wet van de Europese Unie van 2009, een wet die de Nederlandse regering heeft overgenomen: “In de Europese richtlijn 2009/31/EG staat dat nieuwe kolencentrales geschikt moeten zijn voor CO2-afvang. Het lijkt niet voorstelbaar dat er kolencentrales worden gebouwd zonder dat er afvang van CO2 mogelijk is.

Zeker is wel dat de centrale van RWE voorbereid is op het afvangen van CO2. In het technisch ontwerp van de centrale is daarmee al rekening gehouden. Hetzelfde geldt voor Nuon Magnum. Het totale concept van die centrales is daarop gebaseerd. Aan het bedrijfsleven zal het niet liggen: wanneer de overheid het wil en de randvoorwaarden ervoor regelt, dan zal het bedrijfsleven de CO2 gaan afvangen.

Het is niet zeker of de afvang ook daadwerkelijk in bedrijf komt in 2015.” Buijs voegt er aan toe: “Er is bijvoorbeeld nog wetgeving in voorbereiding waarin onder andere geregeld wordt wie verantwoordelijk is voor de opgeslagen CO2. Er ligt nog een motie Vendrik waarover de kamer zich nog moet uitspreken. Er zijn technisch nog zaken die geregeld moeten worden. En dan hebben we het subsidietraject nog. Zekerheid hierover is er inderdaad nog niet.”

De investeringskosten voor de Nuon-centrale van 1200 Megawatt zijn inmiddels opgelopen tot €1,8 miljard, dat is 300 miljoen meer dan begroot. In een op 30 augustus 2010 verschenen studie in opdracht van de Duitse regering wordt er overigens vanuit gegaan dat de technologie voor de afvang van CO2 niet voor het jaar 2025 rijp is voor toepassing in kolencentrales.

andere vragen over CO2-opslag
Wat zegt het Regeerakkoord over CO2-opslag?
Wat is er tot nu gebeurd?
Waarom heeft de regering haast?

Bron: Basiskennis CO2 opslag (PDF) – Herman Damveld