Hoeveel draagvlak is er voor CO2-opslag?

Op 30 september 2010 verscheen het regeerakkoord van VVD en CDA. Daarin staat: “Opslag van CO2 kan ondergronds plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak. Deze opslag komt pas aan de orde na verlening van de vergunning voor een nieuwe kerncentrale.”

Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, heeft meermaals aangegeven dat lokaal draagvlak ook voor hem belangrijk is. Er zijn een aantal onderzoeken die laten zien wat het draagvlak op dit moment is, een overzicht:

Draagvlak voor CO2-opslag in Drenthe

(5 februari 2011) Een meerderheid van de Drenten (58 procent) wil geen Co2-opslag in lege gasvelden. Bij onvoldoende draagvlak onder de bevolking, verwacht 71 procent dat de overheid de plannen toch doorzet. Dat blijkt uit de derde meting van Aha! marktonderzoek in opdracht van RTV Drenthe in aanloop van de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart.
Bron: Peiling RTV Drenthe

Draagvlak voor CO2-opslag in Noord-Nederland

(9 februari 2011) Uitgesproken WNL liet Peil.nl (Maurice de Hond) onderzoeken hoe het draagvlak voor CO2-opslag onder de Noorderlingen is en hoe dat zelfde draagvlak in heel Nederland is. Volgens dit onderzoek is slechts 18% van de Noorderlingen voor CO2-opslag. Als er een flinke financiële compensatie tegenover staat is 35% van de inwoners van Groningen, Drenthe en Friesland voor de ondergrondse opslag van CO2 in hun provincies.
Bron: Peiling Uitgespoken WNL

Draagvlak voor een nieuwe kolencentrale volgens bezoekers Essent

(21 december 2010 – nu) Essent (RWE), het bedrijf achter één van de twee geplande kolencentrales in de Eemshaven, heeft een speciale website gelanceerd over deze centrale. Hierop is onder andere een stelling “Zolang we niet alle energie duurzaam kunnen opwekken, is een moderne kolencentrale een goed alternatief”. Bezoekers van de site kunnen op deze stelling reageren.

Aangezien de stelling niet over CO2-opslag, maar over de bouw van een kolencentrale gaat, zegt dit niet rechtstreeks iets over het draagvlak voor CO2-opslag. Toch zijn die twee niet los van elkaar te zien, omdat het de CO2 uit deze centrale (en die van Nuon) is die straks opgeslagen moet worden onder Noord-Nederland.
[Essent Eemshaven stats]

Draagvlak voor CO2-opslag ontbreekt

Samengevat: 58 procent van de Drenten is tegen CO2-opslag in hun provincie. Slechts 18% van de Noorderlingen is voor CO2-opslag. En 95,6% van de bezoekers van Essent zelf is tegen nieuwe kolencentrales. Deze cijfers tonen duidelijk aan dat draagvlak voor CCS in Noord-Nederland compleet ontbreekt.