Hoeveel en hoelang moet er CO2 worden opgeslagen?

Discussie is slechts mogelijk op basis van een zorgvuldige definitie van de hoeveelheid CO2 waar het om gaat. Opslag van CO2 wordt gezien als een overbrugging naar een volledig duurzame energievoorziening. Maar hoe lang is die brug? Is het een uitschuifbare brug? De ervaring leert dat die brug al dertig jaar steeds verder uit wordt geschoven. Als het komt tot opslag van CO2 moet daarom van tevoren vaststaan om hoeveel het gaat.

De regering wil CO2 opslaan in het Noorden. Die opslag noemt de regering een manier om de klimaatsverandering door het broeikaseffect tegen te gaan. Waar gaat het eigenlijk om? Dat leg ik hier in het kort uit. Naast feiten geef ik ook aan hoe ik tegen de feiten aankijk en doe ik een voorstel voor een zinvolle discussie. Reacties zijn welkom!

Bron: Basiskennis CO2 opslag (PDF) – Herman Damveld