‘Lege’ velden worden onbruikbaar bij CO2 opslag

Indien de gasvelden gebruikt gaan worden voor opslag van CO2 dan zijn deze velden onbruikbaar geworden voor bv het gebruik als buffer voor aardgas. De vraag naar energie wordt steeds groter en bij extreem warm of koud weer zal de vraag (piek) nog groter zijn. Als we zelf aan die vraag willen voldoen en niet afhankelijk willen zijn van energie uit het buitenland (bv zaken moeten doen met landen met dubieus moraal, kernenergie importeren, gas importeren per op stookolie gestookt schip) dan zullen we zelf voldoende buffers tot onze beschikking moeten hebben.

Een tweede punt is dat een gasveld nooit helemaal leeg wordt gepompt maar als leeg wordt beschouwd als de winning/productie niet meer rendabel is. Zo werd de oliewinning uit het olieveld bij Schoonebeek destijds ook gestaakt omdat het veld onrendabel was geworden. Nu, met nieuwe technologie, is het veld toch weer heropend. Indien het ‘lege’ gasveld wordt gebruikt voor CO2 opslag blijft het moeilijk winbare gas in de toekomst ook onrendabel om uit het veld gewonnen te worden.