Wat is de relatie tussen de opslag van Koolstofdioxide (CO2) en fossiele brandstoffen?

Kooldioxide (CO2) komt vrij bij de verbranding van aardgas, kolen en olie. De afgelopen 20 jaar wordt het waarschijnlijker dat het klimaat verandert. Dit komt door de toename van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Dit zijn gassen die de straling van de zon en van de aarde opnemen. Deze gassen vormen als het ware een deken om de aarde: ze zorgen voor warmte-isolatie: het broeikaseffect.

Om die deken wat dunner te maken wil de regering CO2 opslaan. Of het broeikaseffect bestaat is voorwerp van discussie. Maar ook als we niet geloven in het broeikaseffect is er alle reden om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Wereldwijd gebruiken we nu in één jaar de fossiele energie die zich in één miljoen jaar heeft gevormd. In een rap tempo maken we de fossiele energie op. Er komt een einde aan het gebruik van fossiele energie als in het verre verleden opgeslagen zonne-energie.

CO2-opslag is dus geen duurzame oplossing voor het energievraagstuk. Het is niet meer dan een lapmiddel waarmee de regering eigenlijk erkent dat de samenleving te veel CO2 uitstoot. Alleen duurzame energie uit zon en wind helpen ons verder.

Bron: Basiskennis CO2 opslag (PDF) – Herman Damveld