Wat zijn fossiele brandstoffen?

De zon is een heel belangrijke bron van energie. Als een plant of een boom groeit, wordt er zonne-energie opgenomen. In de loop van miljoenen jaren vormden zich aardolie, aardgas en kolen uit afgestorven resten van dieren, planten en bossen. Iets wat afgestorven is, noemt men fossiel.
Daarom worden olie, aardgas en kolen ook wel fossiele brandstoffen genoemd. Het Nederlandse aardgas is ongeveer honderd miljoen jaar geleden ontstaan. Dit gas is dus in feite in het verleden opgeslagen zonne-energie.

Bron: Basiskennis CO2 opslag (PDF) – Herman Damveld