Wie willen de opslag?

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, een deel van de milieubeweging, een deel van de wetenschap en de overheid (onder meer Stichting Natuur en Milieu, het Klimaatbureau Hier, Shell Nederland en de Provincie Groningen) stellen: “CO2-afvang en -opslag is een tussenoplossing voor de komende vijftig tot zestig jaar. Door CO2 op te slaan kan de uitstoot vrij snel sterk verminderen. Als er aan het eind van deze eeuw steeds minder fossiele brandstoffen worden gebruikt, zullen CO2-afvang en -opslag niet meer nodig zijn. Het al opgeslagen CO2 zal uiteraard wel opgeslagen blijven. CO2 opslaan kan niet overal. Maar juist in Nederland is het heel goed mogelijk.” Greenpeace verzet zich, net als de stichting CO2ntramine overigens tegen deze opslag.

Zinvolle maatschappelijke discussie
De overheid, het bedrijfsleven en de Stichting Natuur en Milieu willen een maatschappelijke discussie over de CO2-opslag. Het is echter de vraag of deze organisaties geschikt zijn om een maatschappelijke discussie te organiseren. Deze organisaties hebben al partij gekozen en de overheid heeft al plaatsen aangewezen. Hetzelfde geldt voor organisaties die tegen de opslag zijn.

Uit de jarenlange ervaring met wereldwijde discussies over opslag van kernafval kunnen we een aantal randvoorwaarden voor een zinvolle maatschappelijke discussie halen.

  • Op het moment dat de discussie begint moeten de conclusies nog open zijn. Een discussie om al genomen beslissingen te legitimeren heeft weinig betekenis.
  • De overheid is niet de geschikte instantie om de discussie te organiseren, omdat de overheid in het verleden duidelijk partij heeft gekozen. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die al een standpunt in hebben genomen.
  • Degenen die kritisch staan tegenover de opslag moeten fondsen krijgen om hun standpunt nader te onderbouwen. Financieel mag er geen ongelijkwaardigheid tussen de verschillende partijen bestaan.
  • Er moet een onafhankelijke instantie komen die een discussie organiseert. Een praktische oplossing voor de CO2-discussie kan zijn, dat een organisatie het eigen standpunt als het ware parkeert, niet meedoet aan de discussie, maar wel alle partijen bij elkaar brengt voor een evenwichtig maatschappelijk debat.

Bron: Basiskennis CO2 opslag (PDF) – Herman Damveld