CO2-opslag stemwijzer Provinciale Staten 2011

In het regeerakkoord van CDA en VVD staat onder meer dat lokaal draagvlak een vereiste is voor CO2-opslag. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2 maart 2011 zijn een belangrijke toets voor dat draagvlak.

Maar hoe denken de verschillende partijen in het Noorden eigenlijk over afvang, transport en opslag van CO2? We hebben de verkiezingsprogramma’s er op nagelezen en deze samengevat in een handige kieswijzer. Klik op uw provincie om verder te gaan!

In welke provincie woont u?
CO2-stemwijzer Groningen
CO2-stemwijzer Friesland / Fryslân
CO2-stemwijzer Drenthe

Waarom Groningen, Friesland en Drenthe?
De regering heeft 3 locaties aangewezen waar als eerste CO2-opslag zou moeten plaatsvinden. Op dit moment gaat het om Boerakker en Sebaldeburen in Groningen en Eleveld in Drenthe. Energie Beheer Nederland (EBN) en de Gasunie noemen in hun rapport van april 2010 in totaal 9 gasvelden verspreid over Groningen, Friesland en Drenthe voor de opslag van CO2 uit de centrales van Nuon en Essent. De discussie over nut en noodzaak van CO2-opslag is daarmee met name in de drie Noordelijke provincies relevant.