Co2ntramine zegt samenwerking met ministerie op inzake structuurvisie ondergrond

structuurvisie-ondergrond-afvalDe stichting Co2ntramine heeft vorig jaar meegewerkt in het programma STRONG van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We hebben daarbij onze standpunten uiteengezet en onze visie gegeven op het gebruik van de ondergrond. We hebben daar, onbezoldigd, veel tijd in gestopt. Kortgeleden ontvingen we de resultaten tot nu toe en een nieuwe uitnodiging voor vervolggespreken. Inmiddels bereikten ons ook andere berichten. Beide reden om aan het ministerie de volgende brief te schrijven:

Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor de bijeenkomst over de gezamenlijke probleemstelling van STRONG op maandag 24 maart.

De Stichting Co2ntramine zal daarbij niet aanwezig zijn. Dat zal ik in het kort uiteenzetten.

In de uitnodiging schrijft u dat u de concept-probleemstelling aan belanghebbenden bij de ondergrond wilt voorleggen: “We toetsen dan of u zich hierin herkent.” Op 12 februari 2014 verscheen de brief aan de Tweede Kamer “Opgaven brede programma Structuurvisie Ondergrond” van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met het ministerie van Economische Zaken (EZ). Daarin staan passages als: “Kortom, de ondergrond is van groot belang voor onze samenleving.” En “Het wordt namelijk steeds drukker in de ondergrond.”

In onze inbreng van bijna een jaar geleden hebben we gesteld: “Dat roept bij ons de vraag op, op grond van welke belangen en de daarmee samenhangende normen en waarden het vanzelfsprekend is dat het in de ondergrond steeds drukker wordt. Waarom is het normaal om plannen te maken om in de diepe ondergrond afvalproducten van de huidige manier van produceren op te slaan, zoals radioactief afval en CO2? In onze visie dient de diepe ondergrond dan als methode om het huidige niet-duurzame karakter van produceren en consumeren letterlijk aan het oog te onttrekken. Ook blijkt uit de recente toename van het aantal aardbevingen in Noord-Nederland dat de aardgaswinning op een niet juiste manier gebeurt, temeer daar economische overwegingen een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij deze winning en het optreden van aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning jarenlang door de NAM en de overheid ontkent is.”

Het valt ons op dat er op geen enkele manier is ingegaan op deze voor ons centrale vragen. Sterker nog, zonder enige vorm van discussie komt er nu plotseling een plan voor opslag van CO2, als de ministers schrijven: “Tweede helft 2014 brengt de minister van EZ een langetermijnvisie op dit gebied uit. Daarin komt ook de behoefte aan ondergrondse opslag en berging van CO2 op land en het op elkaar afstemmen van vraag (bovengronds) en aanbod (ondergronds) aan de orde.”

Deze visie staats dermate haaks op onze inbreng, dat wij verdere deelname aan STRONG niet zinvol achten.

Met vriendelijke groet,

Egbert Brons

Voorzitter Stichting Co2ntramine

Auteur: Egbert Brons

Egbert Brons is in de afgelopen 20 jaar betrokken geweest bij een groot aantal organisaties en instellingen vanuit rollen als coach, adviseur, project- en programmamanager, lijnmanager en ondernemer. Naast zijn werk als directeur bij Ebius is hij actief in diverse ideële stichtingen en is, onder andere, voorzitter van het Social Venture Network Noord en fractievoorzitter en raadslid voor GroenLinks in de gemeente Loppersum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.