Hoe lossen we het klimaatprobleem dan wel op?

Er zijn diverse initiatieven die laten zien dat volledig overstappen op duurzame energie uit bijvoorbeeld zon, water en wind niet alleen noodzaak, maar ook haalbaar is.

Nederland krijgt nieuwe energie

De partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD hebben gezamenlijk een partijoverstijgend plan gemaakt om de huidige uitdagingen te lijf te gaan. Hiervoor zijn experts en deskundigen op het gebied van energie en energietransitie afkomstig van adviesbureaus, brancheorganisaties, NGO’s, wetenschappers, kennisinstellingen, ondernemers en ambtenaren benaderd om input te leveren.

Zij stellen: “De enige uitweg is een vastberaden keuze voor de toekomst. Daarom pleit dit partijoverstijgend voorstel voor een versnelde omslag naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050. De jaarlijks energiebesparing wordt opgeschroefd naar 3% en de jaarlijkse groei in hernieuwbare energie wordt versneld naar 7%. Een omslag die veel van ons land zal vergen, maar ook belangrijke voordelen biedt in de vorm van ontkoppeling van de olieprijs, verbetering van onze internationale concurrentiepositie, werkgelegenheid en een gezonder leefmilieu.”

Meer weten? Lees hier de samenvatting van ‘Nederland krijgt nieuwe energie’. Onderaan die pagina vind je het gehele rapport.

Nederland 2050

Het is de overtuiging van Wubbo Ockels dat een 100% energieneutraal Nederland in 2050 technisch mogelijk en nodig is. Om deze doelstelling werkelijkheid te laten worden is het van belang dat de Nederlandse overheid meer maatregelen gaat nemen op het gebied van duurzaamheid.

Nederland 2050 heeft een plan hoe dit gerealiseerd kan worden en vraagt de overheid in een petitie om Nederland in stappen schoon te maken. Uiteindelijk moet Nederland volgens dat plan in 2050 100% vrij zijn van fossiele brandstoffen zoals kolen en kernenergie.

Wil je meer weten en/of de petitie tekenen? Bekijk Nederland 2050.

andere vragen over de alternatieven voor CCS
Kunnen kerncentrales de oplossing bieden voor ons klimaatprobleem?