Kunnen kerncentrales de oplossing bieden?

Stel dat we even voorbijgaan aan de onopgeloste problemen van de veiligheid van kerncentrales en aan de opslag van het radioactief afval dat een miljoen jaar gevaarlijk blijft, maar alleen naar de voorraden uranium kijken.
Als wereldwijd veel kerncentrales gebouwd worden, stuiten we snel op uranium-tekorten: over een jaar of dertig zijn we dan door de voorraden heen. Kerncentrales die op uranium draaien bieden dus geen oplossing voor het klimaatprobleem.

andere vragen over de alternatieven voor CCS
Hoe lossen we het klimaatprobleem dan wel op?

Bron: Basiskennis CO2 opslag (PDF) – Herman Damveld