Aardbevingsindustrie: verdienen aan de ellende van Groningen

Met enige regelmaat krijg ik uitnodigingen om mee te doen met onderzoeken naar de aardbevingen door de gaswinning in het Groningen-veld. Daar ben ik steeds kritischer naar gaan kijken. Het idee is namelijk telkens dat Groningers gratis hun kennis en inzichten weggeven en zo onderzoekers in staat stellen om geld te verdienen aan de ellende die aardbevingen veroorzaken. Nu zou dit nog te verdedigen zijn als het onderzoek tot doel heeft de Groningers te ondersteunen, zodat ze er echt wat aan hebben. Maar dat is lang niet altijd het geval. De aardbevingsindustrie is in volle gang! Lees “Aardbevingsindustrie: verdienen aan de ellende van Groningen” verder

Zon en wind beter voor klimaat dan CO2-opslag

Vanwege de broeikasgassen die bij verbranding van gas, olie en kolen vrijkomen, is een energievoorziening op basis van fossiele brandstoffen niet duurzaam. Broeikasgassen geven een ongewenste klimaatverandering. Daarom zijn er plannen om het broeikasgas CO2 af te vangen en op te slaan. Maar zon en wind zijn beter voor het klimaat dan afvang en opslag van CO2. Een belangrijke reden hiervoor is dat niet meer dan 90% van de CO2 van een kolen- of gascentrale afgevangen kan worden. Dat staat in een studie van het Instituut voor Klimaatonderzoek in het Duitse Potsdam. (bron) En de energie-analist Jan Willem Storm van Leeuwen heeft uitgerekend dat ook kernenergie meer bijdraagt aan het broeikaseffect dan zon of wind.(bron) Tabel 1 geeft op basis van genoemde twee studies een overzicht van de broeikasuitstoot van verschillende energiebronnen. Lees “Zon en wind beter voor klimaat dan CO2-opslag” verder

Versterking huizen om onveilige gaswinning te rechtvaardigen

Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, kijkt vooruit naar de komende jaren. Hij heeft een zogeheten Meerjarenprogrammabrief uitgebracht met ook de plannen voor de versterking van huizen en gebouwen. Daarmee versterkt hij het beleid van de regering. Immers, de versterking van huizen en gebouwen dient om een onveilige, te hoge gaswinning uit het Groningen-veld te rechtvaardigen. Met een nieuwe stikstoffabriek bij Zuidbroek is een veilige gaswinning uit Groningen wel mogelijk, maar minister Wiebes van Economische Zaken stelt, net als minister Kamp, een besluit uit. Dat is te betreuren omdat met die fabriek de versterking van huizen over een paar jaar overbodig zou worden. Lees “Versterking huizen om onveilige gaswinning te rechtvaardigen” verder

Geothermie Groningen mislukt, bestuurders ook

Het mislukte geothermieproject bij Zernike kost de gemeenschap minimaal 6 miljoen euro. De verantwoordelijke wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) kwam ermee weg door verbaasd te reageren, hoewel hij beter had kunnen weten. Gelukkig voor hem vroegen de gemeenteraadsleden niet door. Jaap Borg, wethouder van de gemeente Menterwolde voor de VVD, maakte het nog bonter: tijdens de aandeelhoudersvergadering van het Waterbedrijf Groningen stelde hij dat de rekening voor het mislukte geothermieproject naar de NAM gestuurd moet worden. Hij doet geheel ten onrechte alsof de mislukking de schuld is van de NAM. Lees “Geothermie Groningen mislukt, bestuurders ook” verder

Afvang en opslag co2 in Noord-Nederland, West-Nederland en onder de Noordzee: een overzicht

De verbranding van gas, olie en kolen levert energie en verbrandingsproducten zoals CO2. Deze verbrandingsproducten vormen als het ware een deken om de aarde: ze zorgen voor warmte-isolatie, het broeikaseffect. Om die deken wat dunner te maken wil de regering CO2 opslaan. De regering stopte echter in 2011 met de plannen voor afvang en opslag van CO2 in bijna lege kleine gasvelden in Drenthe en Groningen. Kort daarvoor werd al een streep gezet door de opslag in Barendrecht. Maar daarmee is het niet van de baan. Nog in 2011 startte het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) voor opslag onder de Noordzee. Het project, dat 450 miljoen euro zou kosten, is echter na verschillende keren uitstel in juni 2017 gestopt. Op 3 november 2017 pleitte Taco Douma, directeur van energiebedrijf RWE Nederland, voor afvang en opslag van CO2 uit kolencentrales aan onder meer de Eemshaven, die volgens hem tot ver na 2030 in bedrijf moeten blijven. De opslag in lege gasvelden onder Noord-Nederland blijft daarom een mogelijkheid. De oude discussie staat daarmee opnieuw op de agenda. Lees “Afvang en opslag co2 in Noord-Nederland, West-Nederland en onder de Noordzee: een overzicht” verder

Bij gasopslag Norg/Langelo even zware aardbevingen als in Groningen mogelijk

De NAM wil 7 miljard kubieke meter (m3) gas opslaan bij Norg in het oude gasveld Langelo, onder de gemeenten Noordenveld en Leek. De vergunning stond echter hooguit 5,9 miljard m3 toe. Een uitspraak van de Raad van State van 7 september 2017 heeft dat in de praktijk tot 5 miljard m3 beperkt. Voordat de gasopslag 5,9 miljard m3 mag worden, moet de minister van Economische Zaken volgens de Raad van State “eerst een nieuw besluit nemen waarin hij de verruiming van de gasdruk beter motiveert. Minister Kamp van Economische Zaken legde dat op 23 oktober 2017 uit als: “Dit betekent dat de NAM in ieder geval tot medio maart 2018 niet 5.6-6.1 miljard m3 gas kan opslaan maar 4.8-5.3 miljard m3 gas. De gasopslag Norg is hiermee beperkter inzetbaar deze winter.”

Bij een gasopslag van 7 miljard m3 is volgens de NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een aardbeving tussen de 3.6 en 4.0 op de schaal van Richter mogelijk. Dat staat in een nog niet gepubliceerd rapport van het SodM dat Co2ntramine in handen heeft. Het rapport is al van juli 2017, maar het SodM was er nog niet aan toegekomen het op de site te zetten. Ter vergelijking: de zwaarste aardbeving in Groningen tot nu toe was in augustus 2012 bij Huizinge en had een kracht van 3.6 op de schaal van Richter. Een aardbeving van 4.0 is 2,5 keer zo zwaar als die bij Huizinge en er komt 4 keer zoveel energie bij vrij. Lees “Bij gasopslag Norg/Langelo even zware aardbevingen als in Groningen mogelijk” verder

Aardgasbel loopt snel leeg; Daling gaswinning sneller dan daling gasvraag

De toegestane aardgaswinning uit het Groningen-veld is nu minimaal 21,6 miljard kubieke meter (m3) per jaar en blijft de komende vier jaar op dit niveau. Daarna gaat de winning naar beneden en komt in 2030, dus over 13 jaar, uit op ongeveer 10 miljard m3 per jaar. Dat staat in de Nationale Energieverkenning die op 19 oktober jl. verschenen is. Bijgaande figuur geeft dat duidelijk aan. Het is van belang dat dit rapport geen rekening houdt met minder gaswinning als gevolg van acties van de bevolking of vanwege ernstige aardbevingen. Het Groningen-veld raakt langzaam leeg en dan kan er gewoon per jaar niet meer gas gewonnen worden.
Lees “Aardgasbel loopt snel leeg; Daling gaswinning sneller dan daling gasvraag” verder