Verhagen: We zijn benieuwd naar uw argumenten

Inmiddels heeft minister Verhagen laten weten dat de “proef met ondergrondse co2-opslag” in Noord-Nederland door gaat. Want zo is zijn stelling: de ervaringen in Barendrecht zijn inmiddels opgedaan. Nu dacht heel Nederland dat met die ervaring in Barendrecht bedoeld werd feitelijke opslag van co2 maar nee, de minister bedoelt de ervaring met de dialoog met de burgers. Iedereen weet dat dit vooral negatieve ervaringen zijn. We kennen allemaal de beelden van het verzet tegen die opslag. En hier in Noord-Nederland kennen we dezelfde beelden: chaos bij de drie in het noorden georganiseerde bijeenkomsten.
Lees “Verhagen: We zijn benieuwd naar uw argumenten” verder

Persbericht: Stichting Contramine verheugd met besluit Verhagen

De stichting Co2ntramine, welke als platform de belangen behartigt van de tegenstanders van co2-opslag onder de bodem van Noord Nederland, is verheugd over het besluit van Minister Verhagen om geen co2-opslag onder Barendrecht te laten plaatsvinden. Het plaatselijk verzet tegen de plannen en daarmee het ontbreken van voldoende draagvlak onder de bevolking blijkt hierin, aldus de minister, uiteindelijk doorslaggevend geweest.
Lees “Persbericht: Stichting Contramine verheugd met besluit Verhagen” verder