Fundamentele natuurwetenschap verwaarloosd bij klimaatverandering. Alleen zon en wind helpen ons uit een grotere chaos

Door Jan Willem Storm van Leeuwen

De klimaatverandering kunnen we bekijken vanuit de fundamentele natuurwetenschap, ook al gebeurt dat bijna nooit. De wetten van de energie-omzetting vormen de basis van de natuurwetenschap. Daarbij zijn de Twee Hoofdwetten van groot belang. Hier bespreken we vooral de Tweede Hoofdwet die gaat over de ordening van materie en energie. De term die daarbij gebruikt wordt is entropie. Hoe groter de wanorde, hoe groter de entropie en de verstoring in het systeem aarde, zoals de klimaatverandering door het gebruik van de verschillende energiebronnen.

Lees “Fundamentele natuurwetenschap verwaarloosd bij klimaatverandering. Alleen zon en wind helpen ons uit een grotere chaos” verder

Boek: “Gas uit Groningen, vijf jaar na de aardbeving bij Huizinge”

Op 16 augustus 2012 was bij Huizinge de sterkste aardbeving tot nu toe door de gaswinning. Sindsdien

 • heeft de NAM 73.563 schademeldingen geaccepteerd,
 • is er 180 miljard kubieke meter gas gewonnen,
 • waren de aardgasbaten zo’n 44 miljard euro, dat is 1 miljoen euro per uur,
 • verdiende de NAM er nog eens 4 miljard euro aan.
 • Dat staat in het boek “Gas uit Groningen, vijf jaar na de aardbeving bij Huizinge”, een uitgave van de SP Provinciale Staten Groningen. Herman Damveld is de hoofdauteur.
  Het boek is in gedrukte vorm gratis te bestellen via SP provincie Groningen (mailadres: sp@ps-provinciegroningen.nl), of digitaal te lezen als PDF via deze link: Gas uit Groningen, vijf jaar na de aardbeving bij Huizinge. Lees “Boek: “Gas uit Groningen, vijf jaar na de aardbeving bij Huizinge”” verder

  Weerstand tegen windparken verklaard

  Waarom is er verzet tegen windparken? We lezen immers vaak dat duurzame energie uit zon en wind de toekomst heeft. Waarom is er in bijvoorbeeld Drenthe en Groningen zo’n heftig verzet tegen windparken, hoewel velen daar ook te maken hebben met de schadelijke gevolgen van aardgaswinning? Dat heeft prof. dr. Herman Bröring van de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen bestudeerd. Hij heeft het vooral over het Drentse windpark en noemt het een splijtzwam-besluitvorming, waardoor de sociale samenhang (cohesie) verstoord is.
  De redactie van Co2ntramine vindt het een belangwekkend artikel. Naar onze mening kan de analyse van Bröring ook toegepast worden op de besluitvorming over opslag van CO2, de winning van aardgas of de opslag van radioactief afval. Daarom plaatsen we het op onze site, niet dat we plotseling tegen windenergie zouden zijn. Lees “Weerstand tegen windparken verklaard” verder

  Gronings gas goed gebruiken: Presentatie Damveld

  Herman Damveld gaf op 6 september in Wirdum (bij Loppersum) de lezing “Gronings gas goed gebruiken”. Het ging over het energiegebruik en de belangrijke rol die aardgas wel maar duurzame energie niet speelt. Hij legde ook uit waarom het gasbesluit van minister Kamp en het winningsplan van de NAM niet kloppen. Tegelijk benadrukte Damveld de eindigheid van de gasvoorraad. Als we doorgaan zoals nu is het Groningen-veld over 15 jaar leeg. We moeten hoe dan ook van het gas af. Dat zou ook nodig zijn als er geen aardbevingen waren. Milieudefensie heeft een plan hoe we snel minder gas kunnen gebruiken. Ook dat komt in de lezing van Damveld aan de orde. Lees “Gronings gas goed gebruiken: Presentatie Damveld” verder

  Minister Kamp, trek uw gasbesluit in en begin overnieuw.

  Trek het besluit over winning van gas uit het Groningen-veld in en zorg ervoor dat er een begrijpelijk en eenduidig gasbesluit komt. Dat schrijft de Groninger stichting Co2ntramine vandaag aan minister Kamp van Economische Zaken.

  “Er zijn berekeningen van de NAM, waar het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vergaande kritiek op heeft. De Belgische geoloog Manuel Sintubin heeft vervolgens vergaande kritiek op de berekeningen van het SodM. Dat is voor Co2ntramine voldoende reden om te eisen dat de minister het gasbesluit intrekt. We stellen voor dat minister Kamp ervoor zorgt dat de verschillende partijen het spoedig eens worden over de gehanteerde uitgangspunten en modellen en dat er binnen een half jaar een nieuw ontwerp-winningsbesluit komt.” Aldus Stichting Co2ntramine. Lees “Minister Kamp, trek uw gasbesluit in en begin overnieuw.” verder

  Zoutkoepel Gasselte ongeschikt voor opslag kernafval

  De zoutkoepel in het Drentse Gasselte is ongeschikt voor de berging van radioactief afval. Dat is een belangrijke conclusie die Herman Damveld trekt in zijn vandaag verschenen boek “Kernafval in zout, Plannen 40 jaar oud”. In dit boek – een uitgave van de stichting Laka – geeft Damveld een overzicht van alle kwesties die zich hebben afgespeeld rond de opslag van kernafval. Volgens recente en nog niet gepubliceerde gegevens van TNO is de zoutkoepel Gasselte relatief klein, smal en spits. Ook heeft deze zoutkoepel een beperkte omvang en is het onbekend hoe diep de koepel ligt; het kan 400, maar ook 800 meter zijn.

  “Daaruit concludeer ik dat de zoutkoepel Gasselte niet geschikt is voor de aanleg van een opslagmijn voor kernafval. Deze zoutkoepel, die 40 jaar boven aan de lijst van de regering heeft gestaan en daardoor het centrum van acties en demonstraties was, valt af.”

  Lees “Zoutkoepel Gasselte ongeschikt voor opslag kernafval” verder

  Aankondiging boek “Kernafval in zout, plannen 40 jaar oud”

  Op 11 juni a.s. verschijnt het boek “Kernafval in zout, plannen 40 jaar oud” van Herman Damveld. Het boek beschrijft het Nederlandse kernafvalbeleid in de afgelopen 40 jaar en de doorlopende discussie over kernenergie en de eindberging van kernafval in zoutkoepels en klei. Damveld is al decennia betrokken in dit thema en vat de geschiedenis en de huidige situatie begrijpelijk samen. “Kernafval in zout, plannen 40 jaar oud” is een uitgave van stichting Laka te Amsterdam met medewerking van de stichting co2ntramine te Groningen. Bestellen van het boek is nu mogelijk. Lees “Aankondiging boek “Kernafval in zout, plannen 40 jaar oud”” verder