Is de keuze voor de locatie geheim?

De overheid heeft drie plaatsen uitgekozen voor opslag van CO2. Er zal uiteindelijk één locatie uit worden gekozen. De vraag is dan: wie doet dat op grond van welke criteria? Zijn die criteria vooraf bepaald of worden ze aangepast aan de situatie? Wat staat daarover in de stukken?

Eigenlijk is het enige dat ik daarover heb kunnen vinden een brochure van de Stichting Borg, het samenwerkingsverband van RWE, Nuon, NAM, Gasunie en Groningen Seaports. In die brochure staat: “Er zal nu door verschillende partijen aanvullend onderzoek worden gedaan om te kijken welk gasveld als eerste geschikt is voor CO2-opslag.” Daarbij is volgens Borg van belang hoeveel gas er nog in het veld zit, welke eigenschappen dat veld heeft en hoe de putten er uit zien waar het gas mee gewonnen is of wordt. Borg stelt: “Zodra er duidelijkheid is over een gasveld dat als eerste in aanmerking komt voor opslag, zal hierover worden gecommuniceerd.” Volgens Borg gebeurt dat eind 2010.

Zo zit het dus in elkaar. De bevolking mag naar informatieavonden over CO2-opslag, maar heeft geen enkele invloed op de keuze van de “winnende” locatie. Het is ook niet duidelijk hoe zwaar de verschillende criteria wegen. De keuze vindt plaats achter gesloten deuren. De bevolking hoort het als de keuze gemaakt is.

Mijn kennis van de wereldwijde discussie over opslag van kernafval leert dat het plaatselijk verzet altijd van grote invloed is geweest op de keuze. De plek waar in het begin het minste verzet was, leek bij uitstek geschikt voor de opslag. Later bleek dat vaak tegen te vallen, met soms dramatische gevolgen. Zo was er in Frankrijk een burgemeester die dacht dat zijn bevolking de opslag van kernafval wel wilde. Toen er toch verzet ontstond, voelde hij zich dermate ongelukkig dat hij zelfmoord pleegde. Zoiets moeten we hier in het Noorden niet willen. We moeten van tevoren duidelijk weten hoe er gekozen wordt. De Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe willen een open en onafhankelijke dialoog over CO2-opslag.

Hoe is dat mogelijk, als de criteria voor de keuze van de opslagplaats niet openbaar zijn?

Andere vragen
Welke gasvelden zijn aangewezen voor CO2-opslag in Noord Nederland?
Waarom Boerakker, Sebaldeburen en Eleveld?
Waar komen de pijpleidingen te liggen?

Bron: Basiskennis CO2 opslag (PDF) – Herman Damveld