Waar komen de pijpleidingen te liggen?

Het CO2 dat opgeslagen moet worden, komt uit de centrales in aanbouw in de Eemshaven. RWE bouwt al aan de poederkoolcentrale, Nuon bouwt nu een gascentrale en wil daar later een kolenvergasser naast bouwen. Er wordt nog gestudeerd op CO2-afvang.

Stel dat het lukt om het CO2 af te vangen. De volgende stap is het vervoer van de Eemshaven naar het lege gasveld. EBN en Gasunie stellen in hun rapport dat er in ieder geval één en misschien twee nieuwe pijpleidingen aangelegd moeten worden. Ze geven een schets. Vanaf de Eemshaven gaat de nieuwe pijp eerst naar Groningen. Daarna hetzij westelijk richting Sebaldeburen of zuidelijk naar Eleveld.

Steffart Buijs legt uit: “Op dit moment wordt nog gerekend aan de specifieke casus van Noord-Nederland en ook is nog niet helder hoe dit er allemaal uit ziet. Wanneer de procedure voor de aanleg van de leiding begint, is ook nog niet bekend. Dat is onder andere afhankelijk van de start van de MER-procedures, van wanneer milieuvergunningen afgegeven worden, maar ook van het subsidietraject en van wijziging van de mijnbouwwet. Om maar eens wat te noemen. We zitten nog heel vroeg in het proces. Ik zou graag willen dat nu al meer zaken duidelijk zouden zijn, maar dat is nog niet het geval.”

Kortom, of de nieuwe leidingen er liggen in 2015 is nog onduidelijk. Ook is het onduidelijk wie de kosten van de aanleg moet gaan betalen.

Andere vragen
Welke gasvelden zijn aangewezen voor CO2-opslag in Noord Nederland?
Waarom Boerakker, Sebaldeburen en Eleveld?
Is de keuze voor de uiteindelijke locatie geheim?

Bron: Basiskennis CO2 opslag (PDF) – Herman Damveld