Waarom Boerakker, Sebaldeburen en Eleveld?

Energie Beheer Nederland (EBN) en de Gasunie noemen in hun rapport van april 2010 de gasvelden die vanaf 2015 in aanmerking komen voor CO2-opslag. Het gaat om Annerveen, Bedum, Boerakker, Eleveld, Grootegast, Roden, Sebaldeburen, Ureterp en Zuidwal. Uit deze velden wordt nu nog aardgas gewonnen.

Het einde van de productie van deze velden loopt uiteen tussen 2012 (Zuidwal) en Eleveld (2023). Toch komen al deze velden in aanmerking voor opslag van CO2 vanaf 2015. De keuze voor de drie locaties volgt uit een advies van TNO. Daarbij is gekeken naar de diepte van het gasveld, eventuele breuken en het aantal boringen tot in het gasveld. De gasvelden met de minste boorgaten zijn volgens TNO het meest geschikt. Bij zowel Eleveld als Sebaldeburen zijn er twee en bij Boerakker drie boorgaten. De overige gasvelden hebben er meer, bij Annerveen zijn het er 25.

Andere vragen
Welke gasvelden zijn aangewezen voor CO2-opslag in Noord Nederland?
Is de keuze voor de uiteindelijke locatie geheim?
Waar komen de pijpleidingen te liggen?

Bron: Basiskennis CO2 opslag (PDF) – Herman Damveld