Minister Kamp, wees eerlijk en rechtvaardig over aardbevingen

Tot donderdag 24 april kunt u minister Kamp laten weten wat u van zijn plan voor het winnen van aardgas uit het Groningen-veld vindt. U kunt een zogeheten zienswijze indienen.
De Stichting Co2ntramine heeft een korte zienswijze gemaakt met vier argumenten waarom de minister het plan voor de gaswinning af moet keuren. Als u deze argumenten onderschrijft kunt u deze zienswijze afdrukken, ondertekenen en opsturen.

Download de zienswijze eenvoudig via deze link (word docx), print deze uit en stuur op naar het inspraakpunt.

Voorbeeld:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Gaswinning Groningenveld
Postbus 23
2290 AA Wateringen

Plaats
Datum

Betreft: ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningen-veld

Geachte minister,

Hierbij maak ik graag gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over uw gasbesluit van 12 maart 2014.

Ik verzoek u namelijk dringend om uw besluit in te trekken. Daarvoor noem ik in het kort de volgende vijf argumenten.

U verhult in uw taalgebruik wat er werkelijk aan de hand is. Een voorbeeld. In uw brief van 14 maart 2014 gaat u in op de kans op aardbevingen. Volgens uw besluit wordt er in de omgeving van Loppersum minder aardgas gewonnen en elders meer. U geeft aan dat het aardbevingsrisico volgens uw besluit gering is ten opzichte van de beschouwde alternatieven. Maar daarbij vermeldt u niet dat er al een kans van 10% is op een ernstige aardbeving. In feite zou u moeten stellen dat bijvoorbeeld de omgeving van Hoogezand te maken kan krijgen met ernstige aardbevingen. Daarom is het van belang dat u uw besluit zo formuleert dat het helder is waar het om gaat.

U heeft besloten onder een aantal voorwaarden in te stemmen met het winningsplan van de NAM. Daarmee geeft u de inwoners van Groningen onveiligheid en niet de veiligheid waar ze recht op hebben.
Volgens twee rapporten van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van januari 2013 zullen de aardbevingen die schade veroorzaken snel ophouden als er jaarlijks niet meer dan 12 miljard kubieke meter gas uit het Groningen-veld wordt gepompt. Dat is de hoogst bereikbare veiligheid, maar daar rept u met geen woord over.
Aardbevingen, ernstiger dan 3.9 op de schaal van Richter, veroorzaken veel schade. De kans op dergelijke aardbevingen neemt volgens het SodM duidelijk af als de winning uit het Groningen-veld met 40% naar beneden gaat: het gaat dan om een vermindering van 50 naar 30 miljard kubieke meter aardgas per jaar. Maar ook deze minder veilige situatie is niet uw uitgangspunt.
Vorig jaar stond u zelfs een productie van 53,8 miljard kubieke meter toe en voor dit en komend jaar 42,5 miljard kubieke meter. Met uw besluit nemen de ernstige aardbevingen niet af. Integendeel, want in het winningsplan van de NAM staat dat er in de komende tien jaar een kans is van 10% op aardbeving sterker is dan 4.8 op de schaal van Richter. En bij 4.4 storten volgens de NAM zwakkere gebouwen in. Maar ook de in het aardbevingsgebied veel voorkomende bakstenen huizen van vóór 1920 kunnen instorten.
Met uw besluit geeft u de inwoners van Groningen niet de veiligheid waar ze recht op hebben. U vergroot de onveiligheid, hoewel u in uw woordkeuze net doet alsof u het over veilig wonen heeft.

Gegeven uw uitganspunt dat de aardgaswinning op grote schaal kan doorgaan, is een drastische aanpassing van het woningbezit vereist. Naar mijn mening moet een ieder die dat wil (persoon of corporatie) door u in staat gesteld worden de woning te verkopen aan de NAM. Daarna kan de NAM huur vragen, maar niet hoger dan de huidige woonlasten. Op die manier krijgen bewoners van Groningen die dat willen een reële mogelijkheid om het gebied te verlaten. Als u al niet in staat bent om Groningers veiligheid te bieden, zorg er dan in ieder geval voor dat men elders gemakkelijk een veilig heenkomen kan zoeken.

De beschikbare rapporten zijn moeilijk toegankelijk voor de gemiddelde Groninger. Dat is op zich al voldoende reden om uw gasbesluit af te keuren. Daarbij komt nog dat belangrijke gegevens ontbreken over bijvoorbeeld de omvang en de termijn van de contracten voor levering aan het binnen- en buitenland. Zo krijgen we geen inzicht in de gevolgen van minder levering van gas aan bijvoorbeeld België. Voor een goede afweging is het van belang om te weten hoeveel Belgen in de kou komen te zitten als ze geen Groninger gas meer krijgen.

Er is een ongelijkheid in de mede door u opgezette gespreksgroep over aardgas, de zogeheten dialoogtafel. Daarom dringen we erop aan dat hetzij alle deelnemers aan deze dialoogtafel dezelfde uurvergoeding krijgen als de heren Kamminga en Wallage, óf iedereen krijgt geen uurvergoeding.

In uw brief van 14 maart 2014 stelt u dat u de NAM zes maanden de tijd geeft om in een rapport duidelijk te maken wat de aardbevingsrisico’s zijn in de periode 2014-2016. Als uit dit rapport zaken naar voren komen die nieuw zijn, behoud ik me het recht voor om dan een aanvullende zienswijze in te dienen.

Conclusie
Geachte heer Kamp, geef geen goedkeuring aan het plan van de NAM om aardgas uit de Groninger bodem te halen, totdat u deze vijf kwesties in de praktijk geregeld hebt:

1. Geef eerlijk en helder aan waar het om gaat.
2. Kies en zorg voor veiligheid in Groningen.
3. Maak het mogelijk dat personen en corporaties hun huizen kunnen verkopen aan de NAM. 4. Geef in begrijpelijke taal alle gegevens die van belang zijn voor een goede besluitvorming.
5. Regel dat iedereen die deelneemt aan de dialoogtafel dezelfde vergoeding krijgt als de heren Wallage en Kamminga.

Met vriendelijke groet,

Naam

Adres

Woonplaats

Handtekening

Download de zienswijze eenvoudig via deze link (word doc), print deze uit en stuur op naar het inspraakpunt.

Auteur: Egbert Brons

Egbert Brons is in de afgelopen 20 jaar betrokken geweest bij een groot aantal organisaties en instellingen vanuit rollen als coach, adviseur, project- en programmamanager, lijnmanager en ondernemer. Naast zijn werk als directeur bij Ebius is hij actief in diverse ideële stichtingen en is, onder andere, voorzitter van het Social Venture Network Noord en fractievoorzitter en raadslid voor GroenLinks in de gemeente Loppersum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.