Provincie Groningen: wel aardgas, misschien CO2 maar geen kernafval onder de grond

De Provincie Groningen wil kijken wat wel en wat niet onder de grond opgeborgen mag worden. Als eerste stap heeft het dagelijks bestuur, Gedeputeerde Staten (GS), een zogenoemde Strategische Agenda vastgesteld. Deze Strategische Agenda maakt deel uit van de plannen om te komen tot de Structuurvisie Ondergrond.
In deze agenda “legt de provincie Groningen in grote lijnen het kader vast voor de activiteiten in de ondergrond en de ambities die ze heeft met (…) het gebruik van de ondergrond.”
Een structuurvisie geeft provincies “de mogelijkheid om voor haar eigen grondgebied, of delen hiervan, een goede, duurzame ruimtelijke ordening te bereiken.” Op kaarten komt te staan wat waar plaats mag vinden.

Wat wel mag van de provincie: opslag van aardgas

“We willen stimuleren dat er bewust wordt omgegaan met de winning van aardgas als schonere bron van fossiele energie.”
“We willen geen zoutwinning in ondiepe zoutkoepels vanwege mogelijke schade aan landschap, natuur, drinkwater en vanwege de kans op verzakkingen.”
“We willen de toepassing van warmte-koude-opslag (WKO) stimuleren als goede methode voor duurzame energiewinning.
“We stimuleren de opslag van groen gas, aardgas, stikstof en perslucht in zoutcavernes.”
“We willen bij het creëren van ondergrondse opslagruimte in een zoutcaverne stimuleren dat het gewonnen zout nuttig gebruikt wordt.”
“We staan in principe welwillend tegenover de opslag van aardgas in lege gasvelden, omdat dit een bijdrage levert aan de leveringszekerheid van aardgas.”

Wat misschien mag: CO2

“Nuttige toepassingen voor CO2 (in de glastuinbouw en frisdrankindustrie en in beperkte mate voor de groei van algen) kunnen op termijn bijdragen aan een bredere acceptatie door de bevolking voor opslag van CO2 onder land.”
“Wanneer de eerste demonstratieprojecten succesvol blijken, zal de vraag naar gasvelden voor de opslag van CO2 toenemen. De provincie Groningen stelt aan opslag op land de voorwaarde dat sprake moet zijn van draagvlak.”
Kortom, hier staat een beetje omfloerst dat opslag van CO2 onder de provincie Groningen op termijn niet uitgesloten wordt. De vraag is dan wat die termijn is: één jaar, tien jaar? Daarover zwijgt de provincie.

Wat niet mag: kernafval

“Van provinciale medewerking voor de opslag of berging van radioactief afval is geen sprake, tenzij daarvoor door het Rijk een onherroepelijk geworden vergunning op grond van de Kernenergiewet is verleend. Tegen het verlenen van een dergelijke vergunning zullen wij ons met alle beschikbare (rechts)middelen verzetten.”

Workshops en debatten tot de zomer

De provincie wil workshops en debatten. In april komen er workshops met de belangrijkste betrokkenen, alle gemeenten en de leden van de Statencommissie in drie afzonderlijke bijeenkomsten. “Het doel is primair om in dit stadium ideeën te genereren over mogelijke, gewenste en ongewenste ontwikkelingen in de ondergrond.”
Ik ben benieuwd of bijvoorbeeld Co2ntramine daar ook voor uitgenodigd zal worden.

In juni komen er dan zogeheten toekomstdebatten. “Dit is het moment om ook de mening van de bevolking (regiogewijs) te raadplegen. Er ligt immers nu een degelijk stuk met een duidelijke richting en enkele keuzes. In aparte bijeenkomsten met de stakeholders, gemeenten, bevolking en statencommissie wordt gevraagd om GS advies te geven over de te volgen koers en de te maken keuzes.” Dit als voorbereiding op de definitieve vaststelling van de structuurvisie in 2013.

Auteur: Herman Damveld

Herman Damveld woont in Groningen en is zelfstandig onderzoeker en publicist over energie. Vanaf 1976 houdt hij zich bezig met plannen voor ondergrondse opslag van kernafval. Hij heeft daar veel over gepubliceerd. In 1996 kwam hij ook rapporten tegen over ondergrondse opslag van CO2 en ziet veel overeenkomsten tussen hoe de overheden omgaan met kernafval en met CO2. De zonnepanelen van Damveld maken meer stroom dan hij gebruikt en hij is dus stroomproducent.

Eén gedachte over “Provincie Groningen: wel aardgas, misschien CO2 maar geen kernafval onder de grond”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.