Zon en wind beter voor klimaat dan CO2-opslag

Vanwege de broeikasgassen die bij verbranding van gas, olie en kolen vrijkomen, is een energievoorziening op basis van fossiele brandstoffen niet duurzaam. Broeikasgassen geven een ongewenste klimaatverandering. Daarom zijn er plannen om het broeikasgas CO2 af te vangen en op te slaan. Maar zon en wind zijn beter voor het klimaat dan afvang en opslag van CO2. Een belangrijke reden hiervoor is dat niet meer dan 90% van de CO2 van een kolen- of gascentrale afgevangen kan worden. Dat staat in een studie van het Instituut voor Klimaatonderzoek in het Duitse Potsdam. (bron) En de energie-analist Jan Willem Storm van Leeuwen heeft uitgerekend dat ook kernenergie meer bijdraagt aan het broeikaseffect dan zon of wind.(bron) Tabel 1 geeft op basis van genoemde twee studies een overzicht van de broeikasuitstoot van verschillende energiebronnen.

Het is van belang onderscheid te maken tussen de directe en de indirecte uitstoot van broeikasgassen. Onder de directe uitstoot verstaan we de gassen die vrijkomen bij de verbranding zelf. Bij de indirecte uitstoot gaat het om de fossiele energie die nodig is voor de bouw van een centrale of een windmolen, voor het transport etc.
Neem als voorbeeld kernenergie. Bij de verbranding van uranium komt geen CO2 vrij, maar wel bij de winning en bewerking van uraniumerts, bij de bouw van de kerncentrale, het transport van kernbrandstof, de afbraak van de centrale, enzovoort. Bij al deze werkzaamheden zijn machines nodig die benzine of diesel gebruiken en zo CO2-uitstoot veroorzaken. Dit heet de indirecte CO2-uitstoot.

De uitstoot door biomassa is volgens het Duitse onderzoek afhankelijk van de manier waarop de biomassa wordt geteeld. In tabel 1 wordt een goed beheer verondersteld, maar in andere situaties en in minder geschikte regio’s wat betreft regen of zonneschijn kan de uitstoot zelfs hoger zijn dan van een kolencentrale. Voor nadere uitleg verwijzen we naar genoemde Duitse studie.

Waterkracht heeft een hoge indirecte uitstoot van broeikasgassen omdat in de reservoirs voor de stuwdam biomassa samenkomt die verteert, waarbij methaan vrijkomt. Methaan heeft een 25 keer zo sterk effect op het klimaat als CO2.

Uitstoot broeikasgassen in gram per kilowattuur

Brandstof Uitstoot (gram/kWh)
Kolen 924
Kolen metafvang en opslag 95
Aardgas 448
Aardgas met afvang en opslag 57
Uranium-kernenergie 88-146
Waterkracht 100
Biomassa 120
Zonne-energie 4-12
Windenergie 7
hdamveld@xs4all.nl'

Auteur: Herman Damveld

Herman Damveld woont in Groningen en is zelfstandig onderzoeker en publicist over energie. Vanaf 1976 houdt hij zich bezig met plannen voor ondergrondse opslag van kernafval. Hij heeft daar veel over gepubliceerd. In 1996 kwam hij ook rapporten tegen over ondergrondse opslag van CO2 en ziet veel overeenkomsten tussen hoe de overheden omgaan met kernafval en met CO2. De zonnepanelen van Damveld maken meer stroom dan hij gebruikt en hij is dus stroomproducent.

2 gedachten over “Zon en wind beter voor klimaat dan CO2-opslag”

  1. Het stuk gaat over elektriciteitsproduktie. Er bestaat ook verwarming. transport, industrie (bv cementproduktie). Er bestaat ook niet mens-gemaakte broeikasgasproduktie. Er wordt uitgegaan van niet elektrisch vrachtvervoer en bouwmachines etc , ook in de toekomst. Er kunnen nog talloze innovaties komen (voorlopig niemand interesse). Landen welke nu nog ver onder ons uitstootniveau zitten (India etc) zullen nog een reuze uitstootsprong gaan maken. Kortom Het stuk dekt een klein beetje van een werkelijkheid.

    1. Daar sluit ik me bij aan. Sommige processen zijn nog niet op de benodigde schaal beschikbaar in elektrische vorm, zoals vliegen of de productie van waterstof. De productie van waterstof vindt momenteel vooral plaats door splitsing van aardgas en daar komt pure CO2 bij vrij. Er zijn plannen om op industriële schaal waterstof te gaan produceren met electrolyse, maar zo ver is het nog niet.
      En voor vliegen is helemaal nog geen zicht op een elektrisch/duurzaam alternatief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *