Ik betaal niet mee aan de opslag van co2

De regering Rutte III wil, om de klimaatdoelstellingen te halen, Co2 uit o.a. kolencentrales opvangen en opslaan onder de grond. Bij Co2ntramine strijden we al jaren tegen CCS (co2-opslag), onder andere omdat het opslaan van co2 erg duur is en we vinden dat we dat geld beter kunnen investeren in échte schone energie in plaats van het verdoezelen van de co2 van vuile energie. Nou wil Rutte III de opslag van co2 betalen uit de SDE+ subsidie. Een subsidiepot die was bedoelt om Nederland te verduurzamen. Zo dreigt geld waarmee we windmolens zouden kunnen bouwen en zonnepanelen mee konden kopen, in de zakken te verdwijnen van de energiereuzen die er hun kolencentrales minder vies mee kunnen maken. Wil je daar niet een meebetalen? Teken dan snel deze petitie van Natuur en Milieu en roep de regering op om met betere plannen te komen!

Fossiele industrie in Nederland gesubsidieerd met 7,6 miljard euro per jaar

We schreven er al vaker over. Duurzame energie heeft de naam onrendabel te zijn en te draaien op subsidie. Rutte framede dat door te zeggen “windmolens draaien op subsidie”. Maar ondertussen krijgt de fossiele industrie in Nederland voor 7,6 miljard euro per jaar aan staatssteun. Dit gebeurt meestal niet in de vorm van een rechtstreekse subsidie, maar in een wirwar aan belastingvrijstellingen, kortingen en garanties. Door gebrek aan transparantie komen onderzoeken naar staatssteun voor de fossiele industrie steeds op andere getallen uit. Een eerder onderzoek beraamde het op 5,8 miljard. Toen al ging er vier keer meer staatssteun naar de fossiele industrie dan naar de energietransitie. Lees “Fossiele industrie in Nederland gesubsidieerd met 7,6 miljard euro per jaar” verder

Stemwijzers duurzaamheid, klimaat, gaswinning en aardbevingen tweede kamerverkiezingen 2017

Binnenkort mogen we weer naar de stembus om volksvertegenwoordigers te kiezen. Veel politici spreken mooie woorden in de aanloop naar 15 maart. Bijna allemaal vinden ze het klimaat heel belangrijk. Maar wie de programma’s leest of het stemgedrag in de afgelopen jaren analyseert, ziet een ander beeld. In de praktijk zijn er grote verschillen in de duurzame ambities van de partijen. Om een beetje orde te scheppen in alle stem- en kieswijzers en de groene kiezer te helpen een groene keuze te maken, hebben we hier een overzicht van de belangrijkste stemwijzers, keuzehulpen en analyses onder elkaar gezet. We beginnen met echte stemwijzers op basis van stellingen, gevolgd door visuele overzichten en kwalitatieve analyses. Onderaan staan de stemadviezen die specifiek zijn gericht op de gaswinning en de aardbevingen in Groningen. Lees “Stemwijzers duurzaamheid, klimaat, gaswinning en aardbevingen tweede kamerverkiezingen 2017” verder

Eén jaar zonnepanelen: Wat is het rendement en de terugverdientijd?

Een jaar geleden kreeg ik zonnepanelen op mijn dak. Na een compleet kalenderjaar is het tijd om de balans op te maken en mijn ervaringen met zonne-energie te delen. Klopte de prognose van de opbrengst van de zonnepanelen die de leverancier gaf? Lukt het om netto energieneutraal te worden? Welk effect hebben de zonnepanelen op andere keuzes en gedrag rond energie in huis? En wat is me verder opgevallen in dat eerste jaar als energieproducent? Lees “Eén jaar zonnepanelen: Wat is het rendement en de terugverdientijd?” verder

De omstreden KNMI PGA-kaart

Gisteren vergaderde de provincie over de door Nationaal Coordinator Alders gepresenteerde plannen voor het aardbevingsgebied. Het meest besproken onderwerp: De nieuwe PGA kaart van het KNMI. Want volgens die contourkaart is het getroffen gebied kleiner en minder ernstig dan tot nu toe in andere onderzoeken stond. Deze nieuwe kaart is dan ook omstreden. Temeer omdat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) niet betrokken is geweest bij de totstandkoming daarvan, zoals wel gebruikelijk is. De kaart zelf is online lastig te vinden. Maar hieronder staat hij, samen met de tekst die Annemarie Heite als inspreker bij de provinciale staten voordroeg. Lees “De omstreden KNMI PGA-kaart” verder