Gevolgen aardbevingen Groningen vergelijkbaar met zware bevingen Zuid-Europa

De gevolgen van ernstige aardbevingen in Groningen zijn van gelijke orde als de effecten van zware natuurlijke bevingen in Italië, Griekenland en Turkije. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd omdat we bij aardbevingen in die landen beelden hebben van verwoeste dorpen. Ook wordt ons verteld dat die aardbevingen veel krachtiger zijn dan die in Groningen. Dat is op zich juist, maar de gevolgen zijn vergelijkbaar. De informatie die de overheid verstrekt is onvolledig en zo ontstaat een onjuiste beeldvorming. Dat is een van de onderwerpen die worden besproken in het rapport “Basisinzichten aardgaswinning en aardbevingen”.

Schaal van Richter niet maatgevend, wel de grondversnelling

De aardbevingen onder Groningen ontstaan meestal op zo’n drie kilometer diepte, want daar ligt het gasveld. Op andere plekken ter wereld ontstaan de aardbevingen veel dieper, in de orde van 10 tot 20 kilometer. Die aardbevingen zijn weliswaar vaak krachtiger op de schaal van Richter, maar de aardbevingsenergie moet een veel grotere afstand afleggen tot de aardoppervlakte. Dit verschil in diepte verklaart, samen met de bodemgesteldheid, waarom de bevingen in Groningen die vaak minder krachtig zijn dan elders, toch flink worden gevoeld en schade veroorzaken. De schade wordt immers niet zozeer bepaald door de kracht van de beving, maar meer door het schudden van de grond tijdens een aardbeving. Een maat hiervoor is de grondversnelling, een schaal om de sterkte van een aardbeving op een bepaald punt aan te geven. De grondversnelling geeft als het ware aan hoe snel de aardbeving zich door de bodem beweegt. De grondversnelling is de belangrijkste maat voor de schade en niet de schaal van Richter, vindt ook de NAM. In de informatievoorziening over de aardbevingen in Groningen geeft het KNMI de grondversnelling echter niet aan, alleen maar de kracht op de schaal van Richter. Daardoor is die informatie onvolledig en ontstaat er een onjuiste beeldvorming.

Schadelijke aardbevingen

Er zijn gegevens bekend over de grondversnelling bij aardbevingen in het buitenland. Bij een grondversnelling die we in Groningen kunnen verwachten vielen in het buitenland enkele tientallen tot 90.000 doden. Dat kwam niet zozeer door de aardbeving zelf, maar doordat mensen bedolven werden onder instortende huizen en gebouwen. Volgens de Veiligheidsregio Groningen, het samenwerkingsverband van hulpdiensten, zijn bij de te verwachten grondversnelling “de effecten van de aardbevingen in Groningen van gelijke orde als de effecten van zware natuurlijke bevingen in Italië, Griekenland en Turkije.”
De gaswinning in Groningen veroorzaakte vanaf 1990 tot begin maart 2015 maar liefst 862 aardbevingen. Vanaf medio 2012 tot begin maart jl. zijn er 35.500 schademeldingen binnengekomen, waarvan er 29.000 zijn geaccepteerd door de NAM. Veelal betreft het hier scheuren in muren. Grotere schade is echter mogelijk. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft in 2013 uitgerekend dat bij een ernstige aardbeving 118 doden kunnen vallen en 1200 huizen kunnen instorten.

bevingen-zwaarder-dan-1.5

Geld staat voorop

We kennen geen Nederlandse industrie die jaarlijks met instemming van de regering schade aan duizenden huizen mag veroorzaken. Tegelijkertijd krijgt de regering per dag 25 miljoen euro aan aardgasbaten door de gaswinning. Vanaf 1963 tot en met vorig jaar waren de aardgasbaten voor de overheid 277 miljard euro. Het voordeel was voor Nederland, het nadeel is voor Groningen.

Gasbel over 15 jaar leeg

Als we de winning van aardgas op de oude voet voortzetten is het Nederlandse gas over 15 jaar op. Nu is er nog maar een kwart over van de gasvoorraad die aanvankelijk in de grond zat. Bovendien zijn steeds meer pompen nodig om het gas uit de grond te halen. Die pompen werken op stroom. Ze gebruiken voor de gaswinning jaarlijks evenveel elektriciteit als zo’n 200.000 huishoudens. De kwetsbaarheid van de Nederlandse aardgasvoorziening neemt toe.

groninger-gas-bijna-op

Basisinzichten aardgaswinning en aardbevingen – De kwetsbare gasvoorziening

Voor het hele rapport “Basisinzichten aardgaswinning en aardbevingen” (PDF) klik hier.

UPDATE 10 april 2015


Op basis van een aantal binnengekomen vragen en verder onderzoek is een nieuwere, uitgebreidere versie van dit rapport beschikbaar. Zie Aardgaswinning en aardbevingen: tientallen rapporten en onderzoeken samengevat.

Credit uitgelichte afbeelding: Hrald – creative commons.

Auteur: Herman Damveld

Herman Damveld woont in Groningen en is zelfstandig onderzoeker en publicist over energie. Vanaf 1976 houdt hij zich bezig met plannen voor ondergrondse opslag van kernafval. Hij heeft daar veel over gepubliceerd. In 1996 kwam hij ook rapporten tegen over ondergrondse opslag van CO2 en ziet veel overeenkomsten tussen hoe de overheden omgaan met kernafval en met CO2. De zonnepanelen van Damveld maken meer stroom dan hij gebruikt en hij is dus stroomproducent.

28 gedachten over “Gevolgen aardbevingen Groningen vergelijkbaar met zware bevingen Zuid-Europa”

  1. Het is uitdrukkelijk niet mijn bedoeling om meer angst te veroorzaken, maar om zo goed mogelijk weer te geven wat er aan de hand is. volgens mij is kennis van zaken een voorwaarde om goede actie te ondernemen en daar wil ik een bijdrage aan leveren.

   1. Zelf heb ik een dossier van ruim tweeduizend pagina’s aangaande schade aan ons bedrijfspand, aanzienlijke schade. Gelet op de alom situatie behoren wij tot de zogeheten complexe schade. Intussen zijn wij bijna tweeëneenhalf jaar verder en staan bijna twee jaar stil in ons ontwikkeling. Ook een noodzakelijke verbouwing is stil gelegd. De schade is ongekend, alleen al waardeverlies bedraagt volgens de huidige schattingen ruim een miljoen euro.

    Uit persoonlijke ervaringen blijkt dat de schadeafhandeling slechts een demotiveringsbeleid is, waarbij alles uit de kast wordt gehaald om gedupeerden het zo moeilijk mogelijk te maken. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd en visa versa. Schade-experts zijn onbekwaam en verzinnen er maar wat op los. Schades worden door zakelijke partners van de NAM, zoals Arcadis die een meerderheidsbelang heeft in Centrum Veilig Wonen, systematisch afgewezen. Onderhandelaars weten niet waar ze mee bezig zijn of hebben geen tijd. Het is gewoon een drama. Je gaat er letterlijk aan onderdoor.

    Dat het allemaal zover heeft moeten komen is in eerste instantie Den Haag aan te rekenen en pas in tweede instantie de NAM, Shell, Exxon. Wat het allemaal zo schrijnend maakt, is de mate waarin men zich aan ons bodemschatten heeft verrijkt en desondanks niet wil betalen. Het is gewoon een roversbende. Henk Kamp, Gerald Schotman, Mark Rutte, allen gaan ze schaamteloos voorbij aan de ernst van deze situatie.

    De voornaamste conclusie die ik uit deze kwestie kan trekken is dat politiek onbekwaam is. Ook zitten ze er voor het volk maar voor hun eigen welbehagen.

 1. Ik woon al ruim een jaar in een door Arcadis bestempeld onveilig huis bij een nieuwe beving! De NAM (lees Shell) stelt actie uit middels rapport op rapport en verandert van regels bij ieder rapport… Erg slim is om na ieder rapport een nieuw contactpersoon aan te wijzen, terugkoppelen op gemaakte afspraken is dan niet meer mogelijk.
  Vervangende woning wordt afgewezen zonder enige motivatie. 1 flinke beving en ik hoor ook bij de doden (volgens de door de NAM en mij ingeschakelde experts)!
  Omringende instanties werken zich kapot om de NAM aan de afspraken te houden. Ook ditmaal weer een belofte gehad die (natuurlijk) eerst weer een rapport nodig heeft…. En dat houd de instanties weer op de achtergrond….
  Het dagboek beslaat al meer dan 1750 pagina’s en op geen enkele pagina komt de NAM er goed vanaf. Leugenaars zijn het, hier zou een wet voor moeten zijn!

 2. Wat een gelul. Dat je bij een aardbeving niet alleen moet kijken naar de horizontale afstand tot het epicentrum maar ook de verticale (diepte), dat vind ik een goede opmerking. Maar dat zegt nog niets over overeenkomstige gevolgen met zware bevingen zoals we die hebben gezien in Italië en Turkije. Daar zijn vele huizen verwoest/ingestort en zijn veel doden en gewonden te betreuren geweest, hier helemaal geen.
  Dit soort bagger zaait alleen maar paniek, versterkt de toch al heersende massahysterie. Uiterst bedenkelijk, tendentieus en demagogisch stuk.

  1. Beste Erik Visser,

   Jammer dat u zo negatief reageert.
   Het artikel gaat over aardbevingen waar we volgens de overheid van uit moeten gaan bij doorgaande gaswinning. Het artikel gaat niet over de bevingen die er geweest zijn. Tot nu toe is er gelukkig geen dode gevallen, maar daar moeten we volgens onder meer de Veiligheidsregio Groningen en het Staatstoezicht op de Mijnen wel rekening mee houden. en dan gaat het om overeenkomstige gevolgen.
   Mijn bedoeling is niet om paniek te zaaien maar om zo betrouwbaar mogelijk informatie te verschaffen. Ik ben het dan ook niet met u eens dat mijn stuk demagogisch of uiterst bedenkelijk is. Ik heb juist heel goed bedacht wat ik op zou schrijven.

   1. Beste Herman,
    Het hele leven bestaat uit risico’s. Dagelijks vallen er in het verkeer doden. De afgelopen 50 jaar zijn er in de provincie Groningen naar schatting 600 mensen overleden bij een verkeersongeval. Natuurlijk kan niemand voor 100% uitsluiten dat er misschien ooit iemand ten gevolge van een aardbeving het leven laat.
    Verder is je artikel alleen gebaseerd op aannames. Jij, maar ook niemand anders, kan aantonen dat de effecten een geïnduceerde beving op 3 km diepte van kracht x op de schaal van Richter overeenkomt met een tektonische beving op 10-30 km diepte met kracht y.
    De informatie is dus niet betrouwbaar.

    1. Beste Erik Visser,

     Ik ken u bij mijn weten niet en daarom lijkt het mij gepaster om mij niet met je aan te spreken.
     Mijn beweringen over risico’s zijn in feite een weergave van wat er in rapporten van overheidsinstanties en de NAM staat. Het gaat onder meer over verwachte ongelukken, om in te schatten wat er kan gebeuren, zodat men tijdig maatregelen kan nemen om ernstige ongevallen te voorkomen. Mijn beweringen heb ik in het artikel van 20 pagina’s gestaafd met een groot aantal verwijzingen naar de literatuur. Indien u vind dat mijn informatie niet betrouwbaar is, lijkt het me voor de hand te liggen dat u nauwkeurig aangeeft welke literatuurbronnen niet juist zijn.

     1. Ik tutoyeer iedereen op internetfora. Daarin maak ik geen onderscheid.
      Vwb de onbetrouwbaarheid: nergens staat een literatuurverwijzing die de tendentieuze aanname onderbouwd dat het effect van een aardbeving in bijv. Zuid Europa overeen komt met een hier. Daarbij komt dat deze stelling vaag is, het geeft geen duidelijk op de vraag welke kracht een aardbeving hier overeenkomt met welke kracht een aardbeving in Z. Europa.

      1. Het gaat niet om een vergelijking in de zin van gevolgen maar qua kracht. Dat er verschillen zijn in ondergrond is duidelijk, dat behoeft geen nader betoog Erik. Waar het om gaat is dat de ernst niet wordt onderschat. Als jij een betere methode hebt om het gevaar in te schatten laat het dan gewoon weten.

    2. Beste Erik Visser,

     U stelt dat er nergens een literatuurverwijzing staat. Graag verwijs ik u naar het uitgebreide artikel, bovenaan pagina 15, noot nummer 49.
     Het spijt me te moeten vaststellen dat u mij wilt tutoyeren, ook al wil ik dat niet. Ik stel dan ook voor hierbij deze discussie te sluiten.

     1. Beste Herman,
      Voorstel afgewezen. Wen er maar aan.
      Als een stelletje notoire paniekschoppers als de veiligheidsregio ergens in een bezwaarschrift wat onzin neer kalkt, is dat nog niet iets wat de kwalificatie ‘literatuur’ verdient.
      De aardbevingen zijn er, de gevolgen (of vooral het herstel ervan) hinderlijk maar het hele gedoe erom heen is sterk overdreven.

      1. Beste Erik Visser,
       Een inhoudelijke discussie is goed en gezond. Die voeren we graag hier. Dus bedankt voor de inhoudelijke punten die je aandraagt.
       Maar respectloze reacties, reacties op de persoon of reacties met ongepast taalgebruik kunnen we niet accepteren. Daarom zullen we die vanaf nu verwijderen. Inhoudelijke reacties zijn vanzelfsprekend wel welkom.

      2. Beste Erik, het is duidelijk dat jij een andere mening hebt. Geweldig voor jou, kun jij je eens lekker uitleven. Misschien doe je dit ten gunste van een werkgever, bijvoorbeeld de NAM. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat jij je nogal overdreven druk maakt om de ernst van deze kwestie te onderdrukken. Het is alleen spijtig dat je nog niet hebt onderbouwd waarom wij ons geen zorgen hoeven te maken. Daarentegen ken ik de ernst van deze kwestie van een kant, dat als jou dat zou overkomen jij een geheel andere mening erop na zou houden.

    3. Beste Erik,

     We kunnen ook een derde wereldoorlog krijgen etc. Zo kun je wel even doorgaan. Het is beter om je eens in te leven in de ernst van de situatie, schadeomvang, verhoogde risico etc. en kom dan met iets zinnigs.

  2. Hallo Erik,

   De zogenaamde massahysterie die jij beschrijft is feitelijk niet aanwezig. Wat feitelijk wel aanwezig is: 35500 schademeldingen. Waarvan bekend is dat juist de zware schades niet door de NAM worden erkend. Er zijn daadwerkelijk huizen ingestort. Er zijn daadwerkelijk huizen zo zwaar beschadigd, dat ze gesloopt moeten worden. De families die hier woonden, krijgen een zwijgplicht bij de overeenkomst. Er zijn daadwerkelijk ongelooflijk veel gebouwen van cultuurhistorische waarde onherstelbaar beschadigd. Er zijn wegen kapot gegaan. Er zijn dijken beschadigd, en spoorlijnen.
   De NAM weigert hierin in veel opzichten om echt verantwoordelijkheid te nemen. Bij een uitkomen van de prognose over de te verwachten magnitude (de kans daarvan is recent door Shell zelf ingeschat op 50%) vallen er gewoon een heel aantal (uit rekenmodellen naar voren komend) dodelijke slachtoffers.
   Het recente rapport van de onderzoeksraad van de veiligheid ondersteunt dit verhaal: aan de kant van de te organiseren preventie gebeurt………..helemaal niets.
   Ook zijn de bewoners van het gebied benadeeld op gebied van waardedaling (hierover verscheen recent een wetenschappelijk rapport vanuit de VU), en vergaande aantasting van hun woongenot.
   Als ik je reactie lees, kan ik die niet rijmen tegen de achtergrond van al deze (middels wetenschappelijke en maatschappelijke onderzoeken gestaafde) feiten.
   Je schrijft: ‘…Uiterst bedenkelijk, tendentieus en demagogisch stuk.’ Hiermee geef je eigenlijk alleen maar een autoriteitsargument, of een uiting van je eigen gevoel.
   Nu mijn vraag: onderbouw dat nu eens met inhoudelijke argumenten?
   Ik ben erg benieuwd, je mening wijkt erg af van de realiteit zoals die door iedereen hier wordt ervaren…

   1. 35500 schademeldingen. Het overgrote merendeel daarvan betreft een of meer scheurtjes. Deze zijn eenvoudig te verhelpen (en dat doet de NAM dan ook). Er zijn geen huizen ingestort, of het moet een bouwval betreffen die zonder beving ook wel zou zijn ingestort.
    Die monumenten. Tja. Ik ben geen historicus, maar als ik langs zo’n schitterende middeleeuwse kerk loop, valt mij op dat deze in de loop der eeuwen regelmatig zijn gerestaureerd. Vaak betrof het constructieversterkende maatregelen, als trekbalken en steunberen, maar ook allerlei reparaties van het metselwerk e.d. Kennelijk was daar al eeuwen geleden de noodzaak voor, ver voor de ontdekking van het aardgas.
    Er is nooit en wordt ook nu niet gebouwd voor de eeuwigheid! Dat huizen en kerken instorten gebeurd al eeuwen!
    We moeten in mijn opvatting eens ophouden in Groningen met voor alles wat er mis gaat met gebouwen de gaswinning verantwoordelijk te stellen. Overal zie je woningen met scheuren, en als het in Groningen is het de schuld van de NAM.
    En je hebt gelijk hoor. Er is waardedaling. Maar komt dat door de aardbevingen, of door de overtrokken reactie van mensen op die aardbevingen? Ik heb er verschillende meegemaakt en het stelt geen ruk voor.

  3. Dat er tot op heden geen slachtoffers zijn gevallen doet niet af aan de veranderende omstandigheden Erik. Als het zo zou zijn dat er sprake is van massahysterie, waarom blijven de mensen dan tot dusver zo rustig en wat is dan de aanleiding dat overheid en NAM druk doende zijn met het aardbevingsbestendig maken van woningen en opgenbare gebouwen? Dit gaat niet om beweringen zoals nader bestudering aangeeft, maar om hetgeen men kan verwachten.

 3. Mijn visie is dat het stuk net niet helemaal correct is.
  Doordat we hier klei hebben wordt de versnelling misschien versterkt maar zijn de gevolgen minder erg dan op rotsachtige ‘grond’. Kijk maar naar de nieuwere woningen die op diepe palen gefundeerd staan. Deze woningen lijden in verhouding het meest. Natuurlijk hebben oude woningen ook veel te lijden maar dat heeft meerdere oorzaken.
  Als wij hier de klei niet hadden gehad maar ook rotsen dan was het vele malen erger.

  1. Hallo Erik Visser,

   Je hebt gelijk, de meeste meldingen gaan over scheuren. Maar een zeer groot aantal gaat om zware constructieve schade. Een belangrijk detail:een in behandeling genomen claim betekent nog geen afgehandelde. En dat kenmerkt in dit opzicht het gedrag van de NAM: Er is over de hele linie geen adequate reactie op ontstane schade. Dus hetgeen je zegt over dat het overdreven is: dat is feitelijk echt onjuist. Wij hebben de afgelopen drie jaar ook een aantal aardbevingen gehad in de nabije omgeving. Resultaat: 120.000,= schade. In drie jaar tijd van goed onderhouden naar constructief instabiel. Hetgeen jij hier zegt doet geen recht aan de situatie. Wij zijn overigens niet de enige. Bijna iedereen hier in de buurt heeft forse schade. Nogmaals de feiten: Er zijn huizen ingestort. (wel!) monumenten onherstelbaar beschadigd, spoorlijnen kapot, wegen kapot. Doordat jij zegt dat dat niet zo is, verander je helaas niets aan de feiten Erik. En daarmee spreek je zo’n beetje elk wetenschappelijk en deskundigen-onderzoek tegen. Net als de NAM overigens.
   Daarom wil ik je expliciet nog een keer vragen: onderbouw je uitgesproken mening nog eens met harde feiten? En als je dat niet kan, wil je dan alsjeblieft open staan voor de realiteit? Hoe moeilijk, verdrietig, machteloos, radeloos, onredelijk en moeilijk te geloven die ook is?! Voor ons allemaal hoor! Het is de enige manier om iets praktisch te kunnen veranderen namelijk.

   1. Hans,
    Vraag je nu echt om harde feiten dat kerken en andere historische gebouwen elke 50-100 jaar gerestaureerd (moeten) worden? Hou toch op zeg.
    Jij stelt dat er huizen zijn ingestort. En als ik dat bestrijd moet ik dat bewijzen?

    Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar de huidige reacties zijn gewoon zwaar overdreven. En risico’s zijn er altijd. Zo is er vandaag in Ede iemand als gevolg van de storm overleden en voor het leven van zijn collega wordt gevreesd. Heel, heel erg vervelend. En dan hebben we het over een storm zoals die jaarlijks verschillende keren voorkomt.
    A fact of life.

    1. Hallo Erik,

     Aangezien je maar niet komt met argumenten om je bagateliserende uitspraken te onderbouwen, en volkomen voorbij gaat aan alle realiteit, en deze gewoon ontkent, wil ik inderdaad deze discussie met jou ook maar stoppen. Ik wens je verder veel sterkte met wakker worden. Niet schrikken hoor!

     1. Jij claimt dat er huizen zijn ingestort en dan moet ik aantonen dat het niet het geval is? Gevalletje omgekeerde wereld.

      Oh, herstel. Sorry sorry sorry. Er is een boerderij (deels) ingestort. In Wagenborgen. Door de storm…. Of zit de NAM ook achter het weer?

 4. Waarde Herman,

  Bedankt voor dit artikel. Wil je aub uitzoeken/navragen of de versnelling (a in m/s^2) wel genoeg zegt in dit geval? Gaat het niet om een kracht (F=m*a) of energie in de zin van arbeid (F*s, kracht * afstand; of kinetische energie wellicht van de verplaatste aarde: 0,5*m*v^2)?

  Ik kan het zelf zo niet bedenken, maar bijv een versnelling over een langere tijd zal toch een ernstiger effect hebben dan een over kortere tijd, simpelweg omdat er een grotere snelheid wordt bereikt (en dus grotere kinetische energie, die stijgt met het kwadraat van de snelheid). Iets anders gezegd vanuit F*s, de kracht (F=m*a) kan constant blijven, maar in vergelijkbaar geval zal de weg s groter zijn en dus het aantal joules ook, en allicht de schade ook.

  Vr gr, GZ

 5. Mijn reactie is even op die van Erik Visser.
  Het lijkt wel of je bij de NAM werkt, door zo te reageren.
  Waarschijnlijk woon je niet in Groningen, maar in westen van het land “Nederland”
  Als jij een huis hebt gekocht voor pakweg 250000 € en je krijgt daarvoor als je het een jaartje later wilt verkopen nog maar 170000 € voor, wat is dan je reactie. (dikke winst)
  en als je dan ook nog wachten moet op een koper die het voor die prijs wel wil kopen en die koper is nog steeds niet komen opdagen, wat is dan je reactie. (wetenschappelijk hé)
  Natuurlijk je kunt altijd weer een nieuw huisje op de grond zetten, maar dat is alleen zo, als je (genoeg) geld hebt, maar dat zit in den Haag, bij onze overheid.
  Die beloven en onderzoeken zich rot en maken zich zorgen (zie gasdebat), maar ondertussen stoken we gewoon door!!!! En de parlementariërs zijn het gasdebat alweer vergeten waarschijnlijk.
  Zuiniger zijn.
  Zou het niet veel beter zijn om bij Nederlanders te promoten, om zuiniger te zijn met het gas wat wordt verstookt, want ook elke dag 10 minuten douchen van zoveel miljoen Nederlanders maakt het gasbelletje kleiner.
  Zou het niet veel beter zijn om het gas wat uit de grond gepompt wordt en wordt verkocht aan het buitenland, als bijzonder hoogwaardig gas, binnenslands te houden en er alleen zelf gebruik van te maken, maar dan zuiniger dan nu het geval is?
  Elke dag bij de wastafel even je gezicht afvegen kan ook, want vroeger werd dat ook gedaan.
  Eén keer in de week in bad, of onder de douche blijf je ook gezond bij.
  De deuren van de winkels dicht, ook als het winkeltijd is.
  Dan heb je ook geen dure ventilator nodig om de warmte binnen te houden.
  Een verplichting voor een grens aan warmte-uitstoot voor bedrijven, lijkt me ook een goede zaak en dan een grens, die niet kan worden omzeilt, of ontlopen, of afgekocht.(ook niet door grote multinationals)

  1. Jur, ik woon in midden in het bevingsgebied. Zie ook mijn verhaal op http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3870243/2015/02/21/Bewoner-Noord-Groningen-Zet-die-gaskraan-maar-open.dhtml, http://www.dvhn.nl/aardbevingen/anieuws/massahysterie-over-aardbevingen-12269683.html
   en ewvisser.nl Ik weet wat het is om aardbevingen mee te maken, ik weet wat het is om schade te hebben aan je woning en het gedoe om het herstelt te krijgen. Dat herstel vind ik het meest hinderlijke, hebben we weer een week of langer mensen in en/of rond het huis, de troep, de herrie, het gedoe. Dat is lastig. Een week niet lekker kunnen poepen, daar heb ik meer last van dan van de aardbeving die de tegels uit m’n WC laat knappen. (en dat is dan slechts een voorbeeld.

 6. Uitkoop door NAM, eerste voorstel, belachelijk voorstel….

  De NAM hanteert eigen grondprijzen. In Groningen geven ze voor 220m2 een krappe 10.000.-
Dat is een gemiddelde van 45.45 euro per m2 bouwgrond. Ofwel de prijs van ordinaire landbouwgrond.

  Een slimme manier om voordelig van de gasschade af te komen. Ze plaatsen mensen uit huis omdat de NAM de huizen beschadigd door bodemdaling en aardbevingen.
  De NAM gaat met de inboedel aan de sjouw van opslag naar opslag voordat je je eigen spullen (grotendeels beschadigd) terugziet. Dan begint het rekken van de zaak en 6 weken voordat ze de tijdelijke bewoning beëindigen komen ze met een onbeschoft lage prijs aan.

  
Keuze? Of stilzwijgend akkoord gaan of dakloos verder gaan… Ik heb gekozen voor een rechtszaak, langdurig traject. Advocaat op de Ossenmarkt. Balen maar ik kan me niet op deze manier niet langer meer laten afpersen door de NAM. Ik heb het helemaal gehad met deze club.
  Hier zou een wet voor moeten komen, en geen Fact Of Life zoals mr. Kamp dat zo mooi kan vertellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.