Kernafval in zout: ontsnapt plutonium en lekkende vaten

Carlsbad-plutoniumWereldwijd zijn er drie plaatsen waar in zoutmijnen radioactief afval is opgeborgen. Bij alle drie zijn er grote problemen. Bij de Duitse zoutkoepels te Asse en Morsleben lekken de vaten en kost het de belastingbetaler 6,1 miljard euro om daar wat aan te doen. Bij de opslagmijn in een zoutlaag in de Verenigde Staten is plutonium ontsnapt.
“Kernafval in zout: ontsnapt plutonium en lekkende vaten” verder lezen

“Dan doen we de gaskraan dicht”

groningen-stad-aardbevingen“Als we in 2016 de maximale productie van het Groningse aardgas bereikt hebben, dan doen we de gaskraan dicht, ook al is er nog vraag”. Dat stelde Jos de Groot, directeur Energiemarkt van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) op 2 april jl. desgevraagd bij een informatiemarkt over gaswinning in Roodeschool. ““Dan doen we de gaskraan dicht”” verder lezen

Minister Kamp, wees eerlijk en rechtvaardig over aardbevingen

Tot donderdag 24 april kunt u minister Kamp laten weten wat u van zijn plan voor het winnen van aardgas uit het Groningen-veld vindt. U kunt een zogeheten zienswijze indienen.
De Stichting Co2ntramine heeft een korte zienswijze gemaakt met vier argumenten waarom de minister het plan voor de gaswinning af moet keuren. Als u deze argumenten onderschrijft kunt u deze zienswijze afdrukken, ondertekenen en opsturen. “Minister Kamp, wees eerlijk en rechtvaardig over aardbevingen” verder lezen

Provincie Groningen door de mand over schone kolencentrale

Rond 2006 verschenen er berichten over schone kolen. Aan de Eemshaven zou RWE samen met Essent zelfs de schoonste kolencentrale ter wereld gaan bouwen. Nu blijkt dat de provincie Groningen ons een rookgordijn heeft voorgehouden. “Provincie Groningen door de mand over schone kolencentrale” verder lezen

Co2ntramine zegt samenwerking met ministerie op inzake structuurvisie ondergrond

structuurvisie-ondergrond-afvalDe stichting Co2ntramine heeft vorig jaar meegewerkt in het programma STRONG van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We hebben daarbij onze standpunten uiteengezet en onze visie gegeven op het gebruik van de ondergrond. We hebben daar, onbezoldigd, veel tijd in gestopt. Kortgeleden ontvingen we de resultaten tot nu toe en een nieuwe uitnodiging voor vervolggespreken. Inmiddels bereikten ons ook andere berichten. Beide reden om aan het ministerie de volgende brief te schrijven: “Co2ntramine zegt samenwerking met ministerie op inzake structuurvisie ondergrond” verder lezen

Opslag CO2 onder Groningen weer in beeld

In de tweede helft van dit jaar komt minister Kamp van Economische Zaken met een plan voor opslag en berging van CO2 in lege aardgasvelden. Het gaat om een visie voor de lange termijn. Daarin komen ook de behoefte aan ondergrondse opslag en berging van CO2 op land en het op elkaar afstemmen van vraag (bovengronds) en aanbod (ondergronds) aan de orde. Daarmee komen de bijna lege gasvelden in Groningen en Drenthe weer in beeld . Er zijn Groningers die dat willen.

In de tweede helft van dit jaar komt minister Kamp van Economische Zaken met een plan voor opslag en berging van CO2 in lege aardgasvelden. Het gaat om een visie voor de lange termijn. Daarin komen ook de behoefte aan ondergrondse opslag en berging van CO2 op land en het op elkaar afstemmen van vraag (bovengronds) en aanbod (ondergronds) aan de orde. Daarmee komen de bijna lege gasvelden in Groningen en Drenthe weer in beeld . Er zijn Groningers die dat willen. “Opslag CO2 onder Groningen weer in beeld” verder lezen