Hoge Flux Reactor Petten: Een oud apparaat met gebreken

Petten-kernreactorHoge Flux Reactor (HFR) in het Noord-Hollandse Petten is in 2013 maar 3,5 maanden in bedrijf geweest. De reactor is 52 jaar oud en vertoont de laatste jaren gebreken net als alle oude machines. Ook komen regelmatig problemen met de veiligheidscultuur aan het licht en gebeuren er in feite onverantwoorde zaken, zoals op 18 oktober 2014 naar buiten kwam.
Toch wil de regering dat de HFR in bedrijf blijft tot 2023 en heeft daarvoor op 17 oktober 2014 een lening van 82 miljoen euro verstrekt. Maar of de HFR die einddatum haalt is de vraag.
Daarnaast bleek in maart 2014 dat de omschakeling van hoog- naar laagverrijkt uranium niet gaat zoals bedoeld. Dit is een kwestie die al speelt vanaf 1989.
Tijd voor een terugblik. “Hoge Flux Reactor Petten: Een oud apparaat met gebreken” verder lezen

Aardgasbaten Groningen-veld 12 miljard euro in 2013

De overheidsinkomsten uit het aardgasveld in Groningen waren vorig jaar 12 miljard euro. Dat bedrag is van dezelfde orde van grootte als de hypotheekrente-aftrek. Geen wonder dat de regeringspartijen PvdA en VVD de aardgaswinning niet echt willen verminderen. Dat is een fact of life. “Aardgasbaten Groningen-veld 12 miljard euro in 2013” verder lezen

Asse: lekkende vaten radioactief afval kosten miljarden

asse-kernafvalDe opslagmijn met kernafval in de Duitse zoutkoepel Asse dreigt in te storten en vol water te lopen. Het plan is om de vaten weer op te graven. Het kost veel geld om de mijn in stand te houden. Alleen al in 2015 gaat het om 190 miljoen euro. In totaal komen de kosten op zo’n 3,9 miljard euro. “Asse: lekkende vaten radioactief afval kosten miljarden” verder lezen

Kerncentrales kunnen niet zonder subsidie

De bouw van nieuwe kerncentrales hangt af van overheidssubsidies en –garanties. Dat stelde Nadira Barkatullah, directeur van het Regulation and Supervision Bureau van de Verenigde Arabische Emiraten (VEA) op een congres van de World Nuclear Association in Londen.
Dat is opmerkelijk aangezien in de VEA twee kerncentrales in aanbouw zijn en er deze week een vergunning is gegeven voor nog eens twee kerncentrales. Daarbij was Barkatullah betrokken.

De bouw van nieuwe kerncentrales hangt af van overheidssubsidies en –garanties. Dat stelde Nadira Barkatullah, directeur van het Regulation and Supervision Bureau van de Verenigde Arabische Emiraten (VEA) op een congres van de World Nuclear Association in Londen.
Dat is opmerkelijk aangezien in de VEA twee kerncentrales in aanbouw zijn en er deze week een vergunning is gegeven voor nog eens twee kerncentrales. Daarbij was Barkatullah betrokken. “Kerncentrales kunnen niet zonder subsidie” verder lezen

Er is nog uranium omdat er minder kerncentrales zijn gebouwd

Er is nog uranium voor de komende tientallen jaren. De reden hiervoor is simpel: er zijn veel minder kerncentrales in bedrijf dan in het verleden verwacht werd. Het Nucleaire Energie Agentschap (NEA) te Parijs heeft op 12 september het rapport “Uranium 2014: Resources, Production and Demand” uitgebracht. Dit rapport staat ook wel bekend als “Red Book” en verschijnt om de drie jaar. “Er is nog uranium omdat er minder kerncentrales zijn gebouwd” verder lezen

Berging kernafval bij Ternaard, Onstwedde, Pieterburen, Borssele of Petten?

kernafval-zoutkoepels-lakaMinister Kamp van Economische Zaken verwijst graag naar het buitenland waar draagvlak bij de bevolking voor de opslag van kernafval aanwezig zou zijn en er al allerlei keuzes voor eindopslag gemaakt zijn. Als we die keuzes toepassen op Nederland komen voor eindberging vooral zoutkoepels in krimpregio’s en plaatsen met kerninstallaties in aanmerking: Ternaard, Onstwedde, Pieterburen, Borssele of Petten. “Berging kernafval bij Ternaard, Onstwedde, Pieterburen, Borssele of Petten?” verder lezen

Basiskennis kernenergie in 18 argumenten

argumenten-kernenergieDe discussie over berging van radioactief afval in Noord-Nederlandse zoutkoepels of kleilagen komt weer op gang. Tegelijk is er een roep om alternatieven voor aardgas uit Rusland of uit het Groningen-veld. De ervaring leert dat de bouw van nieuwe kerncentrales dan weer op de agenda komt. Dat zijn goede redenen om 18 argumenten over kernenergie te bespreken. “Basiskennis kernenergie in 18 argumenten” verder lezen