Persbericht: Stichting Contramine verheugd met besluit Verhagen

De stichting Co2ntramine, welke als platform de belangen behartigt van de tegenstanders van co2-opslag onder de bodem van Noord Nederland, is verheugd over het besluit van Minister Verhagen om geen co2-opslag onder Barendrecht te laten plaatsvinden. Het plaatselijk verzet tegen de plannen en daarmee het ontbreken van voldoende draagvlak onder de bevolking blijkt hierin, aldus de minister, uiteindelijk doorslaggevend geweest.
Lees “Persbericht: Stichting Contramine verheugd met besluit Verhagen” verder

Stichting Co2ntramine opgericht

Op 16 augustus 2010 is de Stichting Co2ntramine opgericht om maatschappelijke, natuur- en milieuorganisaties maar ook natuurlijke personen, welke bezwaren hebben tegen CO2 opslag in voormalige gasvelden onder het grondgebied van Noord-Nederland, te verenigen en een platform te bieden om gezamenlijk een krachtig geluid af te geven tegen deze ontwikkeling.
Lees “Stichting Co2ntramine opgericht” verder