Duurzame energie vervangt kernenergie in Duitsland

Toen vorig jaar de kerncentrales in Duitsland dicht gingen was de bewering van onder meer de topman van RWE dat bij de eerste koude-inval de stroom massaal uit zou vallen, tenzij de Franse kerncentrales te hulp zouden schieten. En in de eerste week van februari was het koud in Duitsland. Toch viel de stroom niet uit.
Lees “Duurzame energie vervangt kernenergie in Duitsland” verder

Kantelpunt bereikt: Zonnestroom nu goedkoper dan energiebedrijf

Het zat er al aan te komen, maar nu is het punt dan eindelijk bereikt: Zelf opgewekte zonneenergie is nu goedkoper dan energie van een energiebedrijf. Dit komt doordat de prijzen van zonnepanelen in 10 jaar zo’n 80% zijn gedaald en de prijzen bij de energiebedrijven juist stegen. Hoge energiebelasting en collectieve inkoop deden de rest. Dat blijkt uit een analyse van de energiemarkt door Natuur en Milieu.
Lees “Kantelpunt bereikt: Zonnestroom nu goedkoper dan energiebedrijf” verder

Raden: ‘Nederland loopt achter met duurzame energie’

Nederland loopt achter op andere landen in Europa bij het terugdringen van de uitstoot van CO2. Dat staat in vandaag gepresenteerd rapport van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad. Deze drie adviesraden dringen er bij de regering op aan om het tij te keren.
Lees “Raden: ‘Nederland loopt achter met duurzame energie’” verder

Wij Willen Zon: Voordelige zonne-energie voor Groningen

De Stichting Wij Willen Zon zet zich in om consumenten te helpen zelf duurzaam en betaalbaar zonne-energie op te wekken.Dat doen ze onder andere door voorlichting en gezamenlijke inkoop. En nu bieden ze dit, door een samenwerking met de provincie en enkele gemeenten, in Groningen nog gunstiger aan.
Lees “Wij Willen Zon: Voordelige zonne-energie voor Groningen” verder

Informatieavond: Zonne-energie

Aankomende woensdag 12 oktober organiseert de vereniging zuivere energie een informatieavond over zonne-energie met diverse interessante sprekers. Centraal staan initiatieven om gezamenlijk zonnecollectoren in te kopen en lokale energie-coöperaties naar voorbeeld van Grunneger Power. Alle geïnteresseerden zijn welkom.
Lees “Informatieavond: Zonne-energie” verder

Zes keer zoveel duurzame als atoomstroom

Vorig jaar gebruikte Nederland zes keer zoveel elektriciteit uit duurzame bronnen als atoomstroom. Dat blijkt uit het rapport Energie in Nederland 2011 van de brancheorganisaties Energie-Nederland en Netbeheer Nederland. Kernenergie maakte vier procent van het gebruik uit. Dat is de kernstroom van de kerncentrale Borssele en de import van atoomstroom samen.
Lees “Zes keer zoveel duurzame als atoomstroom” verder