Verslag debat provincie Groningen kolencentrale

Afgelopen dinsdag was het debat, aangevraagd door de SP en Groenlinks, van de commissie van de provincie Groningen over de bouw van de kolencentrale van Essent/RWE. De publieke tribune zat overvol. Hier een kort verslag van de lange avond. En de vraag “Wat is er achter de schermen met Essent afgesproken?” Lees “Verslag debat provincie Groningen kolencentrale” verder

Protest bij commissievergadering provincie Groningen

Dinsdag 6 september is er op het provinciehuis in Groningen een commissievergadering over de kolencentrale van RWE. De Raad van State heeft de eis van Greenpeace om onmiddellijk te stoppen met bouwen verworpen, maar dat neemt niet weg, dat de Provincie nog steeds een besluit moet nemen over al dan niet gedogen. Dit is hèt moment om de Provincie te overtuigen, dat we als betrokken en bezorgde bewoners die RWE centrale echt niet willen! Lees “Protest bij commissievergadering provincie Groningen” verder

Dinsdag 30 augustus: protestactie bij kolencentrale RWE/Essent

Vorige week haalde de Raad van State een streep door de aan RWE/Essent verleende vergunningen op basis van de natuurbeschermingswet. Enkele dagen later maakte de Provincie bekend dat zij geen reden ziet om de bouw van de grootste en meest vervuilende kolencentrale van Nederland stop te zetten.
Lees “Dinsdag 30 augustus: protestactie bij kolencentrale RWE/Essent” verder

Provincie Groningen zet zich in voor Essent

Wiebe van der Ploeg, gedeputeerde van de provincie Groningen, heeft zojuist bekend gemaakt dat Essent wat de provincie betreft gewoon door mag gaan met de bouw van de grootste en meest vervuilende kolencentrale van Nederland aan de rand van de Waddenzee.
Lees “Provincie Groningen zet zich in voor Essent” verder

Raad van State haalt streep door Nbw-vergunning RWE/ Essent

Vanmorgen heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak die door Greenpeace Nederland, de Mobilisation for the Environment en de Stichting Natuur en Milieu tegen de aan RWE verleende Natuurbeschermingswet vergunning is aangespannen. De raad oordeelt dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de Waddenzee en de Waddeneilanden en haalt daarom een streep door de verleende vergunningen.
Lees “Raad van State haalt streep door Nbw-vergunning RWE/ Essent” verder

Milieuorganisaties winnen rechtszaak tegen kolencentrales

De Raad van State heeft het beroep van milieuorganisaties tegen de natuurbeschermingswetvergunningen voor de bouw van twee kolencentrales van E.ON en Electrabel op de Maasvlakte gegrond verklaard. Hierdoor wordt zeer onzeker of de bedrijven verder kunnen bouwen aan de centrales. Greenpeace, Natuur & Milieu, Mobilisation en de vereniging Verontruste Burgers van Voorne vochten de afgegeven vergunningen aan omdat de kolencentrales zeer schadelijk zijn voor de kwetsbare duinnatuur en het milieu.
Lees “Milieuorganisaties winnen rechtszaak tegen kolencentrales” verder

Borkum vreest luchtverontreiniging

Er komt een onderzoek naar mogelijke aantasting van de luchtkwaliteit van het Duitse waddeneiland Borkum, door bedrijven in Delfzijl en de Eemshaven.

Dat heeft burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond toegezegd aan een delegatie van het Duitse waddeneiland. De eilandbewoners zijn bang dat de toenemende industrialisatie in het Eemsmondgebied de luchtkwaliteit van Borkum aantast, vooral als de nieuwe energiecentrales eenmaal in gebruik zijn genomen.
Lees “Borkum vreest luchtverontreiniging” verder